A hivatásos életpálya apró betűs záradéka: évekig tartó helyben járás

A közelmúltban megkereséssel fordultunk az ORFK irányába az új Hszt. hatálybalépése óta a beosztás változások, azon belül is főként a magasabb beosztásba történő kinevezések során tapasztalt problémák miatt. Több kolléga jelezte ugyanis, hogy magasabb besorolású beosztásba a miatt nem nevezik ki őket, mert az ahhoz szükséges szolgálati idővel még nem rendelkeznek. 

 

Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének válasza szerint az új Hszt. ide vonatkozó szabályai egyértelműen fogalmaznak, vagyis a más, magasabb beosztásba kinevezés kogens, kivételt nem engedő feltétele, hogy a hivatásos állomány tagjának a beosztás ellátáshoz szükséges képesítési és alkalmassági feltételeknek meg kell felelnie. Megállapíthatjuk tehát, hogy az új Hszt. az életpályát, vagyis az előmenetelt oly módon biztosítja, hogy az előre haladást lelassítja. 

 

Jó lenne, ha ezt a rendőri szervek által közzétett álláshirdetésekben/pályázatokban is kifejezetten kiemelnék, mert így elkerülhető lenne a kollégák hitegetése. A legtöbb felhívás ugyanis azt a lényeges feltételt, hogy hány év szolgálati idő szükséges a beosztás betöltéséhez, nem tartalmazza.

 

 

 

Részletek:

 

A közelmúltban megkereséssel fordultunk az ORFK irányába, az új Hszt. hatálybalépése óta a beosztás változások, azon belül is főként a magasabb beosztásba történő kinevezések során tapasztalt problémák miatt.

A kollégáktól érkező jelzések szerint ugyanis az előmenetelük meghiúsul amiatt, hogy a magasabb besorolású beosztáshoz szükséges szolgálati idővel még nem rendelkeznek. Az új Hszt.-vel bevezetett A-E besorolási osztályok közül ugyanis a C-E osztályok esetében az első fizetési fokozat magasabb szolgálati időtől (betöltött 4, 8 vagy az E osztály esetében éppen 12 év) indul.

Az ORFK-nak írt megkeresésünkben hivatkoztunk az új Hszt. 358. §-a szerinti rendezőelvre, mely szerint a 2015. július 01-jei átsoroláskor is az adott beosztáshoz tartozó legalacsonyabb szorzószámot kellett alkalmazni, ha a tényleges szolgálati időhöz szorzószám nem is tartozott. Megkeresésünkben hivatkoztunk arra is, hogy a szakmai tapasztalatok megszerzését, illetve meglétét elsősorban nem a szolgálati évek határozzák meg.

Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének válasza szerint az új Hszt. ide vonatkozó szabályai egyértelműen fogalmaznak, vagyis a más, magasabb beosztásba kinevezés kogens feltétele, hogy a hivatásos állomány tagjának a beosztás ellátáshoz szükséges képesítési és alkalmassági feltételeknek meg kell felelnie.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az új Hszt. tehát az életpályát, vagyis az előmenetelt oly módon biztosítja, hogy az előre haladást lelassítja. Csak egy-két példát említve: tiszti beosztások esetében pl. helyi szervtől területi szervhez főnyomozói beosztásba (B-ből C-be) legalább 4 év szolgálati idő eltöltése után kerülhet valaki. Illetve tiszthelyettesi példát nézve ugyanez a helyzet a helyi illetve területi szerv főhatárrendész, vagy a területi szerven belül járőr (B)-járőrvezető (C) beosztások esetében.

 

                                                                                              FRSZ Jogsegélyszolgálat