Immár a Kúriai ítélet is kimondta, hogy a járőrparancsnoki feladat főhatárrendész beosztásba tartozó, ezért az ezt ellátóknak jár a többletdíjazás!

 

​A járőrparancsnoki feladatellátás attól függetlenül megállapítható, hogy tagunk ilyen személyzeti parancsot nem kapott, illetve, hogy ilyen üres beosztást az állománytábla egyáltalán tartalmaz-e. Ezen személyzeti feladatok ugyanis a fegyveres szerv érdekkörébe és feladatkörébe tartoznak, ezek elmulasztása, illetve a ténylegesen végzendő beosztások állománytáblában történő feltüntetésének elmulasztása a hivatásos hátrányára nem szolgálhat. A két fenti beosztás feladatköre és felelőssége eltérő, így ezek elhatárolásának szükségessége és azok eltérő besorolása többletdíjazást (az eset körülményeitől függően illetménykülönbözetet vagy megbízási díjat) eredményez.