Ismét a Hszt. módosítására és néhány pozitív változás mellett újabb szigorítására készül a belügy

 

​Bár az új szolgálati törvény (Hszt.) csak három hónapja lépett hatályba, a Belügyminisztérium máris a jogszabály második módosításán és bevett módon újabb szigorításán dolgozik. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) tegnapi ülésén megvitatott törvénytervezet szerint ugyanis az elrendelhető készenlét jelenlegi havi 168 óra időtartamát 84 órával megemelnék, a túlórák vonatkozásában pedig eltörölnék azt a korlátozást, mely szerint 4 hónap alatt legfeljebb 120 óra túlszolgálatot lehet elrendelni. Kissé kapkodó, de pozitív módosítást terveznek a teljesítményjuttatás vonatkozásában, amit a Hszt. eredetileg elfogadott szövege szerint 2016-tól kellett volna folyósítani. A bevezetés időpontját azonban a törvény hatálybalépése előtt elfogadott jogszabály módosítással (idén júniusban) 2017-re halasztották, most pedig egy újabb módosítással visszatérnének az eredeti állapothoz, mely szerint a teljesítményjuttatás már 2016-ban bevezetésre kerülne, a 2015. évi teljesítményértékelés alapján. A BM szerint erre a célra 2 heti illetmény/fő bérkeret biztosítanának. Mivel a tárgyévi teljesítményjuttatás maximuma 3 havi illetménynek megfelelő összeg lehet, az említett kvóta alapján 6 főből 1 fő kaphatná meg a maximális jutatást. A másik, az allomány egy része számára pozitívnak minősíthető módosítás oka - Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár elmondása szerint az, hogy a 2015. július 01-jei illetmény-besoroláskor az illetmények csak 2015. december 31-ig kerültek meghatározásra, ami törvénymódosítás hiányában az illetmények befagyasztását eredményezné, ahogy arra az FRSZ – a kormányzati propaganda ellenében – már idén tavasszal rámutatott! Ennek elkerülése érdekében 2016. január 01-től további 5 %-os illetményemelés megállapítását tennék lehetővé, de csak az állomány egy része számára. 

 

A hivatásos állomány illetményének 2016. január 01-jétől érvényes illetménye megállapításának főbb szabályai a Hszt. módosítás tervezete szerint:

 

  • Az illetményemelés maximális mértéke vonatkozásában megszűnik a rendőri alapfeladatokat ellátó, a nem alapfeladatokat ellátó, valamint a vezetői állomány közötti különbségtétel, így a 2016. január 01-től érvényes illetmény valamennyi állománycsoport vonatkozásában maximum 35 %-kal haladhatja meg a 2015. június 30-ai illetményt.

 

  • Azok, akik 2015. 07. 01-jétől kompenzációs díjat kaptak, mert illetményük emelkedése nem érte el a Hszt-ben meghatározott minimális mértéket (azaz az alapfeladatokat ellátók esetében a 30, a nem alapfeladatot ellátok esetében a 25, a vezetők esetében a 15 %-ot), 2016. január 01-től garantáltan nulla %-os illetményemelésben részesülnek, de a kompenzációs díjat továbbra is folyósítják számukra.

 

  • Azok, akiknek az új Hszt. szerinti besorolása a 2015. június 30-ai állapothoz viszonyítva 30 %-os, vagy annál nagyobb, de 35 %-ot meg nem haladó illetményemelkedést biztosít, a besorolás szerinti illetményre lesznek jogosultak 2016. január 01-től. Az ezen csoportba tartozók közül azok, akiknek besorolás szerinti illetménye a 2015. június 30-ai illetményhez viszonyítva:

- pontosan 30 %-os emelést garantál, 2016. január 01-től nem részesülnek semmiféle emelésben,

- 30 %-nál magasabb, de 35 %-ot meg nem haladó emelést garantál, megkaphatják a jelenlegi és a 35 %-os emelés eléréséhez szükséges különbözetet. (Ez az alapfeladatokat ellátók esetében 0,1 – 5 % közötti emelést jelenthet.)

 

  • Azok, akiknek a besorolás szerinti illetménye 35 %-ot meghaladó mértékű illetményemelkedést biztosítana, a 35 % feletti részt nem kaphatják meg, mert az az 1) pont szerinti generális korlátozás alá esik.

 

További részletek az alábbiakban: