Javaslat a szociális juttatások összeghatárainak emelésére, Komárom-Esztergom megyében

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjénél kezdeményeztük a 17/2016. (III.30.) MRFK Intézkedésben szabályozott szociális juttatások összegeinek felemelését. Az MRFK intézkedés a szülési segély maximumát 20.000,- Ft-ban határozza meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabály, a 6/2013. (III.27.) BM rendelet szerint a juttatás alsó és felső határa a rendvédelmi illetményalap 50-150 %-a, vagyis a minimálisan adandó segély összege 19.325,- Ft. A felső határ 57.975,- Ft lehetne. A jelenlegi 20 zer forintos összeghatárt méltánytalanul alacsonynak tartjuk, figyelemmel annak az eltelt időszak alatti reálérték csökkenésére is. Másrészről, azáltal, hogy az intézkedés kogensen behatárolja a segély felső határát, az egyedi élethelyzetek méltányos kezelésére sincs lehetőség, mivel még a nagyon indokolt kivételes szociális körülmények esetén sem tudna méltányosságot gyakorolni a munkáltató. Természetesen valamennyi szociális juttatás tekintetében javasoltuk az összeghatárok felemelését. Az FRSZ főkapitánynak írt level itt olvasható.