Javaslatok a BM cafetéria utasításához

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló BM utasítás tervezetével kapcsolatban kezdeményeztük a választható juttatások körének kibővítését az Szja. tv. 1. melléklet 2. pont szerinti adómentes lakáscélú támogatással. A szóban forgó cafetéria elem szakszervezetünk többszöri kezdeményezésére végül bekerült a korábbi évek cafetéria szabályzóiba, és azzal többen és örömmel éltek is a kollégák közül. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az említett kedvezmény lehetőségétől a kollégákat megfosszák, annál is inkább, mivel nem csak hogy az éves cafetéria keretösszeg méltatlanul alacsony (évek óta 200.000 Ft), de még annak közterhei is a dolgozókra hárul, szemben a magánszférával! Az előzőekhez kapcsolódóan ismételten indítványoztuk mind az éves cafetéria keretösszeg, illetve bankszámla költségtérítés éves mértékének megemelését, mind pedig a közterhek személyi állomány tagjaira történő áthárításának megszüntetését. Az FRSZ javaslata itt olvasható.