Javítják az állomány lakhatási körülményeit: több mint kétszeresére emelik a lakbért

 

Az új hivatásos életpálya lakástámogatási és biztosítási pillérének megvalósulását garantáló kormányhatározatot hatályon kívül helyezése után újabb megleptés ért minket a kormányzati honlap böngészése során. Ott ugyanis felbukkant az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet tervezete. A munkaanyag szerint  rendelet elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél: a belügyi szervek személyi állománya lakhatási körülményeinek javítása. Mindez, egyebek mellett úgy valósul meg, hogy a belügyi vagyonkezelésű lakás lakbére 2016-tól egy év alatt, két lépcsőben ugyan, de több mint a kétszeresére fog emelkedni (összkomfortos lakás esetén a lakbér négyzetméterenként 84 Ft-ról 200 Ft-ra, míg a komfortos lakásé 67 Ft-ról 150 Ft-ra. Az állomány helyzetének ily módon történő "javításával" természetesen nem értünk egyet, miként azzal sem, hogy a bérleti, albérleti díj hozzájárulás iránti kérelmet a körülmények változatlansága esetén is évente meg kell újítani. Mindezek okán a jogszabály-tervezet átdolgozását kezdeményeztük.