Jogot szolgáltattak, igazságot aligha

 

Nem jogellenes az alkotmánysértő, de még hatályos jogszabályra alapozott felmentés - írja a HR/Munkajog, egy Kúria honlapján ismertetett jogesetre hivatkozva. A másodfokú bíróság helyes érvelése alapján tehát az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelő rendelkezések meghozataláig az alkotmányellenesnek nyilvánított jogszabály alkalmazhatóságának idejét az Alkotmánybíróság kiterjesztette. Ezért nem ütközik a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe az alkotmányellenesnek nyilvánított, de még hatályos törvényi rendelkezésre alapított felmentés, hiszen az Alkotmánybíróságnak a döntése meghozatalakor az is célja volt, hogy a jogviszony egyoldalú megszüntetése ne maradjon szabályozatlanul. Az Alkotmánybíróság döntése folytán 2011. május 31-éig bezárólag az indokolás nélküli felmentés [Ktjv. 8. § (1) bekezdés b) pontja] alkalmazható volt.