Kedvezőtlen Kúria döntés: a beosztásból történt felfüggesztés esetén a hivatásos állomány tagját legfeljebb a visszatartott illetménye illetheti meg

 

​A Kúria friss határozatában rámutatott, hogy a perben első fokon eljáró közigazgatási és munkaügyi bíróság helytállóan fejtette ki, hogy a Hszt. 107. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hivatásos állomány beosztásból felfüggesztett tagjának távolléti díj jár, és amennyiben a büntetőeljárás felmentéssel zárul, a  visszatartott illetmény, azaz a legfeljebb 50%-kal csökkentett távolléti díj kamataival történő kifizetésére ír elő a törvény kötelezettséget. A Hszt. 112. §-a értelmében távolléti díj fejében a hivatásos állomány tagja részére az alapilletmény, az illetménykiegészítés, valamint a rendszeres illetménypótlékok együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár. A távolléti díjnak nem része a cafeteria, valamint mérlegelési jogkörben adható, illetve feltételekhez köthető juttatások, valamint azok a pótlékok, melyek kizárólag a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének, illetve beosztás betöltésének idejére járnak.  A felperes 2003. december 1-től 2009. június 30-ig terjedő időszakban szolgálatot nem teljesített, mert a beosztásából felfüggesztették, azonban a szolgálati viszonya nem került megszüntetésre. A beosztásból való felfüggesztés tekintetében nincs a Hszt. 197. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő rendelkezés, mely szerint olyan helyzetbe kell hozni, mintha a szolgálati viszony meg sem szűnt volna. A szolgálati viszony megszüntetése hiányában ez a rendelkezés nem alkalmazható. További részletek a Kúria honlapján.