Ki jogosult az alanyi jogon járó beiskolázási segélyre?

 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint alanyi jogon beiskolázási segély illeti meg a közoktatásban résztvevő, illetve középfokú nappali tanulmányokat folytató gyermeke/gyermekei után a nagycsaládos, az egyedülálló, továbbá a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről gondoskodó szülőket. Ennek ellenére információink szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság – egységes rendőrségi állásfoglalás hiányában – csak az egyik szülő részére biztosítja a juttatást, amennyiben mindkét szülő a rendőrség állományában dolgozik bármilyen foglalkoztatási jogviszonyban.

Álláspontunk szerint az előzőek szerinti megkülönböztetésnek nincs jogi alapja, mivel a hivatkozott jogi szabályzók ilyen, a folyósítást kizáró okot nem nevesítenek. A jogsérelem orvoslása érdekében az FRSZ az ORFK gazdasági főigazgatójának intézkedését kezdeményezte.

 

Az FRSZ ORFK-hoz címzett megkeresése letölthető innen