KIEMELT HÍR: Közalkalmazottak figyelem! A munkáltatói döntésű illetményrész csökkentésének jogszerűsége vitatható!

A Független Rendőr Szakszervezet álláspontja szerint jogszerűtlen az a rendőrségi munkáltatói gyakorlat, hogy a közalkalmazottak garantált illetményének az évente emelkedő minimálbér, illetve garantált bérminimum elérése érdekében szükséges felemelését (kiegészítését) úgy hajtják végre, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csökkentik. 

 

 

Ez a munkáltatói eljárás véleményünk szerint ellentétes a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) vonatkozó rendelkezéseivel. Álláspontunk szerint a fenti munkáltatói intézkedés bíróság előtt eséllyel támadható! Az illetmény különbözet iránti igény érvényesítéséhez az idei illetmény-besorolási értesítés, vagy fizetési fokozat előresorolásáról szóló értesítés megküldése feltétlenül szükséges. Amennyiben a munkáltatói döntési illetményrész csökkentése az előző években is megvalósult, úgy 3 évre visszamenőleg kérjük megküldeni az illetmény alakulását igazoló munkaügyi papírokat (határozatokat, fizetési jegyzéket, stb. ). Ezek mellett természetesen szükség van a jogi képviseleti meghatalmazásra is!

 

Fontos! Amennyiben a munkáltató az illetmény értesítésben 30 napos keresetindítási határidőre hívta fel a munkáltató a figyelmet, úgy csak azon belül van lehetőség a keresetindításra. Ezért kérjük a megküldésre kerülő iratokon feltüntetni a kézhezvétel dátumát is!

 

Természetesen az is előfordulhat, hogy a fizetési fokozat előresorolással nem érintett közalkalmazottaknak a munkáltató nem is kézbesít (kézbesített) illetmény-változási értesítőt. Ez esetben is célszerű azonban mielőbb elindítani a jogvitát, hogy az illetményvesztést megállítsuk! Ez esetben a fizetési jegyzéket kérjük megküldeni.

 

Az idő sürget, ezért a jogvitát felvállaló közalkalmazottak jelentkezését és a szükséges papírok megküldését mielőbb várjuk! FRSZ tagok és nem tagok érdeklődésére egyaránt számítunk, akik a részletesebb felvilágosításért keressék jogászainkat és helyi tisztségviselőinket!

 

Az idő pénz, nem érdemes, nem szabad késlekedni!

 

B u d a p e s t, 2015. február 03.

FRSZ Jogsegélyszolgálat