A kinevezéstől eltérő beosztást ellátó hivatásosok ébresztő!

 
2016. áprilisában megszületett a SZSZB MRFK-val az egyezség, s a tegnapi napon kifizetésre is került közel 70 (fő) határrendésznek az ügyeletesi feladatokért járó illetménykülönbözet! Ennek összege átlagosan 350.000 Ft körüli. Te mire költenéd????
 
Hosszú pereskedést követően a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Nyíregyházi Törvényszék, majd a Kúria ítéletei is egyöntetűen állapították meg, hogy az ügyeletesi beosztást ellátó határrendészek ellentételezésre jogosultak.
 
Az ítéletek hatására sikerült a főkapitánysággal megegyeznünk és a több tucat perben egyezséget kötni. Az egyezség lényege alapvetően az, hogy azon napokra, amikor szakszervezeti tagjaink ügyeletesi szolgálatot láttak el, az ügyeletesi és az eredeti beosztásuk közötti illetmény különbözetére jogosultak, levonva belőle a kapott ügyeleti pótlékot.
 
Korábban a bíróságok osztották a szakszervezetünk jogsegélyszolgálatának azon hivatkozását, hogy felpereseknek az eredeti beosztásuk helyetti tényleges ügyeletesi beosztásban való foglalkoztatása – az állománytábla ügyeletesi beosztása hiányában is – megbízásnak minősül. A tényleges foglalkoztatást és jogosultságot nem befolyásolja a kinevezés és a megbízás írásbeliségének a hiánya, illetve ezen munkavégzésnek a munkaköri leírásba való belefoglalása sem.
 
Megállapításra került, hogy felperesek eredeti beosztásai közrendvédelmi területűek (határrendész, főhatárrendész), ám ennek ellenére egyes szolgálati napjaikon ténylegesen és kizárólagosan ügyeletesi feladatokat látnak el. Feladataik közé tartozik többek között a HRK. ügyeleteseként vagy helyettes-ügyeleteseként az ügyelet irányítása, az ügyeleti szolgálatokkal történő kapcsolattartás, a beosztotti állomány eligazítása, az ügyeletesi okmányok vezetése, az anyaggazdálkodás szabályainak betartása, a szolgálatban lévő járőrökkel történő kapcsolattartás, a telefonhívások vétele, kapcsolása, az ezekből szükséges intézkedések megtétele, a priorálások végrehajtása, elfogás esetén az előállítások, a személyek őrzésének, kísérésének megszervezése, az objektumőrizet, a ki- és beléptetéssel kapcsolatos feladatok.
 
Ezek tehát az eredeti járőri tevékenységtől egyértelműen elkülöníthetők, azok ügyeletesi feladatok, függetlenül a jelenlegi beosztásuk elnevezésétől. A hivatásos állományú rendőr esetében nem a beosztás megnevezése, hanem a szolgálat ellátásának konkrét körülményei döntik el a kedvezményre való jogosultságot (BH2001. 496).
Az ügyeletesi beosztással járó feladatok pedig - az eredeti beosztásukhoz (II/II., illetve II/III.) képest - szakmailag magasabb kvalifikáltságú, komolyabb szakértelmet igénylő, nagyobb felelősséggel járó és fokozottabb igénybevételt jelentő munkát jelentenek. Ezt igazolja az ügyeletesi beosztás magasabb besorolása is (II/IV.)
 
Az új Hszt. 2015. július 01-jei hatálybalépésével a besorolások számozása változott ugyan, de a lényeg változatlan !!!!! Ráadásul a megbízási díj mértéke a korábbi 25-100 %-os mértékről, 50-200%-ra nőtt !!!!!!
 
Mindezekre tekintettel ismételten javasoljuk az eddig kiváró tagjainknak, vagy leendő tagjainknak, hogy hasonló ügyükben keressék Jogsegélyszolgálatunkat! Hogy Neked is legyen mit elkölteni….
 
Budapest, 2016. május 24.            
 
dr. Tordai Gábor jogtanácsos (06/30-999-7205) és dr. Oláh Tamás jogtanácsos (06/70-366-3964)