Kollégák, alosztályvezetőt, őrsparancsnokot, osztályvezetőt helyettesítetek?!

A rendőri munka folyamatosságának biztosítására rendszeresen kerül sor az alosztályvezetők, az őrsparancsnokok, az osztályvezetők helyettesítésére. Ez történhet azok szabadsága, betegszabadsága idejére, de sokszor ez a napi munka során is jelentkezik, amikor az érintett elöljáró nem elérhető, mert például értekezleten vagy külső helyszínen tartózkodik. Ezeket a helyettesítéseket a rendőrség jellemzően ellentételezés nélkül, pusztán valamelyik beosztott munkaköri leírásába történő beemelésével igyekszik megoldani, mindezt természetesen jogszerűtlenül. Így azok, akiket például ilyen jellegű helyettesítésre köteleznek, a munkaköri leírásuk tartalmától függetlenül megbízási díjra jogosultak, melynek összege a havi többletfeladatok mértékétől függően elérheti a 77.300 Ft-ot is. Érdekel? Hívj minket, teljes körű képviseletedet biztosítjuk! A cikk nem ért véget, a további részletekért kattints ide!

A rendőrség, mint munkáltató ugyanis az általa egyoldalúan elkészített munkaköri leírásra és például a rendőrkapitánysági ügyrendre eredményesen nem hivatkozhat, azzal az irányadó jogszabályokat, a besorolási rendszert le nem ronthatja, a beosztott beosztású munkakörét alosztályvezetői, őrsparancsnoki, osztályvezetői feladatokkal nem tágíthatja. A rendőrség csak az adott munkakörön belül határozhatja meg a munkaköri feladatokat, abba egyértelműen más munkakörbe tartozó feladatokat nem építhet bele.

A Hszt. 44.§ (1) bekezdése alapján a szolgálati viszony a hivatásos állományba való kinevezéssel és annak elfogadásával határozatlan vagy e törvény rendelkezése alapján határozott időre létesül. Ezen kinevezési okmány elfogadásával jön létre tehát a hivatásos szolgálati viszony. A 45. § (1) bekezdése meghatározza a kinevezés tartalmi elemeit, a szolgálati viszonyra vonatkozó minden lényeges adatot, így különösen a szolgálati viszony kezdetét, a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztását és a hivatásos állomány tagjának besorolását, szolgálati és szolgálatteljesítési helyét, rendfokozatát, illetményét, ruházati ellátási normáját, szolgálatteljesítési időrendjét, továbbá próbaidő kikötésénél a próbaidő tartamát és ha szükséges, a képzettségek megszerzésére kötelezést.

Ehhez képest azonban a munkaköri leírás a munkáltató egyoldalú nyilatkozata, amely a kinevezésnek nem része, az nem igényli a hivatásos elfogadását, azt pusztán a Hszt. 45.§ (3) bekezdése alapján részére legkésőbb az első szolgálat megkezdésekor át kell adni, és tájékoztatni kell őt a szolgálat teljesítéséhez szükséges munkavédelmi szabályokról, valamint a szolgálatteljesítés rendjéről.

Mindezen elvi szabály megegyezik az általános munkajogi szabályokkal, így a munkakör és a munkaköri leírások elhatárolása, azok jogi természete a hivatásos szolgálati jogviszonyban sem bír speciális jellemzőkkel.

Így válik érthetővé és elfogadhatóvá a munkaköri leírás meghatározhatóságának korlátozottsága. A fenti jogszerűtlen rendőrségi gyakorlat teljesen kiüresítené a besorolásra (a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklete), az illetményre (Hszt. 5. és 6. számú melléklete) és a Hszt. 71.§-ra vonatkozó szabályozást.

Így azok, akiket például ilyen jellegű helyettesítésre köteleznek, a munkaköri leírásuk tartalmától függetlenül megbízási díjra jogosultak, melynek összege a havi többletfeladatok mértékétől függően elérheti a 77.300 Ft-ot is. Érdekel? Hívj minket, teljes körű képviseletedet biztosítjuk!

 

dr. Tordai Gábor FRSZ kamarai jogtanácsos