Köszöntő

 

A Független Rendőr Szakszervezet tagsága képviseletében

szeretettel köszöntjük a Tisztelt Olvasót!

 

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy szakszervezetünk honlapját választotta információs forrásként. Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy minél teljesebb képet nyújtsunk a rendvédelem területén, s ezen belül elsődlegesen a rendőrség és a büntetés-végrehajtás személyi állományában közszolgálatot teljesítő munkavállalók, rendőrök, bv-sek, kormányzati tisztviselők és közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő problémákról és az azok megoldása érdekében végzett tevékenységünkről.

 

A látogatottsági adatok alapján talán elbizakodottság nélkül mondhatjuk, hogy az FRSZ honlapja napjainkra alapvető tájékozódási ponttá vált mindazok számára, akik megoldást keresnek a rendőrségi munkáltatókkal kialakult konfliktusaik, munkajogi problémáik megoldásához, vagy gyors és hiteles információt akarnak szerezni a belügyi és rendvédelmi érdekegyeztetés napi eseményeiről.

 

A visszajelzésekből az is látszik, hogy honlapunkat a munkáltatók és az országos média képviselői is figyelemmel kísérik. Számtalan esetben fordult már elő, hogy egy-egy itt megjelent cikkünk vagy felhívásunk sarkalta soron kívüli intézkedésre az illetékes rendőri vezetőt, vagy keltette fel a média kollégáink problémái iránti érdeklődését. Mindezt a bizalom jeleként értékeljük és mindent elkövetünk azért, hogy folyamatosan naprakész és hiteles információkkal szolgáljuk ki honlapunk látogatóit.

 

Fentieken túl természetesen alapvető célunk tagságunk tájékoztatása mindazon kedvezményekről és programokról melyeket az FRSZ biztosít számukra. Mindezekről bővebben itt tájékozódhat a Tisztelt Olvasó.

 

Azok számára, aki eddig nem ismerték szakszervezetünket, teszek egy rövid történelmi visszatekintést:

 

  • a Független Rendőr Szakszervezet a rendszerváltás hajnalán, 1989. július 5-én 21 fővel alakult meg, s a kelet-európai országokban addig példa nélkül álló módon, alulról építkező szakszervezetként elsőként vállalta fel nyíltan a rendőrök érdekeinek és jogainak védelmét;

 

  • 1991-ben az FRSZ kezdeményezésére léptek szövetségre a fegyveres és rendvédelmi szerveknél demokratikusan megalakult szakszervezetek;

 

  • más szakszervezetekkel összefogva az FRSZ kezdeményezte a belügyi érdekegyeztetés rendszerének kialakítását, majd a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács létrehozását, s ezzel mintát szolgáltatott más szférák számára is saját ágazati érdekegyeztető rendszerük kialakításához;

 

  • a kelet-európai országok rendőrszakszervezetei közül, a mi szakszervezetünk volt az, amely 1991-ben elsőként csatlakozott a Rendőr Szakszervezetek Európai Tanácsához. A CESP 20 európai ország mintegy negyed millió rendőrének képviseletében tevékenykedik a munkavállalói és a szakszervezeti jogok érvényesüléséért.

 

Az alapítás óta eltelt 25 évben az FRSZ bizonyította létjogosultságát, megszerezte és megőrizte a munkavállalók bizalmát. Meghatározó tényezőjévé vált a rendőrségi érdekegyeztetés rendszerének, tekintélyt szerzett magának a vele kapcsolatba került munkáltatók, érdekképviseleti szervek és a média képviselői körében.

 

Azok számára, akiket bővebben is érdekel szakszervezetünk történelme, mely egyben a rendszerváltás utáni belügyi és rendőrségi érdekegyeztetés lenyomata is, ajánlom az FRSZ történetéről szóló külön írásunkat.

 

Végezetül, ajánljuk a Tisztelt Olvasó figyelmébe az FRSZ Programját, melyben Kongresszusunk meghatározta mindazokat a stratégiai célkitűzéseket, melyek megvalósításáért dolgozunk, és amelyek eléréséhez ezúton is kérjük a tevékenységünket szimpátiával nyomon követő valamennyi érdeklődő megtisztelő támogatását.

 

Tisztelettel:

 

Pongó Géza főtitkár sk. és Kiss János István elnök sk.