Közalkalmazottak figyelem! Közalkalmazotti illetményért hivatásos munkakört ellátni jogszerűtlen, a Kúria szerint is!

 

​A Kúria 2016. június 22-én kelt és a tegnapi napon kézbesített ítéletében megállapította, hogy az Rtv. 4/A.§ (3) bekezdése alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya hivatásos állományú rendőrökből, kormánytisztviselőkből, közalkalmazottakból, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókból állhat, így a rendőrség jogszerűen alkalmazhat hivatásos jogviszonytól eltérő jogviszonyban állókat is. Ez eddig egyértelmű, vitás nem is volt. A Kúria azonban teljes egészében osztotta azon jogi érvelésünket, jogszabályi hivatkozásunkat is miszerint, az alapfeladatok ellátásában minden fegyveres szervnél döntően hivatásos állományúak vesznek részt. A szervek működési feltételeit biztosító funkcionális feladatokat (pénzügy, gazdálkodás, személyügy, stb.), továbbá az alaptevékenységhez kapcsolódó járulékos feladatokat (technikai, egészségügyi, szociális stb.) végzők azonban köztisztviselők vagy közalkalmazottak. A különböző karakterű tevékenységek más-más jogosítványokat, különböző szakmai ismereteket és eltérő felelősségi formákat vonzanak.

Az irányadó jogszabály tehát egyértelművé teszi, hogy a foglalkoztatási jogviszony meghatározásakor a szolgálat ellátásának körülményeit és a tevékenység jellegét kell figyelembe venni. Ez szolgál alapul annak megállapításához, hogy a konkrét feladatot hivatásos szolgálat keretében, köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkakörben kell ellátni. Mindezekre tekintettel tehát a rendőrség jogszerűtlenül alkalmazta szakszervezeti tagunkat vizsgálói/nyomozói munkakörben és közalkalmazotti jogviszonyban. A jogszerűtlen foglalkoztatásnak azonban ára volt, tagunknak kártérítésként, gyakorlatilag illetményét a hivatásos illetményére kiegészítve, közel 3.500.000 Ft-ot ítélt meg a bíróság. A Kúria ezen ítélete immár végérvényesen lezárta a jogvitát.

A Kúria a közalkalmazotti illetményes perek után tehát rövid időn belül másodszor is az FRSZ által képviselt tagnak adott igazat. Információink szerint a Kúria legújabb döntése is nagy számú közalkalmazottat érint és szintén jelentős összegű követelés érvényesíthetőségét alapozza meg. Várjuk érintett tagjaink és a tagsági viszonnyal még nem rendelkező közalkalmazottak jelentkezését, akiknek belépés után jogi képviseletet biztosítunk jogos követelésük érvényesítéséhez! (Budapest, 2016. augusztus 05. dr. Tordai Gábor FRSZ jogtanácsos)