Kúria döntés a szolgálati időt elismerő támogatás visszafizetése tárgyában

 

A felperes a hivatásos szolgálati viszonyban álló alperes részére összesen 550.000 forint szolgálati időt elismerő támogatást fizetett ki. A támogatás megállapításakor az alperessel szemben büntetőeljárás volt folyamatban, amelynek eredményeképpen a bíróság büntetőjogi felelősségét állapította meg és büntetést szabott ki vele szemben. Az alperes szolgálati viszonyának megszűnését követően a támogatás összegét többszöri fizetési felszólítás ellenére sem fizette meg a felperesnek. A törvényszék ítélete ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján az ügyben végül a Kúria mondta ki a döntő szót. Elvi jelentőségű döntésében leszögezte, hogy a szolgálati időre járó támogatás nem minősül illetménynek. Az illetmény fogalmába ugyanis csak a Hszt. 99. § (2) bekezdésében felsoroltak tartoznak, míg az illetményen kívüli egyéb igény – így a Hszt. 114.§ (5) bekezdés felhatalmazása alapján rendeletben szabályozott szolgálati időt elismerő támogatás, amennyiben jogalap nélkül került kifizetésre - az általános szabályok szerint, vagyis a Hszt. 12. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a három éves elévülési időn belül érvényesíthető. Az ügy teljes leírása a Kúrai honlapján olvasható.