A Kúria döntött: a hűségpénzt figyelembe kell venni a szolgálati nyugdíj összegének megállapítása során

 

​A felperes kereseti kérelmében kérte a társadalombiztosítási szervek határozatainak hatályon kívül helyezését, mert álláspontja szerint a nyugdíj összegének megállapításánál az alperes jogsértően nem vette figyelembe a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló 17/2009 (VI.4.) IRM rendelet (R.) alapján kifizetett havi 50.000 forint (adó és járulék köteles) jövedelmet. Alperes a kereset elutasítását kérte azzal, hogy az R. rendelkezései alapján a kifizetett havi 50.000 forint nem illetmény és nem is illetmény jellegű juttatás. Az ügy a fellebezések és a törvényszék ítéletével szemben benyújtott felülvizsgálati kérelem eredményeként a Kúria elé került, mely döntésében rámutatott, hogy: "A hivatásos állományú részére a „hűségpénz” kifizetése adóelőleg és járulékok levonásával történik, azaz járulékalapot képező jövedelemnek tekintendő, s mint ilyent a szolgálati nyugdíj összegének megállapítása során (beleértve a rögzített nyugdíjat is) figyelembe kell venni. Ily módon a „hűségpénz” a természetét tekintve kvázi illetmény jellegű juttatás."  

 

Az úgy leírása teljes terjedelemben itt olvasható.

 

Emlékezetes, hogy a szolgálati nyugdíj eltörlésekor a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 19. §-a előírta, hogy a szolgálati nyugdíj összegét 2011. december 31-ével, a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szolgálatinyugdíj-megállapítási szabályai szerint, 2012. december 31-éig – annak folyósítása nélkül – meg kell állapítani, illetve újból meg kell állapítani (nyugdíjrögzítés) annak, aki 2011. december 31-én a Hszt., illetve a Hjt. szerinti hivatásos állomány tagja volt és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én elérte a 25 évet. 

 

A Kúria fentiekben hivatkozott döntésére hivatkozással mindazon hivatásos állományúaknak célszerű a 2011. évi nyugdíjrögzítés felülvizsgálatát kérni, akiknek számára abban az időszakban a rendőrséggel kötött megállapodás alapján hűségpénzt folyósítottak. Az érintettek ugyanis majdani nyugdíjba vonulások idején választhatnak a korábban rögzített és az időközi nyugdíjemelésekkel növelt összegű nyugdíj, valamint a nyugdíjbavonuláskor hatályos szabályok szerinti nyugdíj között, és kérhetik, hogy számukra a magasabb összegű kerüljön folyósításra. Az eljárás megindításához szükséges kérelem minta letölthető innen.