Másfél millió forintra bírságolták a rendőrséget egy hivatásos politikai vélemény miatti elbocsájtásáért

 

 

Kérelmező azt panaszolta az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál indított eljárásban, hogy hivatásos szolgálati jogviszonyát munkáltatója 2013 szeptemberében, nem sokkal az egyéves próbaidő lejárta előtt, azonnali hatállyal megszüntette. A megszüntetés oka a kérelem szerint kérelmező politikai véleménye volt. Kérelmező erre abból következtetett, hogy a munkáltatói döntés közlésekor felettese „jegyzőkönyvön kívül” elmondta, hogy egy bizonyos politikai párt internetes oldalán látták, hogy kérelmező a párt jelöltjeként van feltüntetve, és jelöltségét nem jelentette be, illetve utalt arra, hogy kérelmező bizonyos „irányban” politizál, ezért hozták meg a döntést. A munkáltató védekezését a hatóság nem fogadta el, mivel nem tudta bizonyítani, hogy kérelmező ténylegesen meg nem engedett politikai tevékenységet végzett volna hivatásos szolgálati viszonya fennállta alatt. A hatóság megállapította, hogy a munkáltató kérelmezőt annak politikai véleménye miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesítette. Szankcióként a hatóság a munkáltatót eltiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától, elrendelte jogerős, anonimizált határozatának 45 napra történő nyilvános közzétételét, valamint 1 500 000 Ft bírságot szabott ki. 

 

Az EBH határozata letölthető innen