Meghatalmazás jogi képviselethez

 

MIT KELL TUDNI A JOGI KÉPVISELETI MEGBÍZÁSRÓL?

 
Akár a munkáltató, akár a bíróság előtti eljárásokban jogászaink csak akkor tudják ellátni a jogi képviseletből eredő feladatokat, ha erre vonatkozó meghatalmazásukat bemutatják az eljáró szervnek. Amennyiben tehát jogi képviseletet kívántok igénybe venni, minden esetben szükséges a képviseleti megbízás kitöltése.
 
A kitöltött meghatalmazást - a tagszervezeti titkáron keresztül - a megyei- vagy intézményi elnökhöz kell eljuttatni, aki a meghatalmazó FRSz-tagságát igazolva továbbítja azt a Jogsegélyszolgálathoz. Sürgős esetben a meghatalmazás közvetlenül is megküldhető a jogászok részére, a tagsági viszony fennállását azonban ez eseten is vizsgáljuk.
 
Felhívjuk a szíves figyelmeteket arra, hogy büntető ügyben való képviseletre jogászainknak nem lehet meghatalmazást adni, mivel a Be. szerint ezen eljárásban a képviseletet csak bejegyzett ügyvéd láthat el, szakszervezeti jogtanácsos azonban nem. Büntető ügyben tehát a tagszervezeti titkáron keresztül az FRSZ megyei vagy intézményi elnökét keressétek, Ők tudnak arról tájékoztatást adni, hogy megyétekben (vagy intézményetekben) milyen lehetőség van, azaz, hogy ügyvédet tudnak-e biztosítani vagy meghatározott pénzösszeggel tudnak-e támogatni.