Mesterhármas - a Kúria legújabb döntése szerint 2015. január 01. után is jár a közalkalmazottaknak a garantált illetmény különbözete!

 

2015. december és 2016. június után a Kúria ismételten – harmadszor – fejtette ki álláspontját a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igénye tekintetében. A legfrissebb – 2016. szeptember 22-ei – Kúria döntés minden kétséget eloszlatva megerősítette az FRSZ azon álláspontját, mely szerint a garantált bérminimum kiegészítés munkáltatói határozatba foglalása utáni időszakra is jogos az illetmény-különbözeti igény, mivel a korábbi jogszerű illetményhez mérten kell vizsgálni azt, hogy a közalkalmazott összilletménye csökken-e. A legfrissebb Kúria döntés alapjául szolgáló perbeli esetben – amely szintén az FRSZ által képviselt közalkalmazott ügyében született – 2015. január 1-től a megyei rendőr-főkapitányság parancsban intézkedett a garantált illetmény kiegészítésére, melyre ez esetben is a munkáltatói döntésű illetményrész csökkentésével került sor. A Kúria szerint azonban a munkáltatói döntésű illetményrész egyoldalú csökkentésére csak addig a pontig kerülhet sor, amíg az nem vezet az összilletmény csökkentéséhez. Ennek keretében pedig a korábbi jogszerű illetmény – azaz a 2014. évre helyesen megállapított illetmény (2014. évi garantált illetmény + munkáltatói döntés) – a viszonyítási alap. A Kúria legújabb döntése ily módon a 2015., sőt a 2016. évre nézve is megalapozza az illetmény-különbözeti igényeket, melyek érvényesítése iránt a jogi előkészületeket megtesszük. 

Az ORFK pedig újabb tanulmányozni való bírósági döntést kapott, bár, a szeptember elejei RÉT ülésen elhangzottak szerint, még a Kúria a júniusi döntésével sem bírkóztak meg....

Az előzmények itt olvashatóak.