Mi megmondtuk! Helyettesítési díj jár a közalkalmazottnak, ha munkakörébe nem tartozó feladat ellátására utasítják!

 

Fegyveres biztonsági őr közalkalmazotti tagunk - az irányadó jogszabályi tilalom ellenére - éveken keresztül utasításra telefonkezelői feladatokat is ellátott, melynek során nem csak a külső bejövő, hanem a rendőrkapitányságon dolgozó kb. 53 fő dolgozó által kezdeményezett hívások kapcsolási teendőit is végezte. Munkaköri leírása azonban mindezeket nem tartalmazta, hiszen feladatköre a munkakör elnevezéséből fakadóan is, csak a rendőrségi objektum őrzési, ki-és beléptetéssel kapcsolatos feladatokat, így például személy-kisérési, objektum- és parkoló ellenőrzési, az ügyfelek felvilágosítási, valamint az épületben tartózkodás szabályainak betartási, betartatási feladatokat jelent. 

 

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a bizonyítási eljárást követően ítéletében kimondta, hogy a nyugdíjazás folytán megüresedett telefonközpont kezelési feladatok nem tartoznak a biztonsági őr feladatkörébe, így keresetünk alapos, s tagunkat megilleti a helyettesítési díj. Ennek általunk előterjesztett, egyébként mérlegelési lehetőséget biztosító mértékét nem tekintette eltúlzottnak és az alperesi főkapitányságot kötelezte 977.250 Ft helyettesítési díj és annak törvényes kamatai megfizetésére.