Mi most is megmondtuk! Megbízási díj jár a járőrnek, ha meghatározott szolgálati napjain a fogdán őrparancsnoki beosztás ellátására kötelezik

 

Szakszervezeti tagunk beosztása járőrvezető, ám ennek ellenére ténylegesen 2012. év december 01-től utasításra több alkalommal - az eredeti beosztása helyett - a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság fogdáján őrparancsnoki beosztást lát el. Álláspontunk szerint ezen feladatok elvégzésére a régi Hszt. 50. § (1) bekezdése volt alkalmazandó, mely szerint az ideiglenesen megüresedett szolgálati beosztás ellátásával, illetőleg a szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott személy helyettesítésével, továbbá a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásához nem tartozó feladatkör ellátásával a hivatásos állomány arra alkalmas tagja átmenetileg megbízható. Ezen jogszabályhely (3) bekezdése alapján pedig, ha a megbízott személyt az eredeti beosztás ellátása alól mentesítették, részére a megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény jár, amely nem lehet kevesebb az eredeti illetményénél. A (4) bekezdés szerint továbbá, ha a hivatásos állomány tagja a megbízást az eredeti beosztásának ellátása mellett végzi, a többletszolgálatért az illetményalap 25-100%-áig terjedő díjazásra jogosult.

 

Az őrparancsnoki feladatellátás attól függetlenül megállapítható, hogy tagunk ilyen személyzeti parancsot nem kapott, illetve, hogy ilyen beosztást az alperesi állománytábla egyáltalán tartalmaz-e. Ezen személyzeti feladatok ugyanis a fegyveres szerv érdekkörébe és feladatkörébe tartoznak, ezek elmulasztása, illetve a ténylegesen végzendő beosztások állománytáblában történő feltüntetésének elmulasztása a hivatásos hátrányára nem szolgálhat. Így a főkapitányság azon hivatkozása, hogy nem hozott létre a saját állománytáblájában Fogdaőri Osztályt/alosztályt, illetve őrparancsnoki beosztást, s csak a tényleges foglalkoztatás történt meg felettébb visszás.

 

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi 2016. január 05-én kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a fenti két beosztás eltérő feladatkörű, besorolású, felelősségű és illetményű, s az adott hónapokban eltérő szolgálatszámban jelentkező őrparancsnoki feladatellátásokat alapul véve, a megbízási díj mértékét az egyes hónapokban változó mértékben megállapítva marasztalta a főkapitányságot.