Minden bűnügyi technikus megkapta már a járandóságát? Milliós megbízási díj!

A Kúria személyenként közel milliós megbízási díjat ítélt meg bűnügyi technikusi beosztású általunk képviselt tagjainknak, akik a bűnügyi technikai feladataik mellett egyes nyomozati tevékenységekben (pl.: bűnügyi megkeresések, tanú meghallgatások), bűnügyek és rendkívüli haláleseti ügyek vizsgálatában, továbbá személy- és tárgykörözés nyilvántartásának rögzítésében valamint bűnügyi akciókban vettek részt. A parancsnokuk az érintettek munkaköri leírását kiegészítette fenti feladatokkal, arra hivatkozva, hogy a bűnügyi technikai feladatok nem fedik le a teljes szolgálatteljesítési idejüket. A Kúria ítélete alapján számos pert indítottunk, és a bírói gyakorlat következetes, a keresetnek helyt adó döntéseket hoznak, ezért érdemes az igényeket nem veszni hagyni, hanem érvényesíteni. A munkáltató így is spórol, hiszen a többletfeladat ellátására nem kell más személyt foglalkoztatnia, csupán megbízási díjat fizetnie. Várjuk azon bűnügyi technikusi tagjaink megkeresését, akik egyéb feladatokat is ellátnak, mert a többletfeladatért megbízási díj jár, amelyet tudunk érvényesíteni.

Az ügyről további részletek itt olvashatók.

 

A Kúria személyenként közel milliós megbízási díjat ítélt meg bűnügyi technikusi beosztású általunk képviselt tagjainknak, akik a bűnügyi technikai feladataik mellett egyes nyomozati tevékenységekben (pl.: bűnügyi megkeresések, tanú meghallgatások), bűnügyek és rendkívüli haláleseti ügyek vizsgálatában, továbbá személy- és tárgykörözés nyilvántartásának rögzítésében valamint bűnügyi akciókban vettek részt. 

A parancsnokuk az érintettek munkaköri leírását kiegészítette fenti feladatokkal, arra hivatkozva, hogy a bűnügyi technikai feladatok nem fedik le a teljes szolgálatteljesítési idejüket.

Megbízási díj iránt szolgálati panaszt, majd annak elutasítását követően keresetet nyújtottunk be, és az elsőfokú bíróság az illetményalap 50%-ának megfelelő megbízási díjat ítélt meg, elfogadva azt, hogy fenti feladatok nem tartoznak a bűnügyi technikusi beosztás munkakörébe. A másodfokú bíróság azonban megváltoztatta az ítéletet és a felperesek keresetét elutasította.

Felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Kúriához, amely az elsőfokú ítéletet hagyta helyben és kiemelte, hogy amennyiben jogi norma (pl. ORFK utasítás) adott munkakörre nézve kógens módon meghatározza az ellátandó feladatok körét, a munkáltatónak ehhez kell igazodnia a munkaköri leírás elkészítésekor, az abban foglaltak korlátlanul nem bővíthetők. A végzett többletfeladatok ellátásáért ellentételezést (megbízási díjat) kell fizetnie.

A Kúria ítélete alapján számos pert indítottunk, és a bírói gyakorlat következetes, a keresetnek helyt adó döntéseket hoznak, ezért érdemes az igényeket nem veszni hagyni, hanem érvényesíteni. A munkáltató így is spórol, hiszen a többletfeladat ellátására nem kell más személyt foglalkoztatnia, csupán megbízási díjat fizetnie.

Várjuk azon bűnügyi technikusi tagjaink megkeresését, akik egyéb feladatokat is ellátnak, mert a többletfeladatért megbízási díj jár, amelyet tudunk érvényesíteni.   

dr. Oláh Tamás jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat