Minden rekord megdől egyszer: most a szolgálati panasz hatására kifizetett járandóság összege, ami 3.588.800,-Ft volt

Szakszervezeti tagunk hivatásos állományú jogviszonya mellett a munkáltató által engedélyezett másodállással rendelkezett részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyban. Gyermekgondozásból visszatérve a munkáltató által felajánlott beosztást az érintett nem fogadta el, ezért hivatásos szolgálati viszonyát felmentéssel megszüntették, azonban a felmentési időre távolléti díjat és végkielégítést nem voltak hajlandóak fizetni, arra hivatkozva, hogy erre a közalkalmazotti jogviszonyában lehet jogosult, és abba a jogviszonyba a korábbi hivatásos szolgálati idejét be kell számítani. 

Valóban ismert ilyen jellegű korlátozó szabály, azonban csak abban az esetben, ha a felmentést követően létesít valaki költségvetési szervvel, vagy annak többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel jogviszonyt. Ilyenkor tehát a felmentett személy  az új jogviszonya létesítésétől kezdődően a felmentési időre járó távolléti díjra és végkielégítésre nem jogosult, azonban korábbi hivatásos szolgálati idejét az új jogviszonyába is be kell számítani. Az új munkáltató ennek tudatában létesít jogviszonyt a felmentési idő alatt álló személlyel, vállalva azt, hogy az új jogviszony felmentéssel való megszüntetése esetén a korábbi, más munkáltatónál töltött szolgálati idő beszámításával kell kifizetnie a járandóságokat. Jelen esetben azonban a felmentést megelőzően már fennállt a másik jogviszony, így annak munkáltatója nem kötelezhető a korábbi szolgálati idő beszámítására.

Tagunk képviseletében szolgálati panaszt terjesztettünk elő, amelynek az országos rendőrfőkapitány nem adott helyt, azonban a miniszter maradéktalanul egyet értett érvelésünkkel és helyt adott a panasznak. A jogeset nem tipikus, de jól példázza, hogy a megdönthetetlen érveknek súlya van, ezért érdemes a szakszervezethez fordulni már panasz vagy kérelem esetében is, mert ezzel akár a bírósági jogvita is elkerülhető. (FRSZ Jogsegélyszolgálat, dr. Oláh Tamás kamarai jogtanácsos)