Nagy utazás: a tanfolyamra történő utazás ideje beleszámít a szolgálatteljesítési időbe

Jogerősen pert nyertünk a tagunk képviseletében, akit a munkáltatója szaktanfolyamon való részvételre kötelezett, de a szaktanfolyamra történő oda- illetve visszautazás idejét nem számolta bele a szolgálatteljesítési időbe, habár az a szokásos szolgálatteljesítési helytől mintegy 500 km-es távolságra volt. A munkába járás időtartama valóban nem számít bele a munkaidőbe, azonban ettől eltér, ha a munkáltató kötelezése alapján más helyen kell a szolgálati feladatot ellátni, jelen esetben a szaktanfolyamon részt venni, ennek utazási terheit, így a költségeket és az utazással töltött időre járó távolléti díjat is a fegyveres szervnek kell viselnie. 

Várjuk azon tagjaink megkeresését, akiket az elmúlt három évben szaktanfolyamra vezényeltek, és a tanfolyam eltérő helységben volt, mint a szolgálatteljesítés helye, ha a tanfolyamra történő utazás idejére távolléti díjat nem fizették meg. Nincs más tennivaló, mint a honlapunkról a meghatalmazást letölteni, azt értelemszerűen kitölteni, az ügy tárgyaként pedig megjelölni az utazással töltött időtartamot és dátumot, a további ügyintézést a szolgálati panasztól a bírósági peres képviseletig a szakszervezet intézi. (dr. Oláh Tamás, FRSZ Jogsegélyszolgálat)