Hová tűnt a rendvédelmi alkalmazottak 5 %-os illetményemelése?

A Belügyminisztérium többször, legútóbb idén januárban tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban (Riasz) foglalkoztatottak 2020. január 1-től három éven át 5-5 százalék illetményemelésben részesülnek. Ehhez képest információink szerint az emelés nem személyre szabottan került végrehajtásra, vannak, akik egyáltalán nem részesülnek emelésben (pl. akik a rendészeti alapvizsgát még nem tették le, vagy akik esetében a teljesítményértékelés elmaradt, mert pl. hosszan tartó betegállomány miatt nem volt meg az értékelés végrehajtásához szükséges értékelési időszak, vagy pl. az illetmény nélküli szabadságon lévők sem kapnak emelést).Cikkünk a link alatt folytatódik!

Szemlebizottságvezetők: Megbízási díj jár, ha a munkaköri leírás nem tartalmazza az adott feladatot

Nyomozó, vizsgáló vagy akár bűnügyi technikus beosztású tagjaink képviseletében benyújtott kereseteknek rendre helyt ad a bíróság, a Fővárosi után a Szombathelyi és a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is mintegy fél milliós megbízási díj megfizetésére kötelezte a munkáltatót. A rendőrségi álláspont szerint a szemlebizottságvezetői feladatok nem tartoznak konkrét, nevesített beosztáshoz, azt a hivatásos állomány bármely tagja elláthatja. A rendőrségi norma szerint azonban az lehet szemlebizottságvezető, akit erre a munkaköri leírásában felhatalmaztak. Tagjaink munkaköri leírása nem tartalmazta a szemlebizottság vezetői feladatot, ebből következőleg a munkaköri leírás rendelkezése hiányában a feladat ellátása a beosztáshoz nem tartozó feladat, amelyért a hivatásos állomány tagja megbízási díjra jogosult. Az érintettek szemlebizottság vezetői szaktanfolyammal sem rendelkeztek. Cikkünk a link alatt folytatódik!

Dupla balhé: két rendőrautó ütközött - két panasszal rendeztük

Szerencsére ritkán fordul elő, hogy két rendőrségi jármű ütközzön, de ha mégis megtörténik, akkor is lehet bízni abban, hogy a kötelező gépjárműfelelősség biztosítás alapján a vétkes gépkocsivezető helyett a biztosító áll helyt a másik járműben bekövetkezett kárért, és esetünkben a balesetben csak az sérült meg, egy figyelmetlenül be nem húzott kézifék miatt. Gondolhatnánk, hogy gyorsan a végére jártak az ügynek, a rendőrségnek van gyakorlata a közlekedési balesetek rendezésében, és habár a rendőrségi járművek casco biztosítással nem rendelkeznek, de a felelősség biztosítás kötelező, így a kárt a biztosító fizeti. A biztosító társaság azonban a rendőrség első megkeresésére nem volt hajlandó fizetni arra hivatkozva, hogy a kár azonos flottába tartozó gépjárművek között keletkezett, amelyeknek azonos a tulajdonosa, üzembentartója. Ennek alapján a kár megtérítésére a tagunkat kötelezték. Cikkünk a link alatt folytatódik!

Tagjaink kényelméért: már az frsz@frsz.hu címre is lehet utalni az FRSZ-nek szánt befizetést!

A Magyar Nemzeti Bank 2020. március 02-án elindította az Azonnali Fizetési Rendszert (AFR), amellyel a legfeljebb 10 millió forintos, elektronikus úton indított egyedi belföldi átutalások az év minden napján, bármely napszakban, 5 másodperc alatt teljesülnek. Az Azonnali Fizetés Rendszer további újdonsága, hogy a bonyolult számlaszámokat is elfelejthetjük, mivel a számlaszám helyett úgynevezett másodlagos számlaazonosító megadásával is utalhatunk pénzt annak a partnerünknek, aki ilyen azonosítót regisztrált a saját bankjánál.

Számlavezető pénzintézetünknél, az OTP Bank Nyrt-nél az frsz@frsz.hu email címet regisztráltuk az FRSZ másodlagos számlaazonosítójaként, így tagjaink a tagdíjukat, és más befizetéseiket a 11705008-20409384 számlaszám helyett pusztán a központi email címünk megadásával is átutalhatják számunkra.

A másodlagos számlaazonosítás lehetőségét minden banknak biztosítania kell, így tagjaink bármely banknál is vezetik számlájukat, igénybe tudják venni ezt az átutalási formát. A teendő csak annyi, hogy az átutalás során a kedvezményezett számlaszáma helyett az email cím lehetőséget kell választani az e-banki felületen, vagy a mobilapplikációban, és ott az frsz@frsz.hu címet kell megadni.

Fentiektől függetlenül kérjük, hogy a támogatói díjat – a könnyebb beazonosíthatóság érdekében – tagjaink továbbra is az e célra létrehozott külön számlánkra utalják, melynek száma változatlan: 11784009-20209665

A BÉT Munkavállalói Oldalának kérdései a BM közigazgatási államtitkárához

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállói Oldala (BÉT MVO) megkereséssel fordult a BM közigazgatási államtitkárához. Felkai Lászlótól arra várunk választ, hogy a pandémiás helyzet szempontjából kiemelten veszélyeztetett munkát végző rendvédelmi alkalmazottak számára a szakszervezetek korábbi javaslatai szerint:

  • elrendelik-e a szolgálati törvény (Hszt.) 161. §-a szerinti veszélyességi pótlék folyósítását?
  • biztosítják-e számukra a Hszt. 146. §-a szerinti tizennégy nap rekreációs célú pótszabadságot?
  • amennyiben a pandémiás helyzettel összefüggő elháríthatatlan ok miatt nem tudnak a szolgálatteljesítési helyükön megjelenni, akkor távolléti díj fizetése mellett mentesítik-e őket a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól?

A BÉT MVO választ szeretne kapni arra, az egész állományt foglalkoztató és érintő kérdésre is, hogy a cafetéria keret kormány által bejelentett emelése alapján a 200.000 Ft,-os plusz juttatást már az idei évben is biztosítják-e a rendvédelem területén dolgozó valamennyi munkavállaló számára? A BÉT MVO levele itt olvasható. Az FRSZ korábbi javaslatai, és a BÉT MVO előző javaslatai itt olvashatók.

ORFK válaszok a ruhapénz elszámolásával, a cafetéria keret felhasználásával és a lakáscélú munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatban

Az FRSZ április elején javaslatot tett az ORFK-nak a „ruhapénzzel” történő elszámolás és a cafetéria keret felhasználási határidejének meghosszabbítására, továbbá tájékoztatást kértünk azon információ valóságalapjáról, mely szerint az április 1. és december 31. közötti időszakra központi intézkedéssel felfüggesztették a lakáshitelek elbírálását és folyósítását. 

Megkeresésünkre a Humánigazgatási Szolgálatának vezetője válaszolt. Bak Sándor r. ezredes leveléből kiderül, hogy az ORFK jelenleg nem tartja indokoltnak a ruhapénzzel való elszámolás október 31-ei határidejének meghosszabbítását, de amennyiben a későbbiekben ez szükségessé válik, a határidő meghosszabbítása érdekében megteszik majd a megfelelő lépéseket. Cikkünk a link alatt folytatódik.

A BÉT munkavállalói oldalának javaslatai a belügyminiszternek

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetek Pintér Sándor belügyminiszternek írt levelükben kifejezésre juttatták azon meggyőződésüket, mely szerint a pandémiás helyzet szempontjából a kiemelten veszélyeztetett munkát végző rendvédelmi dolgozók egészségének védelme kiemelten fontos feladat. A fertőzés veszélyének csökkentése, a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó valamennyi rendvédelmi szervezeti egység személyi állományának megóvása és a betegség terjedésének megakadályozása érdekében a szakszervezetek javaslatot tettek:

  • az érintett állomány részére veszélyességi pótlék megállapítására,
  • a rendvédelmi szervek épületeibe történő belépéskor a testhőmérséklet mérés kötelezővé tételére,
  • a váltásos munkarendben dolgozók esetében a váltások oly módon történő megszervezésére, hogy az egyes csoportok ne kerüljenek egymással kapcsolatba,
  • egységesen, minden foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló és a velük egy háztartásban élő családtagjaik számára védőfelszerelések (maszkok, fertőtlenítő, kesztyű) biztosítására,
  • a home office-ban történő munkavégzés kiterjesztésére minden olyan munkakörre, melyeknél ez lehetséges,
  • a SZÉP kártya juttatás összegének 200 ezerről 400 ezer forintra történő tényleges felemelésére valamennyi rendvédelmi munkavállaló esetében.

Rendkívüli munkarend: szünetel az ügyfélfogadás az FRSZ központi irodáján

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a koronavírus járvány terjedésére, és a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, tagjaink és munkatársaink egészségének megóvása érdekében az FRSZ Központi Koordinációs Irodáján (KKI) 2020. március 17-től elrendelt rendkívüli munkarendet határozatlan ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásig meghosszabbítottuk. Mindez azt jelenti, hogy a személyes ügyfélfogdás szünetel, és a KKI, valamint a Jogsegélyszolgálat munkatársai távmunkában látják el feladataikat.

Az frsz@frsz.hu valamint az frsz@orfk.police.hu levelezési címek, valamint a KKI fax száma a rendkívüli munkarend idején is változatlanul fogadja a leveleket, a beérkező küldeményeket távmunkában dolgozzuk fel. A postai és futárpostai küldeményeket is fogadjuk, de amennyiben nem feltétlenül szükséges valamely irat eredetben történő megküldése, akkor kérjük, hogy a rendkívüli munkarend ideje alatt részesítsétek előnyben a elektronikus úton történő iratküldést.

A KKI vonalas telefonszámain értelemszerűen nem tudunk hívásokat fogadni, ezért kérjük, hogy munkatársainkat, jogászainkat az FRSZ honlapon feltűntetett mobilszámaikon, vagy elektronikus levelezési címeiken keressétek szükség esetén (melyek itt és itt olvashatók).

Megértéseteket előre is megköszönjük!

FRSZ javaslatok a belügyminiszternek: a veszélyességi pótlék kiterjesztésére, külön juttatás kifizetésére, és a preferált települési pótlék bevezetésére

A koronavírus-járvány terjedésével napról-napra egyre nagyobb kockázatnak van kitéve a rendőrség személyi állománya. A fokozott kockázattal járó feladatellátás elismerése, illetve az egyre leterheltebb állomány hangulatának javítása érdekében az FRSZ a belügyminiszternél kezdeményezte a veszélyességi pótlékra való jogosultság kiterjesztését, a tavaly év végi „jutalomhoz” hasonló külön juttatás kifizetését, valamint Hszt. 2015. július 1-jei hatálybalépése óta csak elméleti szinten létező pótlékfajta, a preferált települési pótlék tényleges bevezetését. Cikkünk a link alatt folytatódik.

FRSZ kezdeményezések: a ruhapénz elszámolásával, a cafetéria felhasználhatóságával és a lakáshitelekkel kapcsolatban

Ismét megkereséssel fordultunk az országos rendőrfőkapitányhoz mivel a koronavírus-járvány kapcsán meghozott kormányzati intézkedések a személyi állományt érintően folyamatosan újabb problémákat hoznak felszínre. Ennek keretében javaslatot tettünk a „ruhapénzzel” történő elszámolás és a cafetéria keret felhasználási határidejének meghosszabbítására. Tájékoztatást kértünk továbbá arról, hogy az április 1. és december 31. közötti időszakra központi intézkedéssel függesztették-e fel a lakáshitelek elbírálását és folyósítását. Az ORFK-nak írt megkeresésünk itt olvasható.

Különleges rendvédelmi szabályokról döntött a kormány és szabad kezet adott a munkáltatóknak

Vasárnap este jelent meg a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormány rendelet, mely szerint a mostani veszélyhelyzetben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai a szolgálati jogviszonyt szabályozó törvénytől és a nemzetközi irányelvektől eltérően is beosztható. A kormányrendelet gyakorlatilag szabad kezet ad az állományilletékes parancsnokoknak a szolgálati időbeosztás meghatározására, valamint a veszélyhelyzet idejére kizárja annak lehetőségét, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati jogviszonyukat lemondással, azaz saját egyoldalú döntésük alapján megszűntessék. Cikkünk az alábbi link alatt folytatódik.

A szakszervezetek és a munkáltatók egyeztetésre hívják a kormányt

A szakszervezetek és a munkáltatók még az előtt szeretnének egyeztetni, hogy a kormány bejelentené a gazdaságélénkítés és a válságkezelés érdekében tervezett intézkedéseket, ezért 2020. március 31-én kelt közös levelükben kezdeményezték a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fóruma összehívását. A levél aláírói úgy vélik, hogy a magyar államnak a munkaviszonyok megtartása, a foglalkoztatás fenntartása érdekében szerepet kell vállalnia a kieső munkavállalói jövedelmek pótlásában. További részletek a MOSZ honlapján.

A bérvita nem aktuális, az elbocsátás viszont igen

Orbán Viktor kormányfő szerint most már nem bérharcot kell vívni, hanem a munkahelyeket megvédeni. Mázlija volt, aki még időben meg tudott állapodni a 2020-as béréről - írja a Privátbankár. A január-március hagyományosan a bértárgyalások időszaka és most sok esetben a szerencsén múlt, hogy melyik állami vállalatnál született meg a bérmegállapodás még az előtt, hogy beütött a veszélyhelyzet és az egész ország teljes költségvetését újra kell számolni. Több állami cégnél azonban még javában folytak a bértárgyalások, amikor a járvány félbeszakította a bérvitát. Így az a helyzet állt elő, hogy például egy vasutas már 2020-as fizetést kap, míg egy postás továbbra is a 2019-es bérért dolgozik. További részletek a Privátbankár cikkében.

Az ORFK a járványügyi helyzet miatt felfüggesztette a továbbképzéseket és fizikai felmérőket

Az ORFK szakszervezetünk kezdeményezésére adott válasza szerint a koronavírus járvány következtében kialakult egészségügyi és járványügyi helyzet kezelése érdekében felfüggesztették az oktatási-, képzési, valamint az erőnléti állapot felmérés szakmai tevékenységek végrehajtását. A Humánigazgatási Szolgálat vezetője levelében azt is kiemelte, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet időtartama alatt az egészségügyi szakterület kiemelt feladatát képezi a személyi állomány egészségvédelmének, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésnek a fenntartása. Ennek érdekében a rendőri állomány részére szakmai felvilágosító anyagot állítottak össze, amely szolgálatba lépéskor az eligazítás tárgyát képezi. Az ORFK levele itt olvasható, az előzmények pedig itt tekinthetők meg.

Az ORFK „válaszolt” az FRSZ pandémia helyzettel kapcsolatos javaslataira

Az ORFK válaszolt az FRSZ koronavírus járvánnyal kapcsolatos két korábbi megkeresésére is. A Humánigazgatási Szolgálat vezetője szerint a vonatkozó normák a szolgálati elöljáró számára lehetővé teszik annak mérlegelését, hogy a hivatásos állomány tagja a magántulajdonú mobiltelefont szolgálatban magánál tarthassa. Bak Sándor kifejtette az is, hogy a vezetői állomány az egyéni kérelmek figyelembevételével, a szabályozásnak megfelelően jár el. A tantermen kívüli, digitális munkarend, valamint az óvodai és bölcsődei ellátását tanrend bevezetése, valamint a bölcsődei és óvodai elhelyezés szünetelése miatt a személyi állomány gyermekeinek felügyelet érdekében a területi szervek vezetői részére állásfoglalást adtak ki annak érdekében, hogy a személyi körülmények maximális figyelembevételével a gyermekfelügyelet biztosított legyen. Végül a szolgálatvezető leszögezte azt is, hogy A személyi állomány védelmét szolgáló védőmaszkok és kézfertőtlenítő szer rendelkezésre állnak, az utánpótlás biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtették. Az FRSZ javaslatai itt és itt olvashatók, az ORFK válasza pedig innen tölthető le.