Sokasodó kérdőjelek a szabálysértési ügyek rendőrségi átvételével kapcsolatban

Márciustól a rendőrség vette át azoknak a szabálysértési ügyeknek a kezelését, amelyek korábban a kormányhivatalokhoz tartoztak. A szakszervezetünkhöz érkezett visszajelzésekből az érzékelhető, hogy már most rendkívül nagy teher hárul az igazgatásrendészeti területen dolgozókra. Úgy tudjuk továbbá, hogy éves szinten tetemes (több ezer) szabálysértési ügy átvétellel összefüggésben az igazgatásrendészeti területen csekély mértékű státuszbővülés várható, sőt információink szerint van, illetve lesz olyan rendőrkapitányság, ahol nem lesz létszám,- illetve létszámhely növelés. Mindezek miatt megkereséssel fordultunk az országos rendőrfőkapitányhoz, mely itt olvasható.

FRSZ kezdeményezések a koronavírus miatt, a rendőrök egészségének és jogainak védelmében

A koronavírus terjedése miatt kezdeményeztük a rendőrségi oktatások, továbbképzések és csapatösszevonások felfüggesztését, továbbá a munkáltató által elrendelt szolgálati helytől való távolmaradás idejére járó díjazással kapcsolatos döntés felülvizsgálatát. Az FRSZ véleménye szerint: mivel a munkából távolmaradást a munkáltató rendeli el, ezért amiatt a dolgozót nem érheti hátrány! A hivatásos szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában véleményünk szerint a Hszt. 105. § (1) bekezdés g) illetve h) pontjai (elháríthatatlan ok, vagy állományilletékes parancsnoki engedély) alkalmazhatóak, melyek a távollét idejére a távolléti díj folyósítását is megalapozzák. A rendvédelmi alkalmazottakra a Hszt. 105. §-a ugyancsak vonatkozik (Hszt. 228/J. §). Természetesen a munkajogviszonyban álló kollégák tekintetében is méltányos megoldás kidolgozását várjuk! Az országos rendőrfőkapitánynak címzett levelünk itt olvasható!

Az ETUC magyarországi tagszervezeteinek véleménye a „koronavírus” kapcsán kialakult munkajogi kérdésekről

A munkavállalók is egyre inkább tartanak a járvány hatásaitól, ideértve esetlegesen a munkából történő kiesésüket illető következményeket is. A munkáltató működését akadályozhatja, hogy ilyen esetben nem biztos, hogy rendelkezésére állnak a munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök. A fentiek okán a lezárás azzal járhat, hogy a munkáltató nem tud eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségének egyes, vagy akár az összes munkavállaló tekintetében. Tekintettel arra, hogy a hatályos munkajogi szabályozás erre a helyzetre nem (vagy nem feltétlen) nyújt minden tekintetben megfelelő és részletes eljárási protokollt, ezért az ETUC magyarországi tagszervezetei javasolják, hogy mielőbb kerüljön sor egy egyeztetésre e tárgykörben az összes olyan munkáltatónál, ahol működnek a munkaügyi kapcsolatok. További részletek a MOSZ honlapján.

Sért-e Alaptörvényt a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetése? - Az AB szerint nem

A jogalkotót széles körű mérlegelési jog illeti meg a tekintetben, hogy biztosít-e egyáltalán a nyugdíjak meghatározása terén valamilyen kedvezményt, juttatást, és ha igen, azt az érintettek mely csoportjának, milyen mértékben és milyen formában biztosítja, így a korkedvezményes nyugdíjra vonatkozó szabállyal kapcsolatban az Alaptörvény sérelme nem merül fel - olvasható a Jogi Fórum cikkében. A diszkrimináció tilalmával kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szabályozás nem nyújt védelmet olyan személyeknek, akiket valamely szabály ugyan éppen hátrányosan érint, de mégsem diszkriminál. Az Alaptörvényben garantált diszkriminációtilalom ugyanis csupán olyan élethelyzeteket ölelhet át, amelyekben az emberek önazonosságát, identitását meghatározó lényegi tulajdonságuk miatt előítélettel, vagy társadalmi kirekesztéssel néznek szembe. Az Alkotmánybíróság mindezek alapján az alkotmányjogi panaszt elutasította.

Felmérésünk szerint a rendőr tiszthelyettesek 66 %-a elégedetlen az illetményével, és 48 %-os emelést tartana indokoltnak saját beosztásában!

A bérek alakulására vonatkozó két sajtóhír apropóján március 2-án elindítottunk a rendőrség dolgozói körében egy közvélemény-kutatást, melyben saját illetményükkel kapcsolatos kérdések szerepeltek. Kérdőívünket egy hét alatt 2.005 fő töltötte ki, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

A válaszadók számára, jogviszonyuk megoszlására, és szolgálati ágak szerinti tagozódásukra figyelemmel az FRSZ a felmérés eredményét reprezentatívnak tekinti, amely jellemzően fejezi ki azt, hogy miként vélekednek kollégáink saját illetményükről. Véleményünk szerint kiemelést igényel az a szomorú tény, hogy a tiszthelyettesek 66 %-a elégedetlen az illetményével, míg további 28 %-a azt éppen csak a megélhetéshez tarja elegendőnek.

Közvélemény-kutatásunk főbb eredményei az alábbi linken tekinthető meg. Felmérésünket tisztelettel ajánljuk a Belügyminisztérium és az ORFK vezetői figyelmébe is!

Az FRSZ illetményemelésre és jogszabályok módosítására irányuló javaslatcsomagot küldött a BM-nek

A különböző állománykategóriákban az idei évre ígért béremelés az FRSZ álláspontja szerint egyrészt a civil szférában megvalósult 8 % béremelkedésre figyelemmel aránytalanul alacsony, másrészt nem tükrözi a közszférában, azon belül is a rendvédelemben dolgozók munkájának elismerését sem. Mindezek okán 2020. évre a hivatásos állomány tekintetében minimum 15 %, illetve a tiszthelyettesi állománycsoport vonatkozásában 20 %, a rendvédelmi alkalmazottak, valamint a munkavállalók esetében 10-10 % mértékű illetményemelést kezdeményezünk! Cikkünk a link alatt folytatódik!

FRSZ felmérés a rendőrségi illetményekről

Tavaly decemberben a bruttó átlagkereset 406 400 forint volt, 13,1 százalékkal magasabb, mint egy éve, így a 2019. január-decemberi átlagkereset 367 800, a nettó 244 600 forint lett, mindkettő 11,4 százalékkal nőtt 2018-hoz viszonyítva - jelentette 2020. 02. 26-án a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Hihetetlen számok azok számára, akik ismerik a rendőrség hivatásos állományának, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak és munkavállalóinak valós illetményét!

A Független Rendőr Szakszervezet ugyan pontosan tisztában van a rendőrségi illetmények méltatlanul alacsony összegével, mégis szeretnénk pontosabb információkat gyűjteni, melyeket a bértárgyalásokon tervezünk felhasználni. Ezért kérjük a rendőrség állományában dolgozókat az alábbi kérdőív kitöltésére.

A felmérés teljesen anonim, a program semmilyen adatot nem gyűjt a válaszadókról! A válaszokból képződő statisztikai adatokat csak a munkáltatóval történő egyeztetéseken használjuk fel.
Kérjük, segítsétek elő a rendőrségi munkavállalók bérezésének javítása érdekében végzett munkánkat. A kérdőív 14 kérdést tartalmaz, így néhány perc alatt kitölthető. A felmérés 2020. március 2-ától március 15-ig tart. Kérjük, hogy kérdőívünket csak rendőrségi dolgozók töltsék ki. Együttműködéseteket előre is megköszönjük! (Az FRSZ vezetősége) A kérdőív kitöltéséhez kattints ide!

Megjelent az ORFK cafetéria utasítása

Megjelent az ORFK cafetéria utasítása és a bankszámla költségtérítésről szóló belső norma is. Tekintettel arra, hogy a témával korábban részletesen foglalkoztunk, most csak az utasításokat tesszük közzé. Az előzmények itt olvashatók. 

NYEREMÉNYJÁTÉK MAKASZ KÁRTYÁVAL

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a MAKASZ új nyereményjátékot indít!

A játék kezdete/időtartama: 2020. február 28-tól március 15-ig, 2 hét

A játék helye: MAKASZ Facebook csoport 

A játék nyereményei: 5 db családi belépőjegy a KockaParkba

A nyereményjáték támogatója: új partnerünk, a Campona KockaPark – LEGO építmények kiállítása és játéktere, mely MAKASZ kedvezménykártya tulajdonosok részére 20% kedvezményt biztosít belépőjegyei árából.

További infó:

- játék tájékoztató

- csatlakozás a csoporthoz

- KockaPark bemutatkozás

MAKASZ PRAKTIKER HÉTVÉGE

Horvátországi nyaralás szakszervezeti kedvezménnyel!

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) által szervezett Horvátországi nyaralási lehetőséget, melyre FRSZ tagok is jelentkezhetnek. A VPDSZ által bérelt 4 és 5 fős apartmanok a Budapesttől 750 kilométerre fekvő a közép-dalmáciai Omiš városában találhatók. Omis a Split és Makarska közötti partszakaszon, a Cetina folyó torkolatánál helyezkedik el.

Jelentkezni 3 apartmanra lehet, közvetlenül a vámos szakszervezetnél, a gebelnok@vpdsz.hu e-mail címre szkennelve megküldött, aláírt jelentkezési lappal. A jelentkezési határidő 2020. március 31., de érdemes mielőbb jelentkezni, mivel a szabad turnusok száma korlátozott. A foglalások regisztrálása érkezési sorrendben történik! Részletes információ és jelentkezési lapok az alábbi link alatt.

Rendőrségi érdekegyeztetés: hallgatag munkáltatóval

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) idei első ülésének kiemelt témája az illetményemelés volt. Pontosabban lett volna, de az ORFK vezetői a hivatásos állomány már megvalósult 10 %-os kiegészítő juttatásán túl más érdemi információt nem tudtak adni. Az ORFK még nem kapta meg a Hszt. korábban bejelentett módosításának tervezetét, és a rendvédelmi alkalmazottak 5 %-os illetményemelését illetően sem rendelkeznek a sajtóban megjelentnél több információval. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményének felülvizsgálata - a 2020. január 31-ig végrehajtott teljesítményértékelésükre tekintettel - jelenleg ugyan folyamatban van, de az ezzel összefüggő esetleges illetményemelés vonatkozásában még nincs vezetői döntés. A munkavállalóként foglalkoztatottak béremelésének elmaradását sérelmező kifogásunkra pedig csak azt a semmitmondó választ kaptuk, hogy folyamatosan vizsgálják a munkaerőpiaci folyamatokat, a munkavállalói állomány bérét, és a költségvetési lehetőségek függvényében gondoskodnak a bérek versenyképességének fenntartására. Szakszervezetünk természetesen nem tekinti lezártnak a 2020. évi béremelést egyik állománykategória vonatkozásában sem, és mind a bér, mind más, régebb óta megoldást igénylő (pl. a rendvédelmi alkalmazotti állomány pótszabadsága, illetve a hivatásos állományhoz hasonló egyéb juttatások, mint a ruhapénz, vagy a 90 %-os távolléti díjjal fizetett egészségügyi szabadság), illetve újonnan felmerülő problémával a Belügyminisztériumhoz fordulunk! A cikk a link alatt folytatódik!

24.900 forint készülékkedvezmény flottásoknak

Vásárolj készüléket legalább 4.500 Ft havidíjú egyedi flottatarifával 2 évre, és 29.400 Ft kedveményt ad a Vodafone 4 készülék (LG K505 32 GB Dual Sim, Samsung Galaxy A40 Dual Sim, Xiaomi Redmi 8T 64 GB, Huawei P30 Lite Dual Sim) árából.

További részletek itt!

Az FRSZ-Vodafone flottáról bővebb információ itt olvasható.

BM cafetéria: minden marad a régiben

Hiába kezdeményezte az FRSZ az éves cafetéria keretösszeg és a 10 éve változatlanul 4 ezer forintos bankszámla költségtérítés megemelését, valamint a közterhek személyi állomány tagjaira történő áthárításának megszűntetését, a Belügyminisztérium nem módosított a megcsontosodott szabályokon. A cafetéria keretösszege így változatlanul évi 200 ezer forint, amit csak és kizárólag SZÉP-kártya juttatások igénylésére lehet felhasználni. Legalábbis azt a 150.945 Ft-ot, ami a közterhek levonása után nettóban megmarad a keretből. A cafetéria változatlanságára magyarázatként szolgálhat a BM szegényes büdzséje, azt viszont végképp nem értjük, hogy a kormányzat gyermekvállalást támogató intézkedései ellenére a minisztérium miért nem tette lehetővé a bölcsődei és óvodai támogatás cafetéria keret terhére történő igénylését? Ez ugyanis adó- és járulékmentesen lenne igényelhető, szemben a SZÉP-kártya juttatásokkal, melyeket 32,5 %- os levonás terhel. (Az FRSZ javaslata, és a tárgybani BM utasítás innen tölthető le. Kapcsolódó írásunk itt olvasható.)

Nyaralás Bulgáriában, a Naposparton: SEVERINA HOTEL & APARTMENTS

Ajánljuk tagjaink figyelmébe a Bulgáriai Napospart egyik legkedveltebb részén található Severina apartmanhotel szolgáltatásait. A hotel mindössze 5 percnyi sétára van a tengertől és az aquaparktól, és 20 percnyi sétára Napospart központjától. Több étterem, üzlet és kávézó található a közelben.A vendégek megtekinthetik Neszebar ősi városát, amely mindössze 5 percnyi autóútra található a szállodától. Burgasz repülőtere pedig 30 percen belül érhető el autóval. A szálloda 43 (4 és 6 fős) apartmanból áll. Minden apartman légkondicionált, és kábel TV-vel felszerelt. A szállodában egy étterem is működik. Minden apartman medencére néző erkéllyel, hűtőszekrénnyel felszerelt konyhasarokkal és egy étkezővel rendelkezik. A kanapéágy és egy fürdőszoba zuhanyzóval az összes apartmanban alapfelszereltség. A szálloda éttermében bolgár és nemzetközi ételeket szolgálnak fel. A hotel bárjában különböző hideg és meleg italokat kínálnak. A legkisebb vendégeket egy játszótér és egy játékszoba várja. Az apartmanok árjegyzéke itt tekinthető meg. Korai foglalás esetént 10 – 20 % közötti kedvezményt adnak. (Bővebb információ - Kiss János István: 36 70 382-3366, vagy 03 32 21-45 (BM), vagy kissjaga@gmail.com vagy kiss.janos@hajdu.police.hu) Fényképalbum itt!