Zalai bűnügyi technikusoknak is jár a megbízási díj: a szemlebizottság vezetői és adatgyűjtési tevékenységért is!

Újabb megyében döntött kedvezően a bíróság, a zalai bűnügyi technikusoknak is jár megbízási díj az egyéb feladataik miatt. A bíróság a szemlebizottság vezetési és az adatgyűjtési tevékenységet is olyannak értékelte, amely a bűnügyi technikus beosztás feladatkörét meghaladja. Ezáltal a Zalaegerszegi, a Tatabányai, a Szekszárdi, a Salgótarjáni, a Szombathelyi, a Pécsi, a Gyulai, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is helyt adott a közelmúltban a bűnügyi technikus tagjaink képviseletében benyújtott kereseteknek, csaknem egy millió forint megbízási díjat megítélve. A cikk a link alatt folytatódik!

Az ORFK jogszabályi lehetőség hiányában nem köthet az utazási kedvezmények biztosítására irányuló országosan egységes megállapodást a Volánbusz Zrt-vel

Az ORFK szerint nincs jogszabályi lehetőség arra, hogy az utazási kedvezményeket rendőrségi szinten egységesen biztosító megállapodást kössenek a Volánbusz Zrt-vel. Ilyen jellegű megállapodást az ORFK szerint csak a megyei rendőr-főkapitányságok köthetnek.

Emlékezetes, hogy január végén az FRSZ a munkába járás költségtérítésével kapcsolatban felmerült problémák megoldását kezdeményezte az ORFK gazdasági főigazgatójánál. Fenti állásfoglalás a számunkra küldött válaszban szerepel. Ebben az ORFK kitért a munkába járás költségtérítésével kapcsolatos további kérdéseinkre is. A BRFK volt közalkalmazotti állományának a jogszabályi változás miatt megszűnt BKV bérlet támogatása miatti többletkiadások kompenzálására az ORFK szintén nem lát jogszabályi lehetőséget. Az ORFK gazdasági főigazgatójának levele itt olvasható.

Ügytengerbe fulladnak a rendőrségen

Minden, a kapitányságokra átlépő kormányhivatali dolgozó csaknem ezer szabálysértési eljárást visz magával - írja a Népszava. Mindössze 140 szabálysértési ügyekkel foglalkozó kormányhivatali dolgozó vállalta az országban, hogy márciustól átmegy a rendőrség állományába és ott folytatja ugyanezt a munkát - értesült a napilap. Nehéz megítélni, hogy az átlépők száma sok vagy kevés, de a két szervezetnél egy évben összegyűlő nagyjából 350 ezer ilyen eset megfelelő elintézéséhez biztos, hogy nagyon sokan kellenének, miközben mindkét területről tömegesen távoznak a munkatársak. Így biztosra vehető, hogy a rendőrség nehezen boldogul majd azzal a helyzettel, hogy az eddigi közlekedési vagy hajléktalanokat érintő ügyek mellett a például a túl sok iskolai hiányzás miatt is nekik kell eljárást kezdeni a szülőkkel szemben.

Az elérhető információk alapján a Népszava úgy zámol, hogy elvben legfeljebb 1700 kormányhivatali alkalmazott válthatna munkahelyet, de a Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának vezetője arról tájékoztatott, hogy az erre kért, közigazgatásban dolgozó hivatalnokok közül többen inkább otthagyják a járási és megyei hivatalokat, nem vállalják, hogy rendvédelmi igazgatási alkalmazottak legyenek. Ennek Powell Pál szerint a rendőrség nem hivatásos állományához tartozókra vonatkozó egy éve hatályba lépett rendvédelmi igazgatási törvény (Riasz) a magyarázata, például mert a rendvédelmi alkalmazottak kötelezhetők rá, hogy megadják, merre járnak szabadidejükben, vagyonnyilatkozatot kell tenniük, közülük bárkit bármikor megfigyelhetnek, s aki ezt nem vállalja, azt elküldik a szervezettől. Tavaly, amikor az új törvénynek megfelelő szerződést csak 150 munkatárs nem írta alá a 11 ezerből, győzelmi jelentések jelentek meg – emlékeztetett, de hozzátette, arról nincs felmérés, hogy a hétköznapok tapasztalatai alapján azóta hányan távoztak, márpedig folyamatos az elvándorlás. Ha majdnem megduplázódik a rendőrséghez kerülő szabálysértési ügyek száma, de nem érkezik elég munkatárs az intézésükre, az az érdekvédelmi vezető szerint újabb lökést adhat a felmondásoknak.

Rendőrségi illetmények a LIDL bérek tükrében

Az Index cikke szerint a Lidl Magyarország 2020-ban 7,3 milliárd forintot fordít béremelésre. A cég közleménye szerint 5300 munkavállaló fizetését emelik idén, ezt követően a 8 órás műszakban dolgozó kezdő bolti eladók 325 ezer és 346 ezer forint között, a már három év munkaviszonnyal rendelkező bolti eladók 358 ezer forintól 380 ezer forint között keresnek majd. (A cikk szerint ez a dolgozók havi bruttó jövedelmét jelenti: az alapbér+béren kívüli juttatás+pótlékok együttes összegét.) A cikk közli a targoncavezetők és az üzletvezetők idei fizetését is, melyeket összevetettük a rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítők idei illetményével. Az alábbiakban megtekinthető táblázatból jól látszik, hogy a hivatásos állományú rendőrök illetménye, még az idén bevezetett 10%-os kiegészítő juttatással sem versenyképes a LIDL-nél elérhető bérekkel!

A rendőri illetmények alacsony volta még akkor is szembetűnő, ha figyelembe vesszük, hogy béren kívüli juttatásként a rendőrök is kapnak évente bruttó 200 ezer forintos cafetéria keretet. Ezért hangsúlyozza az FRSZ évek óta, hogy a rendvédelmi szervek állományának illetményét jelentősen (30-50%-kal) kellene megemelni, majd a következő években folyamatosan tovább emelni, legalább a minimálbér évenkénti növekedésének arányában. Mindaddig, amíg erre nem kerül sor, véleményünk szerint nem várható sem a leszerelési hullám megállítása, sem a rendőr tiszthelyettesképzésre jelentkezők számának utánpótláshoz szükséges mértékű emelkedése. 

AB: a hivatásos állományúak esetében fokozott elvárás az, hogy mindent megtegyenek az ellenük felhozott vádak alól tisztázás érdekében

A Jogi Fórum cikke szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai esetében a szolgálati jogviszony jellegéből is következően fokozott elvárás az, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az ellenük felhozott vádak alól tisztázzák magukat - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1188/2019. számú, szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésére hivatkozó alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. 

Az indítványozó szolgálati jogviszonyát munkáltatója felmentéssel megszüntette, mert a Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az indítványozó életvitele a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény rendelkezése alapján kifogásolható, tekintettel arra, hogy az indítványozó ellen büntetőeljárás indult a nyelvvizsga bizonyítványa megszerzésének körülményei miatt, és az ügyészség vesztegetés bűntettének elkövetését állapította meg a vádemelés elhalasztásáról rendelkező határozatában. Az indítványozó a határozat ellen panasszal nem élt. A felmentéséről rendelkező parancs ellen az indítványozó szolgálati panaszt terjesztett elő, melyet elutasítottak.  Az Alkotmánybíróság elutasította a szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott bírói ítéletek alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A hivatásos állomány tagja gondatlan károkozás esetén a bruttó alapilletménye 50%-ával felel

A Kúria friss elvi döntésében rámutatott arra, hogy a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyban álló tagja gondatlan károkozás esetén nem az alapilletménye 50%-ával felel, hanem az azzal megegyező összeggel. A törvényben rögzített garanciális mérték egy olyan objektíven meghatározható összeg, amely nem minősül ténylegesen illetménynek (nem keletkeztet adó- és járulékfizetési kötelezettséget), hanem jogcímét tekintve kártérítés. A bíróság kiemelte azt is, hogy az illetmény, pótlék, egyéb díjazás – kifejezett rendelkezés hiányában – bruttó összeget jelent. Az pedig, hogy mindezek milyen közterheket (adót, járulékot) tartalmaznak, mennyi azok tényleges nettója, a foglalkoztatási jogviszonyon túlmutató adó- és társadalombiztosítási jogi kérdés. A Kúria összefoglalója itt olvasható.

Akkora a létszámhiány a Gödöllői kapitányságon, hogy több száz ügy áthelyezését kérték

Az RTL Klub híródájának beszámolója szerint 300 ügy áthelyezését kérte más kapitányságokra a Gödöllői Rendőrkapitányság, mert kevesen vannak és nem tudnák tartani a határidőket. A gödöllői kapitányságon év elején 264-en dolgoztak, a betöltetlen helyek száma 70 volt. Az országban a hivatásos rendőri státuszok 6 és fél százaléka betöltetlen, de az ORFK szerint ez sehol nem veszélyezteti a közbiztonságot.

A családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban a NAV nyakatekert jogértelmezése okozott félreértést a rendőrségi munkavállalók között

Néhány napja megkereséssel fordultunk az ORFK gazdasági főigazgatójához, mivel tagjaink jelezték, hogy az egyik főkapitányság gazdasági szakszolgálata felhívta a családi adókedvezményt egyedül érvényesíteni kívánó kollégákat: módosítsák a nyilatkozatukat úgy, hogy az adókedvezményt házastársukkal megosztva fogják érvényesíteni. Az ORFK gazdasági főigazgatója válaszában kifejtette, hogy az érintett főkapitányságok a Magyar Államkincstár és a NAV iránymutatásai szerint jártak el. A NAV pedig a családi kedvezménnyel kapcsolatban az alábbi értelmezést adta ki: „A gyermekeiket közösen nevelő házaspár mindkét tagja már év közben, adóelőleg-nyilatkozattal igénybe veheti a családi kedvezményt, ha a gyermek után családi pótlékra jogosultak. Ha a házastársak úgy döntenek, hogy a kedvezmény teljes összegét csak az egyikük érvényesíti az összevonás alá eső jövedelmére, akkor ez is a családi kedvezmény közös érvényesítését jelenti, hiszen mindketten érvényesíthetnék a kedvezményt, de úgy döntöttek, hogy azt csak egyikük veszi igénybe. Ebben az esetben a családi kedvezmény évközi érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozaton a kedvezményt érvényesítő házastársnak a közös érvényesítést kell bejelölnie.” Mindezek alapján megállapítható, hogy tagjainkat a NAV sajátos jogértelmezése vezette félre, mivel a családi kedvezményt természetesen a gyermeküket közösen nevelők is érvényesíthetik egyedül. Az ORFK válaszlevele itt olvasható.

Ha mindenki támogatja, akkor miért nincs megállapodás az ORFK és a Volánbusz Zrt. között?

Néhány nappal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy az FRSZ a munkába járás költségtérítésével kapcsolatban felmerült problémák megoldását kezdeményezte az ORFK gazdasági főigazgatójánál. A problémának a Népszava is utánajárt, de választ nem kaptak az ORFK-tól. A napilap cikkét viszont több más hírportál is átvette, köztük a Mérce.hu, melyre a Volánbusz Zrt. érdekes kiegészítést küldött. E szerint: „A Volánbusz a 2019. október 1-jei integrációval egy időben kezdeményezte az Országos Rendőr-főkapitányságnál a korábbi, megyei szintű megállapodások egységesítését, annak érdekében, hogy az érintettek egyenlő feltételek mellett vehessék igénybe a szolgáltatást. A közlekedési társaság emellett az átmeneti időszakra az eredeti feltételekkel meghosszabbította a megállapodásokat azokkal a megyei rendőr-főkapitányságokkal, amelyek kifejezték ebbéli szándékukat.” Ennek tükrében nem egészen értjük, hogy miért nincs megállapodás a vidéki rendőr-főkapitányságok tagjai munkába járásának támogatásáról, ha attól a Volánbusz Zrt. nem zárkózik el, az ORFK elvileg támogatja, a rendőrök számára pedig egyértelműen kedvező lenne? Bízunk benne, hogy kérdéseinkre az ORFK mielőbb egyértelmű választ ad.

Tagjaink már igényelhetik a nyári üdülési beutalóinkat Harkányba és Hajdúszoboszlóra!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy megnyitottuk a 2020. évi nyári beutalók igénylésének lehetőségét. Az idei főszezon - a tanév rendjéhez igazodva - június 16-tól augusztus 25-ig került meghatározásra, így 10 hetet foglal magába, és 80 darab egy hetes beutaló kiosztását teszi lehetővé. A beutalók a taglétszámmal arányosan kerültek kisorsolásra a megyék és intézmények között.

2020. március 31-ig csak az FRSZ tagok igényelhetnek beutalót, mégpedig csak a saját megyéjük számára előzetesen kisorsolt turnusokra. Április 01-től a korlátozás megszűnik, és tagjaink szolgálati helyüktől függetlenül igényelhetnek a szabad nyári beutalók közül. Végezetül május 01. után már a MOSZ tagok, és a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező rendőrségi dolgozók is jelentkezhetnek nyári időszakra szóló beutalóért. A főszezoni beutalók térítési díja FRSZ tagok és MOSZ tagok számára 45 ezer forint/apartman, FRSZ tagsági jogviszonnyal nem rendelkező rendőrségi dolgozók számára 50 ezer forint/apartman. A térítési díj az üdülésben résztvevők számától független, viszont nem tartalmazza a helyben, készpénzben fizetendő idegenforgalmi adót.

Beutalót – a korábbi évektől eltérően – közvetlenül üdültetési előadónknál lehet igényelni (Erdősi Józsfné, Hetyei Katalin, elérhetőségei, BM vonal: 39-530, vezetékes: 06-1-785-0010 és 06-1-785-0716, Vodafone: +36-70-775-17-73) A megyék számára kisorsolt beutalók listája innen tölthető le. További részletek pedig itt olvashatók.

Kezdeményeztük az indokolatlanul szűkre szabott cafetéria elemek bővítését, és a bankszámla-hozzájárulás emelését

A vonatkozó ORFK utasítás tervezetének véleményezése alkalmával az FRSZ kezdeményezte a 2020-ban választható cafetéria juttatások körének bővítését. Az ORFK ugyanis a SZÉP kártyára korlátozná a juttatásokat, és kihagyná közülük a bölcsődei és óvodai támogatást, valamint kulturális- és sport rendezvényekre szóló belépőjegyeket. A kétféle juttatás között az alapvető különbség az, hogy az egyik adóköteles, míg a másik adómentesen igényelhető! A SZÉP kártya juttatásokat ugyanis 32,5 %-os adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, melynek következtében 1.000 forint lehívása 1.325 forinttal terheli meg az egyén cafetéria keretét, mivel a közterheket a törvény a rendőrségi dolgozókra hárítja át. Ezzel szemben a kulturális- és sport rendezvényekre szóló belépőjegyek vagy bérletek, valamint a bölcsődei és óvodai szolgáltatások támogatása adómentesen lenne folyósítható! Az Szja. törvény szerint ugyanis 2020-ban a munkáltató a saját cégnévre és a munkavállaló nevére szóló számla alapján is megtérítheti a bölcsőde és óvodai költségeket. A támogatás állami és magánintézmények esetén is megvalósítható lenne, és költségtérítés kiterjedhet az alapszolgáltatásra, valamint az étkezés költségeire is. Véleményünk szerint jó lenne, ha a kormányzat gyermekvállalást támogató intézkedései a valós életben is érvényesülnének! Cikkünk itt folytatódik!

Kisebb béremelés, több költség

A Népszava cikke szerint átverték a rendőrségi dolgozókat: a vártnál kisebb béremelést kapnak és a többségnek megszüntetik a bérlettámogatását is. A megyei rendőr főkapitányságok munkatársait a napokban arról tájékoztatták, hogy februártól bérletet kell venniük a Volánbusz járataira, mert a szervezet nem tudott megállapodni a busztársasággal a korábbi szerződések megújításáról. A hét régiós közlekedési cég tavaly októberi összevonása előtt jól működött a rendszer: a rendőrség „átalánydíjat” fizetett a dolgozói távolsági bérletekért, aminek fejében az alkalmazottaknak csak a szolgálati igazolványt kellett felmutatniuk a felszálláskor. A jövőben viszont akár havi 30-40 ezer forintot is el kell költeniük a munkába járásra, amit a következő hónapban csak 86 százalékban térít meg a munkáltató. A budapesti civil rendőrségi hivatalnokok bérlettámogatása már januártól megszűnt, nekik ettől az évtől kezdve 9500 forinttal, a fővárosi felnőtt bérlet árával csökkent a bérük.

A rendőrség civil irodai munkatársai tavaly februárban a rendészeti igazgatási törvény hatálya alá kerültek, és megvonták tőlük azt a lehetőséget, hogy kollektív szerződést kössenek. Az előző megállapodás pedig - amelyben a bérlettámogatás is szerepelt - 2019. december végén lejárt. A vidéki nagyvárosokban olcsóbb a városon belüli közlekedés, de egy távolabbi kistelepülésről bejárni például a megyeszékhelyre, már jelentős kiadás lehet. A Független Rendőr Szakszervezet főtitkára, Pongó Géza szerint a munkatársaknak kompenzáció járna, de a kérésre eddig nem kaptak választ az Országos Rendőr Főkapitányságtól.

A rendőrök bérének bő dupláját vihetik haza a Terrorelhárítási Központ munkatársai, derült ki abból a közérdekű adatszolgáltatásból, amit a TEK az Alfahír honlapnak küldött. Dr. Pintér Gábor alezredes, igazgató tájékoztatása szerint ugyanis a TEK személyi állományának átlagbére bruttó 639.773 forint. Ez egyéb juttatások nélkül – melyeket nem részleteztek - nettó 425 ezer forintra tehető.

ADÓIGAZOLÁS A SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ ADÓALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEVONÁSÁHOZ

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2019. évi személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható „adóigazolásokat” Központi Koordinációs Irodánk 2020. január 27-én megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára annak érdekében, hogy azok kellő időben eljussanak a tagokhoz. Az FRSZ által kiadott „adóigazolás” hitelesen tanúsítja a tag által 2019-ben befizetett szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le.

Az ügyintézés meggyorsítása és egyszerűbbé tétele érdekében idén is lehetővé tesszük, hogy tagjaink az internetről is letölthessék az Szja bevallás során felhasználható igazolásokat. Az adóigazolás letöltésével és felhasználásával kapcsolatos részletesebb információk az alábbi linken érhetők el.

FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa: május 09-én

10% kedvezmény a Szegedi Konzolszigetnél FRSZ tagok számára

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Szegedi Konzolsziget használt termékeinek árából 10 %-os kedvezményt biztosít tagjaink számára, amit FRSZ tagsági igazolványuk bemutatásával tudnak érvényesíteni.