A MOSZ javaslatai a koronavírus által okozott munkaerő-piaci következmények enyhítésében

A Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) és a társkonföderációk leszögezték, hogy tekintettel arra, hogy a hatályos munkajogi szabályozás erre a helyzetre nem (vagy nem feltétlen) nyújt minden tekintetben megfelelő és részletes eljárási protokollt, ezért javasoljuk, hogy mielőbb kerüljön sor egy egyeztetésre e tárgykörben az összes olyan munkáltatónál, ahol működnek a munkaügyi kapcsolatok. Álláspontunk szerint szükség lenne a munkáltatóknál olyan munkáltatói rendelkezésre és/vagy kollektív megállapodásra, ami részletesen szabályozná az ilyen esetekben történő eljárás részleteit, mielőtt eluralkodik a pánik. Az FRSZ-t is soraiban tudó MOSZ javaslatai és kezdeményezései itt olvashatók.

MOSZ: Tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést!

A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a LIGA Szakszervezetek a járvány következtében előálló egészségügyi kockázatok és a nemzetgazdaságot sújtó következményeik mérséklése érdekében szeretné, hogy a közszféra, valamint az állam érdekkörébe tartozó vállalatok munkáltatói lehetővé tennék az otthoni munkavégzést. A szervezet – a Munkástanácsokkal közös – javaslatát 2020. március 12-én juttatta el a foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkárnak. További részletek itt!

MOSZ: veszélyhelyzetben járjon táppénz a keresőképtelenség idejére!

A veszélyhelyzet elrendelésére tekintettel fontos lenne a keresőképtelenség esetkörének bővítése. A jelenlegi közneveléssel összefüggő intézkedések szükségessé teszik annak szabályozását, hogy abban az esetben, ha a köznevelésben résztvevő gyermek nem tud részt venni ebben, úgy a gyermekről gondoskodni köteles szülők megfelelő ellátásban részesüljenek. A szülők akaratukon kívüli kötelező gyermekfelügyeleti helyzetének kezelése államérdek – olvasható a Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) közleményében. A MOSZ által készített törvény-módosítási javaslat itt olvasható.

Már elérhetőek a személyijövedelemadó-bevallás tervezetek a NAV oldalán

Hétfőtől elérhetőek az elektronikus személyijövedelemadó-bevallás tervezetek az adóhatóság honlapján - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Hozzátette: az idén már öt és félmillió embernek készíti el az adóhivatal a bevallását. A kormány évek óta azt a célt követi, hogy egyre kevesebb időt kelljen az embereknek az adóbevallással tölteni. Mára véget ért a papír alapú adóbevallások korszaka - mondta. A tervezeteket az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik az adóhatóság honlapján, és módosíthatják is azt május 20-ig.

Az FRSZ már január végén megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára a személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható „adóigazolásokat.” Az FRSZ által kiadott „adóigazolás” hitelesen tanúsítja a tag által 2019-ben befizetett szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le. Ezen felül lehetővé tettük azt is, hogy tagjaink az internetről is letölthessék az Szja bevallás során felhasználható igazolásokat. Az adóigazolás letöltésével és felhasználásával kapcsolatos részletesebb információk az alábbi linken érhetők el.

Végezetül kérjük Tagjainkat, hogy ne feledkezzenek meg adó 1%-ának Police Caritas Alapítvány számára történő felajánlásáról sem! A NAV honlapján közzétett adóbevallások jóváhagyása során az 1 %-os nyilatkozat is megtehető.

FONTOS VÁLTOZÁS A MUNKAÜGYI PEREKNÉL: FELÉRTÉKELŐDIK A SZAKSZERVEZETI JOGSEGÉLY

A közigazgatási perekben (a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő perek is ilyenek) 2020. április 1. napjától elsőfokon nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el regionális illetékességgel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddig megyénként működő közigazgatási és munkaügyi bíróságok (KMB) megszűnnek, és 3-3 megye illetékességgel a fenti törvényszékek hoznak első fokon ítéletet. A közigazgatási bírósági ügyekben másodfokon fellebbezési, illetve felülvizsgálati eljárásban pedig a Kúria jár majd el. A munkaügyi bírósági ügyekben első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon fellebbezési eljárásban az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.

Mivel a hivatásos és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott jogviszonyával kapcsolatos ügyek közigazgatási pereknek számítanak, ahol és amely fenti bíróságokon a jogi képviselet kötelező lett, ezért még nagyobb haszna van az érdekképviseleti tagságnak, s az ehhez kapcsolódó jogsegélyszolgálatnak. Tekintettel arra, hogy ezen eljárások nagymértékben függnek az ún. megelőző eljárásoktól (a szolgálati panasz benyújtásától annak elbírálásáig terjedő folyamattól), így mindenképpen érdemes már a szolgálati panasz elkészítését és benyújtását is a szakszervezeti jogi képviselőkre bízni! Cikkünk a link alatt folytatódik!

Sokasodó kérdőjelek a szabálysértési ügyek rendőrségi átvételével kapcsolatban

Márciustól a rendőrség vette át azoknak a szabálysértési ügyeknek a kezelését, amelyek korábban a kormányhivatalokhoz tartoztak. A szakszervezetünkhöz érkezett visszajelzésekből az érzékelhető, hogy már most rendkívül nagy teher hárul az igazgatásrendészeti területen dolgozókra. Úgy tudjuk továbbá, hogy éves szinten tetemes (több ezer) szabálysértési ügy átvétellel összefüggésben az igazgatásrendészeti területen csekély mértékű státuszbővülés várható, sőt információink szerint van, illetve lesz olyan rendőrkapitányság, ahol nem lesz létszám,- illetve létszámhely növelés. Mindezek miatt megkereséssel fordultunk az országos rendőrfőkapitányhoz, mely itt olvasható.

FRSZ kezdeményezések a koronavírus miatt, a rendőrök egészségének és jogainak védelmében

A koronavírus terjedése miatt kezdeményeztük a rendőrségi oktatások, továbbképzések és csapatösszevonások felfüggesztését, továbbá a munkáltató által elrendelt szolgálati helytől való távolmaradás idejére járó díjazással kapcsolatos döntés felülvizsgálatát. Az FRSZ véleménye szerint: mivel a munkából távolmaradást a munkáltató rendeli el, ezért amiatt a dolgozót nem érheti hátrány! A hivatásos szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában véleményünk szerint a Hszt. 105. § (1) bekezdés g) illetve h) pontjai (elháríthatatlan ok, vagy állományilletékes parancsnoki engedély) alkalmazhatóak, melyek a távollét idejére a távolléti díj folyósítását is megalapozzák. A rendvédelmi alkalmazottakra a Hszt. 105. §-a ugyancsak vonatkozik (Hszt. 228/J. §). Természetesen a munkajogviszonyban álló kollégák tekintetében is méltányos megoldás kidolgozását várjuk! Az országos rendőrfőkapitánynak címzett levelünk itt olvasható!

Az ETUC magyarországi tagszervezeteinek véleménye a „koronavírus” kapcsán kialakult munkajogi kérdésekről

A munkavállalók is egyre inkább tartanak a járvány hatásaitól, ideértve esetlegesen a munkából történő kiesésüket illető következményeket is. A munkáltató működését akadályozhatja, hogy ilyen esetben nem biztos, hogy rendelkezésére állnak a munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök. A fentiek okán a lezárás azzal járhat, hogy a munkáltató nem tud eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségének egyes, vagy akár az összes munkavállaló tekintetében. Tekintettel arra, hogy a hatályos munkajogi szabályozás erre a helyzetre nem (vagy nem feltétlen) nyújt minden tekintetben megfelelő és részletes eljárási protokollt, ezért az ETUC magyarországi tagszervezetei javasolják, hogy mielőbb kerüljön sor egy egyeztetésre e tárgykörben az összes olyan munkáltatónál, ahol működnek a munkaügyi kapcsolatok. További részletek a MOSZ honlapján.

Sért-e Alaptörvényt a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetése? - Az AB szerint nem

A jogalkotót széles körű mérlegelési jog illeti meg a tekintetben, hogy biztosít-e egyáltalán a nyugdíjak meghatározása terén valamilyen kedvezményt, juttatást, és ha igen, azt az érintettek mely csoportjának, milyen mértékben és milyen formában biztosítja, így a korkedvezményes nyugdíjra vonatkozó szabállyal kapcsolatban az Alaptörvény sérelme nem merül fel - olvasható a Jogi Fórum cikkében. A diszkrimináció tilalmával kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szabályozás nem nyújt védelmet olyan személyeknek, akiket valamely szabály ugyan éppen hátrányosan érint, de mégsem diszkriminál. Az Alaptörvényben garantált diszkriminációtilalom ugyanis csupán olyan élethelyzeteket ölelhet át, amelyekben az emberek önazonosságát, identitását meghatározó lényegi tulajdonságuk miatt előítélettel, vagy társadalmi kirekesztéssel néznek szembe. Az Alkotmánybíróság mindezek alapján az alkotmányjogi panaszt elutasította.

Felmérésünk szerint a rendőr tiszthelyettesek 66 %-a elégedetlen az illetményével, és 48 %-os emelést tartana indokoltnak saját beosztásában!

A bérek alakulására vonatkozó két sajtóhír apropóján március 2-án elindítottunk a rendőrség dolgozói körében egy közvélemény-kutatást, melyben saját illetményükkel kapcsolatos kérdések szerepeltek. Kérdőívünket egy hét alatt 2.005 fő töltötte ki, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

A válaszadók számára, jogviszonyuk megoszlására, és szolgálati ágak szerinti tagozódásukra figyelemmel az FRSZ a felmérés eredményét reprezentatívnak tekinti, amely jellemzően fejezi ki azt, hogy miként vélekednek kollégáink saját illetményükről. Véleményünk szerint kiemelést igényel az a szomorú tény, hogy a tiszthelyettesek 66 %-a elégedetlen az illetményével, míg további 28 %-a azt éppen csak a megélhetéshez tarja elegendőnek.

Közvélemény-kutatásunk főbb eredményei az alábbi linken tekinthető meg. Felmérésünket tisztelettel ajánljuk a Belügyminisztérium és az ORFK vezetői figyelmébe is!

Az FRSZ illetményemelésre és jogszabályok módosítására irányuló javaslatcsomagot küldött a BM-nek

A különböző állománykategóriákban az idei évre ígért béremelés az FRSZ álláspontja szerint egyrészt a civil szférában megvalósult 8 % béremelkedésre figyelemmel aránytalanul alacsony, másrészt nem tükrözi a közszférában, azon belül is a rendvédelemben dolgozók munkájának elismerését sem. Mindezek okán 2020. évre a hivatásos állomány tekintetében minimum 15 %, illetve a tiszthelyettesi állománycsoport vonatkozásában 20 %, a rendvédelmi alkalmazottak, valamint a munkavállalók esetében 10-10 % mértékű illetményemelést kezdeményezünk! Cikkünk a link alatt folytatódik!

FRSZ felmérés a rendőrségi illetményekről

Tavaly decemberben a bruttó átlagkereset 406 400 forint volt, 13,1 százalékkal magasabb, mint egy éve, így a 2019. január-decemberi átlagkereset 367 800, a nettó 244 600 forint lett, mindkettő 11,4 százalékkal nőtt 2018-hoz viszonyítva - jelentette 2020. 02. 26-án a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Hihetetlen számok azok számára, akik ismerik a rendőrség hivatásos állományának, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak és munkavállalóinak valós illetményét!

A Független Rendőr Szakszervezet ugyan pontosan tisztában van a rendőrségi illetmények méltatlanul alacsony összegével, mégis szeretnénk pontosabb információkat gyűjteni, melyeket a bértárgyalásokon tervezünk felhasználni. Ezért kérjük a rendőrség állományában dolgozókat az alábbi kérdőív kitöltésére.

A felmérés teljesen anonim, a program semmilyen adatot nem gyűjt a válaszadókról! A válaszokból képződő statisztikai adatokat csak a munkáltatóval történő egyeztetéseken használjuk fel.
Kérjük, segítsétek elő a rendőrségi munkavállalók bérezésének javítása érdekében végzett munkánkat. A kérdőív 14 kérdést tartalmaz, így néhány perc alatt kitölthető. A felmérés 2020. március 2-ától március 15-ig tart. Kérjük, hogy kérdőívünket csak rendőrségi dolgozók töltsék ki. Együttműködéseteket előre is megköszönjük! (Az FRSZ vezetősége) A kérdőív kitöltéséhez kattints ide!

Megjelent az ORFK cafetéria utasítása

Megjelent az ORFK cafetéria utasítása és a bankszámla költségtérítésről szóló belső norma is. Tekintettel arra, hogy a témával korábban részletesen foglalkoztunk, most csak az utasításokat tesszük közzé. Az előzmények itt olvashatók. 

NYEREMÉNYJÁTÉK MAKASZ KÁRTYÁVAL

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a MAKASZ új nyereményjátékot indít!

A játék kezdete/időtartama: 2020. február 28-tól március 15-ig, 2 hét

A játék helye: MAKASZ Facebook csoport 

A játék nyereményei: 5 db családi belépőjegy a KockaParkba

A nyereményjáték támogatója: új partnerünk, a Campona KockaPark – LEGO építmények kiállítása és játéktere, mely MAKASZ kedvezménykártya tulajdonosok részére 20% kedvezményt biztosít belépőjegyei árából.

További infó:

- játék tájékoztató

- csatlakozás a csoporthoz

- KockaPark bemutatkozás

MAKASZ PRAKTIKER HÉTVÉGE