Kezdeményeztük az indokolatlanul szűkre szabott cafetéria elemek bővítését, és a bankszámla-hozzájárulás emelését

A vonatkozó ORFK utasítás tervezetének véleményezése alkalmával az FRSZ kezdeményezte a 2020-ban választható cafetéria juttatások körének bővítését. Az ORFK ugyanis a SZÉP kártyára korlátozná a juttatásokat, és kihagyná közülük a bölcsődei és óvodai támogatást, valamint kulturális- és sport rendezvényekre szóló belépőjegyeket. A kétféle juttatás között az alapvető különbség az, hogy az egyik adóköteles, míg a másik adómentesen igényelhető! A SZÉP kártya juttatásokat ugyanis 32,5 %-os adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, melynek következtében 1.000 forint lehívása 1.325 forinttal terheli meg az egyén cafetéria keretét, mivel a közterheket a törvény a rendőrségi dolgozókra hárítja át. Ezzel szemben a kulturális- és sport rendezvényekre szóló belépőjegyek vagy bérletek, valamint a bölcsődei és óvodai szolgáltatások támogatása adómentesen lenne folyósítható! Az Szja. törvény szerint ugyanis 2020-ban a munkáltató a saját cégnévre és a munkavállaló nevére szóló számla alapján is megtérítheti a bölcsőde és óvodai költségeket. A támogatás állami és magánintézmények esetén is megvalósítható lenne, és költségtérítés kiterjedhet az alapszolgáltatásra, valamint az étkezés költségeire is. Véleményünk szerint jó lenne, ha a kormányzat gyermekvállalást támogató intézkedései a valós életben is érvényesülnének! Cikkünk itt folytatódik!

Kisebb béremelés, több költség

A Népszava cikke szerint átverték a rendőrségi dolgozókat: a vártnál kisebb béremelést kapnak és a többségnek megszüntetik a bérlettámogatását is. A megyei rendőr főkapitányságok munkatársait a napokban arról tájékoztatták, hogy februártól bérletet kell venniük a Volánbusz járataira, mert a szervezet nem tudott megállapodni a busztársasággal a korábbi szerződések megújításáról. A hét régiós közlekedési cég tavaly októberi összevonása előtt jól működött a rendszer: a rendőrség „átalánydíjat” fizetett a dolgozói távolsági bérletekért, aminek fejében az alkalmazottaknak csak a szolgálati igazolványt kellett felmutatniuk a felszálláskor. A jövőben viszont akár havi 30-40 ezer forintot is el kell költeniük a munkába járásra, amit a következő hónapban csak 86 százalékban térít meg a munkáltató. A budapesti civil rendőrségi hivatalnokok bérlettámogatása már januártól megszűnt, nekik ettől az évtől kezdve 9500 forinttal, a fővárosi felnőtt bérlet árával csökkent a bérük.

A rendőrség civil irodai munkatársai tavaly februárban a rendészeti igazgatási törvény hatálya alá kerültek, és megvonták tőlük azt a lehetőséget, hogy kollektív szerződést kössenek. Az előző megállapodás pedig - amelyben a bérlettámogatás is szerepelt - 2019. december végén lejárt. A vidéki nagyvárosokban olcsóbb a városon belüli közlekedés, de egy távolabbi kistelepülésről bejárni például a megyeszékhelyre, már jelentős kiadás lehet. A Független Rendőr Szakszervezet főtitkára, Pongó Géza szerint a munkatársaknak kompenzáció járna, de a kérésre eddig nem kaptak választ az Országos Rendőr Főkapitányságtól.

A rendőrök bérének bő dupláját vihetik haza a Terrorelhárítási Központ munkatársai, derült ki abból a közérdekű adatszolgáltatásból, amit a TEK az Alfahír honlapnak küldött. Dr. Pintér Gábor alezredes, igazgató tájékoztatása szerint ugyanis a TEK személyi állományának átlagbére bruttó 639.773 forint. Ez egyéb juttatások nélkül – melyeket nem részleteztek - nettó 425 ezer forintra tehető.

ADÓIGAZOLÁS A SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ ADÓALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEVONÁSÁHOZ

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2019. évi személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható „adóigazolásokat” Központi Koordinációs Irodánk 2020. január 27-én megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára annak érdekében, hogy azok kellő időben eljussanak a tagokhoz. Az FRSZ által kiadott „adóigazolás” hitelesen tanúsítja a tag által 2019-ben befizetett szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le.

Az ügyintézés meggyorsítása és egyszerűbbé tétele érdekében idén is lehetővé tesszük, hogy tagjaink az internetről is letölthessék az Szja bevallás során felhasználható igazolásokat. Az adóigazolás letöltésével és felhasználásával kapcsolatos részletesebb információk az alábbi linken érhetők el.

FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa: május 09-én

10% kedvezmény a Szegedi Konzolszigetnél FRSZ tagok számára

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Szegedi Konzolsziget használt termékeinek árából 10 %-os kedvezményt biztosít tagjaink számára, amit FRSZ tagsági igazolványuk bemutatásával tudnak érvényesíteni.

Egyedi kedvezmény FRSZ tagoknak: a Zalakarosi Aphrodite Hotel Venusban

Magyarország első farm szállodája, a Zalakaroson található Aphrodite Hotel Venus 50 % kedvezményt biztosít a szobaárakból az FRSZ tagok számára!

Részletek az innen letölthető tájékoztatóban.

A munkáltató eljárási hibái a kártérítési határozatok bírósági megsemmisítését eredményezhetik!

Sajnos nem újdonság, hogy a Készenléti Rendőrség által lefolytatott kártérítési eljárások több súlyos eljárási hibában szenvednek, az azonban hasznos információ, hogy ezek a kártérítési határozatok bírósági megsemmisítését eredményezhetik!

Történt, hogy kollégánk még 2015. októberében egy busszal történő tolatás közben egy másik gépjárműnek ütközött és a két gépjárműben kisebb sérüléseket okozott. A kártérítési eljárás elrendelésére majd 3 év múlva került csak sor, ezt követően több mint 4 hónappal később rendelkeztek tagunk kártérítésre kötelezéséről. Az, hogy a kárösszeg hogyan is jött ki, az szükséges javításokat és arányos díjakat tartalmazott-e, azt mindenki saját tapasztalata alapján eldöntheti, jelen cikkünk most nem ezt kívánja megkérdőjelezni. Cikkünk folytatása itt olvasható.

A családi adókedvezmény a rendőrségen csak a házastárssal megosztva érvényesíthető?

A Pest megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozó tagjaink jelezték, hogy a tegnapi napon a gazdasági szakszolgálat arra hívta fel a családi adókedvezményt egyedül érvényesíteni kívánó kollégákat, hogy a holnapi napig (január 22.) úgy módosítsák a nyilatkozatukat, hogy az adókedvezményt házastársukkal megosztva fogják érvényesíteni. A nyilatkozat-módosítási felhívás indokát a kollégákkal nem közölték. A nyilatkozat-módosításra minden, az egyedüli érvényesítést választó kollégát felhívtak, függetlenül attól, hogy házastársuk a rendvédelemben dolgozik vagy sem. Úgy tudjuk, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó, mert más rendőri szervnél (pl. Békés MRFK) is azonos helyzetbe kerültek a kollégák.

Álláspontunk szerint a családi adókedvezmény érvényesítése felől (egyedül, vagy megosztva, havonta, vagy az adóév lezárását követően egy összegben) a kollégák szabadon dönthetnek, a munkáltató ebbe nem szólhat bele. Ráadásul úgy tudjuk, hogy a leadott nyilatkozatokat végső soron „nem fogadta/fogadja be” a gazdasági szerv, tehát végső soron a kollégák kényszerítve vannak a nyilatkozatuk módosítására. Mindezek okán a téves jogértelmezés felüvizsgálatát kezdeményeztük az ORFK gazdasági főigazgatójánál.

Kezdeményezzük a BRFK volt közalkalmazotti állományának ez évtől megszűnt BKV bérlet megvásárlásával összefüggésben keletkező dolgozói többletkiadások kompenzációját

A 2019. február 1-től közalkalmazotti jogviszonyból rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba történt átmenet következtében a kollektív szerződések 2019. december 31-ével hatályukat vesztették, így 2020-ban havi 9.500,- Ft-tal csökken a BRFK-n dolgozó volt közalkalmazottak nettó illetménye. A jogállás változással összefüggésben elszenvedett anyagi veszteség kompenzálsát kezdeményeztük az ORFK gazdasági főigazgatójánál.

A munkába járás költségtérítésével kapcsolatban felmerült problémák megoldását kezdeményeztük az ORFK gazdasági főigazgatójánál

A vidéki rendőr-főkapitányságokon dolgozó kollégák munkába járását tavaly év végéig számos rendőri szerv kedvezményesen biztosította a VOLÁN társaságokkal fennálló együttműködési megállapodások alapján. Az éveken át jól működő konstrukció szerint a rendőrségi munkáltatók "átalány díjat” fizettek, melynek fejében a VOLÁN társaságok biztosították, hogy a kollégáknak a munkába járáshoz elég volt az igazolványukat felmutatni, és így „díjmentesen” utazhattak a távolsági buszjáratokon. 2019. október, november táján a területi VOLÁN társaságok megszűntek, egy "nagy" VOLÁN társaság alakult az országban. Az érvényben lévő szerződések alapján 2019. év végéig még változatlan feltételekkel utazhattak a kollégák, de 2020-tól a szerződések érvényüket veszítették. Információink szerint az ORFK és a VOLÁN társaság között tárgyalások zajlottak a kollégák munkába járását biztosító országos együttműködési megállapodás megkötése érdekében, de végül nem született megállapodás. Így a kollégáknak 2020. február 1-jétől meg kell venniük a munkába járáshoz szükséges bérleteket, erről a napokban tájékoztatták is az érintett állományt.

A február 1-jétől szükségessé váló utazási bérlet/jegy vásárlás mind a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állókat, mind a hivatásos tiszthelyettesi állomány nagy részét anyagilag érzékenyen érinti. Többen 40-60 km távolságból járnak be dolgozni, ez bérletben 35-45.000,- Ft kiadást jelent havonta, aminek ugyan 86%-át a munkáltató utólag a bérlet hó végi leadása után a következő hónap elején visszatéríti, de a bérletet/jegyet előbb meg kell venniük a kollégáknak. Az ezzel kapcsolatos problémák megoldását az innen letölthető levelünkkel kezdeményeztük.

Az illetményemelés negatívumai: nem minden juttatásba számít bele a hivatásosok új pótléka, a rendvédelmi alkalmazottaknál jelenleg csak elvi lehetőség az emelés, míg a munkavállalók még ígéretet sem kaptak

A Magyar Közlöny 9. számában megjelent 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján most már biztosra vehető, hogy a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók 2020. január 1-től 10 %-os béremelésben részesülnek. A „béremelés” részleteinek ismeretében a valós kép azonban jóval árnyaltabb. A 10 % emelést „kiegészítő juttatásként” mindenki a havi illetményére vetítve (beosztási, illetmény, hivatásos pótlék, szolgálati időpótlék, nyelvpótlék, címpótlék, veszélyességi pótlék, valamint a változatlanul csak elvi síkon létező preferált települési pótlék együttes összege) fogja kapni az idei évtől.

A „kiegészítő juttatás” végső soron tehát egy új pótlékfajta, melynek a hátránya az, hogy nem számít bele a távolléti díj összegébe, így tehát a túlóra, a szabadság, az egészségügyi szabadság, vagy a jubileumi jutalom összegét nem növeli! Az is nyilvánvaló, hogy mivel a 10 %-os kiegészítő juttatás számítási alapja az illetmény, így az emelés Ft-összege egyénenként eltérő lesz. Ráadásul, mivel a havi rendszeres juttatás folyósítása BM rendeleten alapul, szakszervezetünk véleménye szerint ez kevésbé biztos jogi garanciát jelent a juttatás hosszú távú fenntartását illetően. (Cikkünk további részei itt olvashatók.)

Megjelent a hivatásos állomány kiegészítő juttatásáról szóló BM rendelet

A Magyar Közlöny 9. számában megjelent a hivatásos állomány kiegészítő juttatásáról szóló 2/2020 (I.17.) BM rendelet. A rendelet szerint a kiegészítő juttatás a hivatásos állomány tagját megillető beosztási illetmény, hivatásos pótlék, szolgálati időpótlék, idegen-nyelvtudási pótlék, a nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatt fertőzés veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítők (havonta a rendvédelmi illetményalap 25%-ának megfelelő) pótléka, a preferált településen szolgálatot teljesítők (havonta a rendvédelmi illetményalap 50%-ának megfelelő) pótléka, és a címpótlék együttes összegének 10%-a. A juttatást 2020. január 01-jétől kell folyósítani. A jogszabály innen tölthető le.

A januári fizetéssel kapják először a 10 %-os kiegészítő juttatásukat a fegyveres testületeknél szolgálók

A januári fizetéssel kapják meg először kiegészítő juttatásukat a fegyveres testületeknél szolgálók, az érintettek február 5-ig megkapják emelt illetményüket - jelentette be 2020. január 17-én Budapesten a Belügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára közös sajtótájékoztatóján.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium képviseletében felidézte: a belügyminiszter rendelete értelmében 2020. január 1-jétől - néhány kizáró ok kivételével - a hivatásos állomány minden tagja kiegészítő juttatásra jogosult. Ennek mértéke a rendeletben rögzített pótlékok együttes összegének 10 százaléka. (Az államtitkár által hivatkozott rendelet még nem jelent meg a Magyar Közlönyben - a szerk. megjegyzése.) A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hivatásos állomány rendszeres illetményelemei 10 százalékkal emelkednek - tette hozzá, megjegyezve hogy a változás az illetményalapot nem érinti. Kontrát Károly ismertetése szerint a kormány 34 milliárd forintot fordít a belügyi tárca alá tartozó fegyveres testületek tagjainak kiegészítő juttatására, amely a hivatásos állomány 56 ezer tagját érinti.

10 hónapos gyorstalpalóval akarják enyhíteni a rendőrség létszámhiányát

A Népszava cikke szerint az idei tanévtől a kétéves képzés mellett nagyobb hangsúlyt kap a tíz hónapos gyorstalpaló, ami közbiztonsági járőri feladatok elvégzésére teszi alkalmassá az itt végzőket. Bagi István, a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium igazgatója a lapnak elmondta: már a képzés ideje alatt bruttó 210 ezer forintos havi ösztöndíj jár majd a leendő járőröknek, így számítanak arra, hogy esetleg olyan, felnőtt, netán már a gyerekeiket nevelő férfiak és nők is jelentkeznek, akik korábban épp a megélhetésük veszélyeztetése miatt nem választották a bevétellel nem kecsegtető tanulást.

Változik az intézményrendszer is: a tíz hónapos járőrképzést az ország mind a négy rendészeti szakgimnáziumában – Ady-ligeten, Szegeden, Miskolcon és Körmenden – elindítják, de a magasabb szintű képzettséget adó kétéves kurzus már csak ebben az utóbbi két szakgimnáziumban lesz. Ezek szerint Ady-ligeten és Szegeden megszűntetik a normál, kétéves rendőrtiszthelyettes képzést, és a gyorstalpalókra állnak át, Az FRSZ véleménye szerint ez csak tüneti kezelést jelent, de a létszámhiány valós okainak megszűntetésére nem alkalmas, ráadásul a korábbi évek tapasztalatai szerint a gyorsított kiképzés hosszabb távon újabb problémákat generál.

Maradhatnak-e ellentételezés nélkül az ún. régiós szolgálatok?

Álláspontunk szerint nem! A kerületi rendőrkapitányság állományába kinevezett azon hivatásosok, így például technikusok, akik havonta meghatározott szolgálati napjaikon nem csak a saját kerületük, hanem teljes Budapest területén végzik feladataikat, határozott jogi álláspontunk szerint megbízási díjra jogosultak!

A más kerületekben is történő szolgálatellátásra vélelmezetten azért kerül sor, mert az adott kerületben a technikusi státuszok megüresedtek, nincsenek betöltve, illetve tartósan akadályozott személy helyettesítése szükséges. Mindezektől is függetlenül megállapítható azonban, hogy az érintett hivatásos kinevezése egy adott kerületi rendőrkapitányság állományában áll fenn, így nyilvánvalóan nem tartozhat munkakörébe, beosztása feladatkörébe egy másik rendőrkapitányságon jelentkező és az ottani állomány munkakörébe tartozó technikusi feladat ellátása. A szolgálati feladatainak nem egy, hanem akár huszonhárom kerületben történő ellátása pedig nyilvánvalóan többletteherrel is jár, melyek a régiós szolgálatok során jelentkező esetszámok jelentős megemelkedésével is igazolhatók. További részletekért kattints a linkre!