LIGA - MOSZ: Elfogadhatatlan a Munka Törvénykönyve módosítási javaslata!

A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége értetlenségének ad hangot a Munka törvénykönyvét módosító egyéni képviselői indítványok láttán a munkaidő-szervezéssel összefüggésben. E törekvéseket már 2017 tavaszán a szakszervezetek a munkavállalók elemi felháborodását látva a Parlament Gazdasági Bizottsága előtt elmondott érveikkel visszavonatták.

Értetlenségünknek az az oka, hogy a multinacionális tőke érdekében egyes képviselők a 2017 áprilisában megakadályozott törvénymódosítási szándékot egy annál a kezdeményezésnél is rosszabb változatban próbálják ismét elfogadtatni a Parlamenttel. Egyértelmű választ várunk a kormánytól a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán arra a kérdésünkre, hogy bírja-e a kormány támogatását a munkavállalókat ellehetetlenítő, a magyar munkaerő-piaci viszonyokat, munkaügyi kapcsolatokat szétziláló próbálkozás.

További részletek a LIGA honlapján.

Szép új világ: túlóra elszámolás 3 év múlva, és csökkentett szabadság

A gyereket nevelő köztisztviselőknek több pótszabadságot ígér a kormány, de közben tőlük is elvesznek egyheti pihenést - írja a Népszava. Óriási a felháborodás a köztisztviselők körében, mert a központi közigazgatásban dolgozók éves alapszabadságát az eddigi 25 napról 20-ra akarja csökkenteni a kormány egy, a parlamentnek kedden benyújtott törvényjavaslat szerint. További részletek itt olvashatók.

A szabadság csökkentése egyébként a rendőrségi igazgatási szolgálati viszonyba átkerülőket is érinteni fogja, azzal a különbséggel, hogy az ő esetükben a pótszabadság mértékét tervezik csökkenteni, a hivatalos propaganda szerint természetesen "családbarát" módon....

Embertelen, aljas, családellenes, a munkavállalókat kizsigerelő, teljesen szakmaiatlan rabszolgatörvény – így jellemezték a szakszervezetek a Népszavának azt a Kósa Lajos és Szathmáry Kristóf fideszes képviselők jegyezte egyéni módosító indítványt, amely a jelenlegi 250-ről 400 órára emelné az egy évben elrendelhető túlórák számát. Jelenleg évi 250 óra túlmunkát enged meg a munka törvénykönyve, amelyet kollektív szerződés esetén 300 órára lehet növelni. A fideszes javaslat ezt emelné – kollektív szerződés hiánya esetén is, azaz mindenkire vonatkozóan – 400 órára. A munkaidőkeret megnövelése pedig az elszámolási vitáknak ad majd nagy teret. Jelenleg a munkaidőkeret 6 hónap, ami a kollektív szerződésben 1 évre növelhető: a javaslat ezt tolná ki 3 évre. Ez egyrészt azt jelentené, hogy a munkavállaló csak később – akár 3 év múlva – jutna hozzá a túlórapénzéhez. A dolgozók kizsákmányolását fokozza, hogy a heti két pihenőnap alapesetben bármely napra eshetne, az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, például a több műszakos munkarendben foglalkoztatottaknak pedig havonta egy munkaszüneti nappal kellene beérniük. A Munka Törvényönyvét érintő kormánypárti módosító javaslataokról továbi részletek itt olvashatók.

Egész pályás letámadás alatt a munkavállalók

Nyolc éven belül ötödszörre írja át az Orbán-kormány a köztisztviselők életét alapjaiban befolyásoló szabályokat - írja a Népszava. Mivel az új jogszabály eltörli az állami tisztviselőkről szóló törvényt, az eddig ennek hatálya alá tartozó megyei és fővárosi kormányhivatali dolgozók kifogásolták legélesebben a rájuk nézve rendkívül hátrányos változásokat: hogy a bértáblájuk nagyon alacsony kereseteket kínál, nekik nem jár cafetéria, a szolgálati elismerést egy korábbi alacsony szintre állítják vissza. Természetesen ezek mellett a többi központi hivatalhoz hasonlóan őket is sújtja az alapszabadság 25 napról 20 napra csökkentése, hogy a további szabadnapokat nem a munkában töltött idő, hanem a beosztás határozza meg, hogy ellentételezés nélkül terjeszthető ki a napi munkaidő 12 órára.

Három évre emelnék a munkaidőkeret elszámolását egy fideszes egyéni törvénymódosító javaslat szerint, amit a Magyar Szakszervezeti Szövetség elfogadhatatlan tart - olvasható a Szakszervezetek,hu cikkében. Ismét egyéni képviselői indítvánnyal akarja módosítani a Fidesz a munka törvénykönyvét. Így elkerülhetik az érdemi egyeztetést, és gyorsan át lehet vinni az országgyűlésen az előterjesztést. Amennyiben a javaslatot az Országgyűlés elfogadná, az azt is jelentené, hogy a dolgozók jelentős részét a munkaadók szinte tetszésük szerint kötelezhetnék túlmunkára. Alapesetben a heti két pihenőnap bármely napra eshetne, az egyenlőtlen munkaidő-beosztás, például a több műszakos munkarendben foglalkoztatottak esetén pedig havonta egy munkaszüneti nappal kellene beérniük az embereknek. Ez oda vezetne, hogy az érintetteket négy hétig reggeltől estig munkára kötelezhetnék.

A rendőrség részévé szervezik a bevándorlási hivatalból átalakuló "idegenrendészeti szervet" - írja a HVG. Korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt arról egy Kormányinfón, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH)"Idegenrendészeti Hivatallá" fog alakulni. Egy kedden este beadott törvénymódosító javaslat szerint viszont nem puszta átnevezésről van szó, a javaslat ugyanis a rendőrség részeként határozza meg az "idegenrendészeti szervet", amelynek személyi állománya hivatásos állományú rendőrökből, kormánytisztviselőkből, közalkalmazottakból, valamint munkavállalókból állhat.

Hazudik a rendőrség a túlórapénzekről?

A rendőrség tagadta, hogy a Szabolcs megyei rendőrfőkapitány „trükközne” a pénzes túlórákkal, noha ezt az INDEX dokumentumokkal bizonyította. A hírportál most újabb dokumentumot tett közzé, ami bizonyítja, hogy a rendőrök nem önszántukból kérik pénz helyett inkább szabadidőben, a túlórák ellentételezését. Más választásuk ugyanis nemigen van. A rendőrség hallgat.

Ezúttal egy olyan levelet teszünk közzé, amit nem Farkas József főkapitány írt, hanem neki írt egy rendőr ezredes. A levélből kiderül, hogy korábban Farkas arra utasította az ezredest, vizsgálja felül a kapitányságokra 2016-os évben vonatkozó alapjogcímes túlórákat "a jelenleg alkalmazott túlóra elrendelési gyakorlat esetleges megváltoztatása" érdekében. A levélben az ezredes egy kimutatást is közzétett arról, hogy 2016-ban a kapitányságokon mennyi túlóra volt és ebből mennyi ellentételeztek pénzzel, mennyit szabadidővel. Ebből kiderül, hogy abban az évben a rendőrkapitányságokon összesen 37842 túlórát számoltak el, amelyből mindössze 2811 túlórát fizettek ki pénzben a rendőröknek, a többit szabadidővel csúsztathatták le. A jelentés alapán egyértelmű, hogy a rendőrök a törvény szerint választhatnának, pénzzel vagy szabadidővel akarják-e kiváltani a keletkezett túlórákat, a megyei rendőrkapitány utasításai miatt a gyakorlatban ezt nem tehetik meg. További részletek az Index cikkében.

Minden bűnügyi technikus megkapta már a járandóságát? Milliós megbízási díj!

A Kúria személyenként közel milliós megbízási díjat ítélt meg bűnügyi technikusi beosztású általunk képviselt tagjainknak, akik a bűnügyi technikai feladataik mellett egyes nyomozati tevékenységekben (pl.: bűnügyi megkeresések, tanú meghallgatások), bűnügyek és rendkívüli haláleseti ügyek vizsgálatában, továbbá személy- és tárgykörözés nyilvántartásának rögzítésében valamint bűnügyi akciókban vettek részt. A parancsnokuk az érintettek munkaköri leírását kiegészítette fenti feladatokkal, arra hivatkozva, hogy a bűnügyi technikai feladatok nem fedik le a teljes szolgálatteljesítési idejüket. A Kúria ítélete alapján számos pert indítottunk, és a bírói gyakorlat következetes, a keresetnek helyt adó döntéseket hoznak, ezért érdemes az igényeket nem veszni hagyni, hanem érvényesíteni. A munkáltató így is spórol, hiszen a többletfeladat ellátására nem kell más személyt foglalkoztatnia, csupán megbízási díjat fizetnie. Várjuk azon bűnügyi technikusi tagjaink megkeresését, akik egyéb feladatokat is ellátnak, mert a többletfeladatért megbízási díj jár, amelyet tudunk érvényesíteni.

Az ügyről további részletek itt olvashatók.

Nagy utazás: a tanfolyamra történő utazás ideje beleszámít a szolgálatteljesítési időbe

Jogerősen pert nyertünk a tagunk képviseletében, akit a munkáltatója szaktanfolyamon való részvételre kötelezett, de a szaktanfolyamra történő oda- illetve visszautazás idejét nem számolta bele a szolgálatteljesítési időbe, habár az a szokásos szolgálatteljesítési helytől mintegy 500 km-es távolságra volt. A munkába járás időtartama valóban nem számít bele a munkaidőbe, azonban ettől eltér, ha a munkáltató kötelezése alapján más helyen kell a szolgálati feladatot ellátni, jelen esetben a szaktanfolyamon részt venni, ennek utazási terheit, így a költségeket és az utazással töltött időre járó távolléti díjat is a fegyveres szervnek kell viselnie. 

Várjuk azon tagjaink megkeresését, akiket az elmúlt három évben szaktanfolyamra vezényeltek, és a tanfolyam eltérő helységben volt, mint a szolgálatteljesítés helye, ha a tanfolyamra történő utazás idejére távolléti díjat nem fizették meg. Nincs más tennivaló, mint a honlapunkról a meghatalmazást letölteni, azt értelemszerűen kitölteni, az ügy tárgyaként pedig megjelölni az utazással töltött időtartamot és dátumot, a további ügyintézést a szolgálati panasztól a bírósági peres képviseletig a szakszervezet intézi. (dr. Oláh Tamás, FRSZ Jogsegélyszolgálat)

Benyújtották a rendőrségi közalkalmazottak átminősítéséről szóló törvényjavaslatot

A látszategyeztetések kipipálása után, a Belügyminisztérium által megtervezett menetrend szerint november 20-án benyújtották az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy a rendvédelmi szervek közalkalmazotti állományból a közép- és felsőfokú iskolai végzettségűeket átsorolják a hivatásos állományra vonatkozó szolgálati törvény (Hszt.) hatálya alá, az alapfokú iskolai végzettségűeket pedig visszaminősítsék a Munka Törvénykönyve (Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalónak. A rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyt (rövidített nevén: a RIASZ-t) létrehozó T/36515 számú törvényjavaslat letölthető az Országgyűlés honlapjáról.

Mint ismeretes a törvényjavaslatot az FRSZ nem támogatja, tekintettel arra, hogy az a jelenlegi közalkalmazotti állomány kötelezettségeit aránytalanul megnöveli, jogait pedig szükségtelenül korlátozza, miközben a kormányzat által kilátásba helyezett illetményemelés valós mértéke számunkra kétséges és bizonytalan. Jogászaink megkezdik a törvény-tervezet elemzését, és a munka végeztével közzétesszük részletes véleményünket is. Ennek megtörténtéig ajánljuk olvasóink figyelmébe a javaslattal kapcsolatos előzetes véleményünket, mely ezen a linken érhető el.

Beszámoló a RÉT novemberi üléséről

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2018. november 19-én tartotta idei utolsó soros ülését. A fórumon napirendre kerültek a közalkalmazottak közötti bérdifferenciákkal, az informatikusok bérrendezésével, a hivatásos pótlékkal, és a kiváló fizikai felmérő után járó rendkívüli szabadsággal, kapcsolatos problémák. A felek megvitatták továbbá a hivatásos állomány átrendelésével kapcsolatos költségek megtérítésével, a különélési díjra való jogosultsággal, a rendészeti szakgimnáziumokból történő leszerelésekkel, az állománymegtartással, és a határrendészeti kirendeltségek állományának problémáival kapcsolatos szakszervezeti kérdéseket, és javaslatokat.

Örömteli fejlemény, hogy az ORFK az FRSZ kezdeményezésére felülvizsgálta az informatikusok év közben végrehajtott bérrendezését, melynek eredményeként azt a tájékoztatást adták számunkra, hogy címpótlék, nyelvpótlék és a veszélyeségi pótlék beolvasztását korrigálni fogják. A RÉT ülésről szóló részletes beszámolónk az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban olvasható.

Engedelmességre és pluszmunkára kényszerítik a közigazgatás robotosait

A kormány eltörli a mindössze két éves állami tisztviselőkről szóló törvényt, helyette a kormányzati tisztviselőkről szóló 195 oldalas jogszabályt akarja elfogadtatni - írja a Népszava. Közben módosítaná a közszolgálati tisztviselőkről, a kormányhivatalokról, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényeket – tudta meg a lap. A kormány nem véletlenül nem akarta, hogy a szakszervezeteknek legyen idejük átbogarászni az új tisztviselői jogállási törvények passzusait, olyan sok kérdésben akarja a mostaninál hátrányosabb, még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozni az állami pénzen fenntartott hivatalok alkalmazottait. 

Bár az indoklás szerint erre „a közszolgálat és a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítése érdekében” van szükség, sem kiszámíthatóbb, sem könnyebb nem lesz a hivatalok munkatársainak élete. Valahol a törvénytervezet közepén eldugva ezt meg is magyarázzák a szöveg készítői: "A kormánytisztviselőket különös kötelezettségek terhelik. Munkaerejüket a köz szolgálatába kötelesek állítani, feladataikat a köz érdekében teljesítik. Ebből fakad, hogy szoros engedelmességi kötelezettség hárul rájuk, az általánosnál súlyosabb fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartoznak."

A Népszava arról is beszámol, hogy új életpálya törvényt kapnak a rendvédelmi szervek civil dolgozói is, akiket rendvédelmi alkalmazottnak kell majd nevezni. Erról a jogszabálytervezetről az FRSZ hnlapján már korábban hírt adtunk, cikkünk itt olvasható.

Minimálbér: a tárgyalások megkezdődtek, de közös álláspont még nincs

Öt százalék körüli minimálbér-emelést javasolnak a munkaadók, de a szakszervezetek szerint jövőre is kétszámjegyű növekedésre van szükség, míg a kormány nem mondott be semmilyen számot. Az egyeztetés jövő kedden folytatódik. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának 2018. november 13-i ülésén Varga Mihály Pénzügyminiszter részvételével a testület a jövő évi minimálbérről és garantált bérminimumról tárgyalt. Az ülésen mindhárom fél kiemelte, hogy sikeres volt a 2016-ban megkötött hatéves megállapodás, ezt támasztja alá a 2017-ben megvalósult, illetve 2018-ban is várható jelentős béremelkedés és gazdasági növekedés is - olvasható a LIGA közleményében.

A munkavállalói oldal közös álláspontját az oldal szóvivőjeként Mészáros Melinda a LIGA elnöke ismertette. Elöljáróban jelezte, hogy változatlanul probléma a 2019-re tervezett 2%-os Szociális Hozzájárulási Adó csökkentésének időpontja és az adókedvezménnyel támogatott béren kívüli juttatások körének jelentős szűkítése. Emlékeztetett rá, hogy a 2016-os tárgyalásokon a szakszervezeti oldal azt a célt tűzte ki, hogy a minimálbér nettó értéke érje el a létminimumot. Ez a cél a megállapodás eredményeként 2018-ra teljesült, de ez csak az első lépés volt. A következő lépés a társadalmi minimum elérése, illetve a Visegrádi országokhoz történő felzárkózás.

Matrackuckó: 10% karácsonyi kedvezmény tagjainknak!

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Matrackuckó alvásszaküzleteiben és webáruházában 10%-os karácsonyi kedvezménnel vásárolhatnak. Fontos, hogy a kuponkedvezmények az akciós árakból is jóváírhatók, de más egyéb partner kedvezménnyel, Happy pont kedvezménnyel nem összevonhatók.

A kedveményt 2019. január 14-ig lehet igénybe venni, a tisztségviselőinktől, vagy a KKI-tól igényelhető kuponkód felhasználásával.

A házhoszállítás és az összeszerelés árából a webáruházban megjelenő árakhoz viszonytva (az akciós árakból is) 25% kedvezményt biztosít az Matrackuckó.

2019. február 01-jétől átminősítik a rendőrségi közalkalmazottak egy részét

Tájékoztatunk tagjainkat, hogy a Belügyminisztériumban elkészült egy jogszabály-tervezet, amely a közalkalmazotti állományból a közép- és felsőfokú iskolai végzettségűeket átsorolja a Hszt. hatálya alá, az alapfokú iskolai végzettségűeket pedig visszaminősítené a Munka Törvénykönyve (Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalónak. (Pontosabban azok kerülnének visszaminősítésre az Mt. hatálya alá, akik jelenleg a Kjt. szerinti „A” és a „B” fizetési osztályba tartoznak, valamint a „C” fizetési osztályba tartozók közül azok, akik érettségi végzettséghez nem kötött munkakört látnak el.)

A jogszabályt legkésőbb november 20-ig tervezik benyújtani, hogy az Országgyűlés még idén el is tudja fogadni. A módosítást 2019. február 01-el akarják hatályba léptetni. A tervezet szerint, akik nem járulnak hozzá jogviszonyuk módosításához, azok közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszűntetik. A Hszt. hatálya alá kerülő közalkalmazottak jogviszonyát rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonynak (a továbbiakban: Riasz.) nevezték el. A rájuk vonatkozó szabályokat egy új fejezet formájában tervezik beilleszteni a hivatásos állomány szolgálati viszonyát szabályozó Hszt-be.

A törvény-tervezet jelenleg még nem publikus, így azt közzétenni nem tudjuk. A tervezettel kapcsolatos véleményünket azonban közzétesszük, és az alábbiakban a tervezett szabályozás legfontosabb elemeiről is tájékoztatást adunk.

Tudnivalók a MOL Green kártya kivezetéséről és MAKASZ - MOL Partner kártyára való átállásról

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a MAKASZ  Kft. és MOL Nyrt. között létrejött megállapodás szerint a forgalomban lévő MOL-Green üzemanyagkártyák 2019. január 31. nappal kivonásra kerülnek. Kérjük, hogy a kártya letiltását megelőzően mindenki gondoskodjon elérhető kártyaegyenlegének felhasználásáról. Amennyiben  kártyaegyenlegét  2019.  január  31-ig  mégsem  használná  fel  és  a  rendelkezésre  álló kártyaegyenleg  a  kivonás  napján  meghaladja  az  1.000  Ft-ot,  lehetősége  van  a  kártyán  fennmaradt egyenleg visszautalását kérni az e célra rendszeresített, és a MOL honlapjáról letölthető nyomtatványon. (A pénz visszaigényléséhez szükséges nyomtatvány innen is letölthető.

A   kivezetéssel   egy   időben   szeretnénk   felajánlani   Önnek   a   MOL   új,   felhasználóbarát kedvezmény kártyáját, a MAKASZ- MOL Partner kártyát. Előnye, hogy a kártya  azonnali  kedvezményes  üzemanyag  vásárlást  tesz  lehetővé, valamint multipontok gyűjtését és beváltását is biztosítja. Kettős funkcionalitásának köszönhetően egyedi szolgáltatást nyújt birtokosai számára, amivel egyedülálló a magyarországi üzemanyagkártya piacon. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi kártyák lecserélése nem automatikusan történik. A MAKASZ - MOL  Partner  Kártyát a  www.makasz.hu  weboldalon  lehet igényelni a  Csatlakozási  nyilatkozat  online  kitöltésével és elfogadásával.  A rendelési felület ide kattintva közvetlenül elérhető, ahol  bejelentkezést  követően  már  meg  is  tudja  rendelni  a kártyáját.

A  MAKASZ  Kft-n  keresztül  igényelhető  MOL  Partner  kártya  bruttó  6  Ft/  liter  azonnali  forint kedvezményt  biztosít  tankolásaikor  a  hagyományos  EVO  95  benzin  és  EVO  Diesel  üzemanyag árából, valamint 12 Ft/liter kedvezményt az EVO 100 Benzin Plus és EVO Diesel Plus árából. Ezen túl 10 % további engedményt nyújt kenőanyag és autókemikália vásárlása, valamint autómosó szolgáltatás igénybevétele esetén. További részletek a MAKASZ innen letölthető tájékoztatójában, és az alábbi videóban.

A megrendeléssel kapcsolatos további kérdésekkel a MAKASZ ügyfélszolgálatát kell keresni. 

A MAKASZ-MOL kedvezménnyel kapcsolatos további információk itt olvashatók.

Megállapodással ért véget a lengyel rendvédelmi erők tiltakozása

A lengyel belügyi tárcával kötött megállapodással ért véget csütörtök éjjel a rendvédelmi erők nyár óta tartó tiltakozási akciója. Ennek értelmében többek között a rendőrök, határőrök és börtönőrök béremelésre és a nyugdíjba vonulás kedvezőbb feltételeire számíthatnak - olvasható a Bumm.sk cikkében. A rendvédelmi szervek érdekvédelmi szervezetei tavasz óta egyeztettek a belügyminisztériummal munkakörülményeik javításáról. Nyáron ez ügyben országos tiltakozási akciót indítottak, melynek keretében például a rendőrség közúti ellenőrzések során nem szabott ki gyorshajtásért pénzbírságokat. Az utóbbi napokban a sajtó arról számolt be, hogy a rendőrök jelentős hányada betegállományba vonult, zömmel feltehetőleg fiktív okok miatt.

A belügyi tárca közleményében ismertetett részletek szerint a jövő év elejétől 655 zlotyval (49 ezer forinttal) emelkednek a fizetések, 2020 januárjától pedig további 500 zlotyval többet kapnak a rendvédelmi alkalmazottak. A nem vezető posztokon dolgozó rendőrök esetében a bruttó havi fizetés jelenleg 2800 zloty (209 600 forint) és 4300 zloty (322 ezer forint) között mozog. Emellett az összes rendvédelmi dolgozó számára az órabérrel megegyező szintre emelik a túlórákért járó fizetést, miközben eddig csak a tűzoltóknak fizettek a heti 40 órás keretet meghaladó munkáért, ők eddig a rendes órabér 60 százalékát kapták. A rendőrségnek és a határőrségnek a pluszmunkáért idáig csak szabadság járt. Javul a helyzet a nyugdíjügyben is: míg eddig a rendvédelmisek 55 éves korban, 25 éves szolgálati idő után vonulhattak nyugállományba, az új előírások szerint ez jövő év júliusától életkortól függetlenül, a szolgálati idő letöltése után lehetségessé válik. 

Fentieket követendő példaként, tisztelettel ajánljuk a magyar kormányzat figyelmébe!

Rövid hír: új VODAFONE Liga flotta tarifacsomag lépett érvénybe

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a VODAFONE a LIGA-flottások számára új tarifacsomagot léptetett életbe.  A részletekről helyi tisztségviselőinktől, vagy Központi Koordinációs Irodánktól (KKI) kérhettek tájékoztatást, tekintettel arra, hogy a tarifacsomagot a Vodafone csak belső használatra bocsájtotta rendelkezésünkre.

Elektronikus levélben kért tájékoztatásra - a tagsági jogviszony fennállásának ellenőrzése után - e-mailben is megküldjük a tarifacsomagot az ezt kezdeményező tagok számára.  A tagsági jogviszony ellenőrzésének gyorsítása érdekében kérjük, hogy az ilyen tárgyú megkeresésekben szíveskedjetek személyi azonosító adataitokat is megadni.

Elektronikus levelezési címeink: frsz@frsz.hu és frsz@orfk.police.hu

További részletek a Vodafone Liga-flottáról itt olvashatók.