Pénzügyi beszámolók

 
Az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-a a gazdálkodásukról szóló pénzügyi beszámoló bírósági letétbe helyezésére és a beszámoló saját honlapon való közzétételére kötelezte a civil szervezeteket, közöttük a szakszervezeteket.
 
A Független Rendőr Szakszervezet e törvényi kötelezettségének is minden évben határidőre tesz  eleget, a beszámoló Országos Bírósági Hivatalhoz történt benyújtásával.
 
Pénzügyi beszámolóinkat az alábbiakban tesszük közzé: