A Police Caritas Alapítvány bemutatása, kuratóriumának tagjai, elérhetősége, alapadatai

Köszöntő

 
A Police Caritas Alapítvány Kuratóriumának nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm alapítványunk internetes oldalán.
Alapítványunk elsődleges célja a rendőri hivatás teljesítése során életüket vesztett kollegák kiskorú gyermekeinek és családtagjainak támogatása, valamint a rendőrség szociálisan hátrányos helyzetben levő tagjainak, nyugdíjasainak és hozzátartozóinak segélyezéssel és egyéb kedvezmények biztosításával történő megsegítése.
Több évtizedes hivatásos pályafutásom és az FRSZ tisztségviselőjeként szerzett közel negyedszázados tapasztalataim alapján tudom, hogy az állami költségvetés sajnos nem biztosít elegendő forrást a rendőrségi alkalmazottak és hozzátartozóik támogatására. A szakmai vezetésnek elsődlegesen a közrend és közbiztonság fenntartására kell fordítania a rendelkezésére álló pénzeszközöket, egyéb célokra pedig csak a „maradvány elv" alapján jut.
 
A társadalmi rendszerváltozás a szociális hálót sem hagyta érintetlenül, a piacgazdaságra való áttérés pedig a családoktól is jelentős erőfeszítéseket igényel mind a mai napig.
 
Mindezek alapján az Alapítvány Kuratóriumában szerepet vállaló kollegáimmal együtt úgy gondoltuk, hogy  lehetőségeinkhez mérten hozzá kell járulnunk a szolgálatteljesítéssel összefüggésben vagy attól függetlenül, önhibájukon kívül nehéz élethelyzetbe került kollegák és hozzátartozóik megsegítéséhez. Ezért vállaltuk el a kuratóriumi tisztséget, mely egy nemes cél szolgálatán keresztül kapcsolódási lehetőséget is biztosít volt, illetve jelenlegi hivatásunkhoz.
 
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai és a magam nevében is:
 
Tisztelettel Kérem, Segítsen Nekünk,
 
mert csak együtt tudunk hatékonyan segíteni azokon, kiknek nyugalmunkat és családjaink biztonságát a hétköznapokon köszönhetjük.
 
Szél József
nyugalmazott rendőr alezredes,
a Police Caritas Alapítvány kuratóriumának elnöke sk.
 
 

A Police Caritas Alapítvány bemutatása

 
Az Alapítványt rendőrök, a Független Rendőr Szakszervezet és a Zsaru Magazin munkatársai hozták létre 1991-ben. 
 
Az akkor megfogalmazott célok természetesen ma is aktuálisak:
1) a rendőri hivatással összefüggően életüket vesztett kollégáink kiskorú gyermekeinek, rászoruló családtagjainak támogatása;
2) a Belügyminisztérium és a Rendőrség tagjainak, nyugdíjasainak és családtagjaiknak szociális-jóléti támogatások (üdültetés, segélyezés, biztosítás és egyéb kedvezményes akciók) szervezése, biztosítása;
3) a Független Rendőr Szakszervezet programnyilatkozatában foglalt tevékenység támogatása, azen belül elsődlegesen a jog- és érdekvédelmi feladatok ellátásában, az élet- és munkakörülmények javításában, az ezekkel összefüggő szakmai feladatok elősegítésében;
4) olyan tudományos és elméleti tevékenység támogatása, amely elősegíti a dolgozók élet- és munkakörülményeinek, egészségvédelmének javulását.
5) a rendőri szakmához, hivatáshoz kapcsolódó munkahelyi és társadalmi önszerveződés támogatása mindazon területeken, ahol ez elősegíti a közszolgálat és a rendőri tevékenység színvonalának, társadalmi presztízsének javulását.
 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai

 
     Szél József elnök              Meichl Géza               dr. Finszter Géza         dr. Tepliczky Miklósné
 

A Police Caritas Alapítvány elérhetősége és egyéb alapadatai

 
Az alapítvány elérhetőségei:
 • Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A (LIGA székház félemelet, az FRSZ KKI)
 • Levelezési cím: 1388 Budapest Pf. 52.
 • Telefon: 06-1-785-00-10 és 06-1-785-07-16
 • BM telefon: 39-530
 • Mobil: +36-70-775-17-73
 • Telefax számunk: 06-1-799-27-13
 
Az alapítvány alapadatai:
 • Bírósági nyilvántartási szám:      2260 / 2009 (Fővárosi Bíróság)
 • Nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozat száma: 9.Pk.66.692/1991 (Fővárosi Bíróság)
 • Adószám:      19701974-1-42
 • Az alapítvány törvényes képviselője: Szél József kuratóriumi elnök
 • Folyószámla: OTP Bank - 11705008-20434616