Rendvédelmi ágazati pótlék a közalkalmazottak részére

 

 

Az illetmények több mint 10 éve tartó befagyasztását megtörve a kormányzat a korábbi bejelentésnek megfelelően, két ütemben jelképes illetményemelésben részesíti a rendvédelmi szféra közalkalmazottait. A Magyar Közlöny 85. számában ugyanis megjelent a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI.15.) BM rendelet. A jogszabály szerint a rendvédelmi ágazati pótlék összegét úgy kell megállapítani, hogy az 2015. július 01-jétől a közalkalmazott illetménye 5 %-ának, 2016. január 01-jétől pedig 10 %-ának feleljen meg. A pótlék alapjának meghatározása során az illetménybe be kell számítani a Kjt. 65-67. §-ai szerinti alapilletményt, beleértve a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is, valamint a vezetői pótlékot, a címpótlékot és a Kjt. 72. §-a szerinti "veszélyességi pótlékot". 

 

Az illetményemelés tényét az FRSZ üdvözli, annak mértékét azonban elégtelennek tartjuk az elmúlt években elszenvedett 30 % körüli reál-keresetveszteséghez viszonyítva. Azt pedig elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat még ebből a jelképes  összegű emelésből is kihagyták.