RÉT: napirenden a RIASZ törvény végrehajtásával kapcsolatos visszásságok és az illetményemelés

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2019. március 25-ei ülésének központ témáját a RIASZ törvény végrehajtásával kapcsolatban felmerült és az FRSZ által kifogásolt visszásságok képezték. Ennek során szó esett a munkaköri leírások módosításáról, a besorolások és illetmény megállapítások véleményünk szerint sokszor indokolatlan eltéréseiről. AZ ORFK vezetői az általunk felvetett eljárásokat nem találták problémásnak, így azok orvoslására csak egyéni jogviták indítása útján lesz lehetőség. (E kérdésekre honlapunkon a későbbiekben még visszatérünk.)

Az ülésen fény derült arra, hogy az érintett állomány 7 %-a nem fogadta el a jogviszonyváltást. Az ORFK tájékoztatása szerint a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak átlagosan 47 ezer forintos illetményemelésben részesültek, bár szervenként jelentős eltérések is megmutatkoztak: volt olyan szerv, melynél az átlagos emelés 70 ezer forint volt, míg máshol még a 20 ezret sem érte el. A hivatásos állomány illetményemeléséről csak egy konkrét adatot közölt az ORFK, mely szerint az állomány fele (közel 18 ezer rendőr) maradt ki az idei béremelésből. Abból, amiről a kormányzati propaganda évek óta harsogja, hogy a rendőrök milyen jól jártak, az 5 év alatt végrehajtott átlagosan 50 %-os illetményemeléssel. Ezzel szemben a tények egészen mást mutatnak! A munkavállalói állomány bérrendezését sürgető kérdésünkre válaszolva az ORFK gazdasági főigazgatója elmondta, hogy a munkabérek emelését két lépcsőben tervezik végrehajtani: először a régebb óta munkajogviszonyban foglalkoztatottak illetményének korrekcióját, majd ezt követően a Riasz. kapcsán közalkalmazottból munkavállalónak átminősítettek bérét szeretnék rendezni. Sajnos konkrét időpontot e vonatkozásban sem jelölt meg az ORFK. Miként nem kaptunk konkrét választ a rendészeti szakgimnáziumok közalkalmazottainak bérrendezésével kapcsolatos kérdésünkre sem, így e vonatkozásban csak a BM irányába tett javaslatunk eredményességében bízhatunk.

Cikkünk folytatása az alábbi linkre kattintva olvasható, vagy letölthető a részletes beszámolónk, erről a linkről!

Az ülésen kiderült, hogy az adózási szabályok januárban hatályba lépett módosítása az ORFK által adott korábbi tájékoztatással szemben mégis érinti a 2008-tól élő vissza nem térítendő (havi max. 40.000,- Ft) összegű adómentes lakástámogatási szerződéseket. A pénzügyi szaktárcák ugyanis utóbb helyesbítették a tájékoztatásukat, mely szerint egyetlen, 2019-ben folyósított lakástámogatás sem mentes az adókötelezettség alól. Az ORFK gazdasági főigazgatója elmondta, hogy a rendőrség a juttatás „felbruttósítása” érdekében jogszabálymódosítási indítvánnyal élt. A már érvényesített adócsökkentés vonatkozásában csupán azt tudja ígérni a rendőrség, hogy a „károsult kollégák” az adóelszámoláskor fogják visszakapni a korábbi nettó összegű juttatás (jellemzően havi 40.000,- Ft) és az adóval csökkentett támogatás különbözeti összegeit.

Gazdasági főigazgató úr elmondta azt is, hogy az újonnan hatályba lépett jogszabályok szerint a fogászati költségtérítés, valamint a látásjavító szemüveg (kontaktlencse) térítése is jövedelemnek minősül. A dolgozónak a megtérítendő összegből 33,5% adó- és járulékfizetési-, a munkáltatónak pedig 19,5% SZHA fizetési kötelezettsége keletkezik. Hozzátette, hogy a BM-nél ál kezdeményezték a 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet szerinti költségtérítésekre vonatkozó szabályok módosítását, a fogászati költségtérítés és a látásjavító szemüveg (kontaktlencse) adó- és járulékmentessé tételét.

A RÉT ülésen fentieken túl napirendre került a KHSZ-ben dolgozók közti különbségtétel, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok munkáltatói támogatásának szükségessége, a HRK útlevélkezelők átrendelésével kapcsolatos kérdés, az Adyligeti étkezéssel kapcsolatos problémák és az FRSZ által tett jogszabály—módosítási javaslatok.

A RÉT ülésről szóló részletes beszámolónk innen tölthető le.