Soron kívüli rendőri feladat: a szolgálati esővédők leadása!

Információink szerint több rendőri szervnél (pl. Bács-Kiskun, illetve Csongrád megyében) november 30-ai határnappal visszavonják a hivatásos állományúaktól a korábbi – hosszú egy részes - szolgálati csapadék elleni védőkabátot. A felhívás szerint, aki azzal nem tud elszámolni (nincs meg, vagy nem is volt neki), úgy azzal kifizettetik az eredeti ár 50 %-át, 11.628,- Ft összeget!?! Az eljárás álláspontunk szerint ellentétes a hivatásos állomány ruházati ellátási rendjét szabályozó jogi normákban foglaltakkal, ezért az intézkedés felülvizsgálatát kezdeményeztük az Országos Rendőrfőkapitánynál.

Levelünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a vonatkozó 14/2016. (V.10.) BM rendelet szerint leadási, illetve elszámolási/visszafizetési kötelezettség csak a jogviszony, illetve az igényjogosultság megszűnése esetén terheli a hivatásos állomány tagját. Továbbá, ugyancsak a rendelet értelmében az esővédő viselési ideje 5 év, tehát ha az ellátás 2012-ben történt, akkor már le is telt a kihordási idő! 

Az évek óta folyamatban levő egyenruhacsere sok esetben ésszerűtlen intézkedései ellen az FRSZ már korábban is több alkalommal tiltakozott. Az előzmények itt olvashatóak.