Szabadnapok!!!!!!! Tudsz róla?

Kevesen tudják és alkalmazzák, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről szóló 4/2014. (OT 26.) ORFK INTÉZKEDÉS 26. pontja kötelező jelleggel az irányadó jogszabályokban meghatározottakon túl évente 2 fizetett szabadnapot biztosít rendkívüli események esetére a gyermekes munkavállalóknak. Ezen szabadnapok természetesen a munkavállaló rendes szabadságán túl járnak. Ilyen rendkívüli eseménynek minősül a munkavállaló gyermeke életében, a gyermekhez kötötten előforduló nem mindennapi esemény, így különösen a gyermeket érintő baleset, illetve betegállománnyal nem járó, csak munkaidőben elvégezhető orvosi vizsgálat, a gyermek bölcsődei, óvodai, iskolai intézményénél felmerülő ünnepség, évzáró, ballagás, iskolai foglalkozások, kiemelt családi rendezvények. Ennek igénybevételének feltétele, hogy a jogosultságot megalapozó körülményt az érintett bejelentse és szükség szerint igazolja. 

 

Ez a szabadnap igénybevételi lehetőség minden az ORFK állományában hivatásos, közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban álló olyan személyt megillett, aki legalább egy gyermeket saját háztartásában vér szerinti, vagy örökbefogadó szülőként, felmenőként, bejegyzett élettársként, a gyermek szülőjének együttélő házastársaként, gyámként, nevelőszülőként, helyettes szülőként, hozzátartozóként nevel, valamint, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.

Az ORFK személyi állományába nem tartozók a saját (megyei) esélyegyenlőségi tervükből ismerhetik meg az esetleges szabadnapra jogosultságukat, annak feltételeit és mértékét.

 

dr. Tordai Gábor FRSZ jogtanácsos