A szolgálati esővédők leadásával kapcsolatos kárfelelősség kérdése

Tavaly novemberben megkereséssel fordultunk az ORFK vezetése irányába a szolgálati esővédők leadásával kapcsolatban. A kifogásunkra érkezett ORFK válasz szerint a ruházati szabályzat (14/20016. (V. 10.) BM rendelet) novemberi módosítása (29/2017. (XI. 6.) BM rendelet) alapján a munkáltató kártérítési igényérvényesítése jogilag megalapozott. Történt ugyanis a belügyminiszter november 7-ei hatállyal (talán ama bizonyos nagy forradalom tiszteletére?) módosította a ruházati szabályzat egyik mellékletének lábjegyzetét, majd annak alapján az ORFK gazdasági főigazgatója jogkövető beosztottként egy héten belül el is rendelte az esővédők november 30-ai leadását.

Azt nem tudjuk (de meg fogjuk kérdezni), hogy mi volt a rendelet-módosítás jogpolitikai indoka és célja, miként arról sincs információnk, hogy mi lesz a bevont esővédők sorsa, és mire fordítják majd a leadást elmulasztó kollégákra kiszabni tervezett kártérítési összeget. Azt azonban tudjuk, hogy a 2017. november 30-ai leadási határidő kizárólag azokra vonatkozhatott, akik 2017-ben kerültek ellátásra esővédő ruházattal. A munkáltatói kárigény álláspontunk szerint azok esetében teljes bizonyossággal megalapozatlan, akiket esővédő ruházattal 2017. évben nem láttak el. Azok esetében, akik 2017-ben el lettek látva esővédő ruházattal és a BM rendelet szerint leadási kötelezettséggel is terheltek, de az esővédővel nem tudtak elszámolni, és ezért kártérítésre kötelezték őket, a kártérítési határozat és a konkrét eset szempontjából releváns információk birtokában egyedileg vizsgálandó a munkáltatói intézkedés jogszerűsége.

A fentiekkel kapcsolatosan készséggel állunk tagjaink rendelkezésére, az érintettek bizalommal keressék jogászainkat!

Jogsegélyszolgálatunk tárgybani állásfoglalása itt olvasható.