A szolgálati járandóságban részesülők kereseti plafonjának eltörlését kezdeményeztük

 

Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszternél, és Pintér Sándor belügyminiszternél kezdeményezte az FRSZ a szolgálati járandóságban részesülők kereseti plafonjának eltörlését. Ismeretes, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B § (1) bekezdése korlátozza az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátásban részesülőket a keresőtevékenység folytatásában azáltal, hogy meghatározott összegű, nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után a nyugellátás szüneteltetését írja elő. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint ugyanis, amennyiben az ellátásban részesülő személy adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete meghaladja az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosát), a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ez a korlátozás vonatkozik a 2012. január 1-je előtt folyósított előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjasokra, a korkedvezményes nyugdíjasokra, a korengedményes nyugdíjasokra, a bányásznyugdíjasokra, továbbá az ún. „művész" nyugdíjat „felváltó" korhatár előtti ellátásban, és a szolgálati járandóságban részesülőkre, valamint a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíjában részesülőkre is. Véleményünk szerint a Tny. szóban forgó rendelkezésének 2006. évi elfogadása, és 2008. évi hatálybalépése óta eltelt időszakban hazánk társadalmi és gazdasági helyzetében olyan gyökeres változások mentek végbe, melyek indokolatlanná és szükségtelenné teszik a korlátozás további fenntartását. További részletek a minisztereknek írt levelünkben, itt.