Tagdíj

 

MENNYI  A TAGDÍJ?

Az FRSZ Alapszabálya a tagdíj alapját egységesen, valamennyi tagra kiterjedően a legalacsonyabb besorolású tiszthelyettesi beosztásba kinevezetteket megillető beosztási illetmény összegében határozza meg, amely jelenleg 181.655,- Ft. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mindenkinek azonos összegű tagdíjat kell fizetnie. Alapszabályunk ugyanis a tagokat foglalkoztatási jogviszonyuk, illetve jogállásuk szerint 8 állománycsoportba sorolja be, és az egyes csoportokban eltérő mértékű, 0,1-től 1,7-ig terjedő százaléklábakkal rendeli kiszámítani a havi tagdíjat. Ennek következtében a különböző állománycsoportokba tartozók egymástól eltérő összegű tagdíjat fizetnek.

A tagdíj állománycsoportonként eltérő összegben történő meghatározásával Alapszabályunk a szolidaritás alapelvét juttatja érvényre, mely szerint a magasabb illetményben részesülő tagok magasabb összegű tagdíjjal járulnak hozzá a szakszervezet működtetéséhez. Ez az alapelv történelmi hagyományként az FRSZ alapítása óta folyamatosan érvényesül szakszervezetünkben.

A FRSZ tagdíj havi összege 2019. január 01-jétől az alábbiak szerint alakul:

A hivatásos állományba tartozók esetében nem a címzetes rendfokozatot, hanem a betöltött beosztáshoz kapcsolódó tényleges rendfokozatot kell figyelembe venni, a tagdíj összegének meghatározása során.

A tagdíjat havonta, 100 forintra kerekített összegben kell megfizetni. (A tagdíjfizetés módjairól részletes tájékoztatás ezen a linken olvasható.)

 

A tagdíjfizetés kivételes esetei:

1) Azok a tagok, akiknek az FRSZ jogi képviseletet biztosít a rendőrségnél vagy más BM szervnél fennállt foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnése után is, a leszerelésük előtt meghatározott összegű tagdíjat kötelesek tovább fizetni mindaddig, amíg a leszerelésük előtt megindított peres eljárás le nem zárul.

2) A pártoló tagok a saját belátásuk szerinti összegű tagdíjat fizethetnek, vagy tagdíj helyett anyagi javak, illetve szolgáltatások felajánlásával támogathatják a szakszervezet működését. (A pártoló tagok jogosultságai azonban korlátozottak. Jogsegélyre, szociális segélyre és más FRSZ által nyújtható támogatásokra, valamint az egyéb szakszervezeti szolgáltatásokra csak korlátozottan, a tagszervezetük döntésének függvényében szerezhetnek jogosultságot.)

 

Hogyan állapítja meg az FRSZ a fizetendő tagdíj összegét?

2012. január hónapban a Belügyminisztérium - végrehajtva a kormányzat rendvédelmi szakszervezetekkel szembeni diszkriminatív politikáját - önkényesen és jogellenesen megtiltotta a rendőri szerveknek a szakszervezeti tagdíj illetményből történő levonását. Aki tehát ezen időpont után lépett be szakszervezetünkbe önbevallás alapján fizeti a szakszervezeti tagdíjat.

Mivel a belügyi és rendőrségi munkáltatók 2012. óta nem hajlandóak levonni a szakszervezeti tagdíjat az illetményből, ezért belépéskor minden tagunknak nyilatkoznia kell a tagdíjfizetés alapjául szolgáló aktuális besorolása szerinti állománycsoportjáról.

 

Változhat-e a tagdíj összege a belépés után?

Igen, két esetben: a tagdíj besorolás alapját képező állománycsoport változásakor, és akkor, ha a kormányzat döntése alapján emelkedik a pályakezdő tiszthelyettesek beosztási illetménye (mivel ez képezi a tagdíjszámítás alapját).

1) A tagdíj besorolás alapját képező állománycsoport változásakor az "önbevallás" elve érvényesül. Amennyiben valakit magasabb rendfokozati állománycsoportba tartozó beosztásba, illetve magasabb iskolai végzettséghez kötött munkakörbe neveznek ki, akkor újabb nyilatkozatot kell tennie, melyben közli szakszervezetünkkel, hogy a továbbiakban milyen besorolás alapján fizeti a tagdíjat. (Ugyanígy kell eljárni alacsonyabb beosztásba helyezés esetén is.)

2) A pályakezdő tiszthelyettesek beosztási illetményének emelkedésekor az FRSZ tájékoztatja a tagokat a továbbiakban fizetendő tagdíj összegéről.

 

MIRE KÖLTJÜK A TAGDÍJBEVÉTELT?

Az FRSZ Alapszabálya szerint a tagok által befizetett tagdíj 5%-a a Tisztségviselői Munkát Támogató Alapba kerül, a fennmaradó 95% pedig 60 – 40 %-os arányban oszlik a meg az FRSZ központi költségvetése és a helyi tagszervezet között. A tagdíj  jelentős részes tehát – más rendőrségi szakszervezetektől eltérően – az önállóan gazdálkodó tagszervezetek bankszámláira kerül átutalásra. Ezen összeg felett a helyi közösség - a jogszabályi keretek között - saját belátása szerint rendelkezhet, abból saját döntésük szerinti célok (pl. segélyezés) megvalósítását finanszírozhatják. 

A tagdíj központi költségvetésre eső részéből finanszírozzuk a tagok számára térítésmentes szolgáltatásainkat (pl. a jogsegélyszolgálatot), a tagok által igénybe vehető kedvezményeket (pl. az üdültetést), a MAKASZ kedvezményes vásárlói kártyát (mely egyben FRSZ tagsági igazolványt is képez), országos rendezvényeinket, honlapunk üzemeltetési költségeit és Központi Koordinációs Irodánk (KKI) működési költségeit.

A befizetett tagdíj kb. háromnegyed részét különböző szolgáltatások formájában visszajuttatjuk tagjainknak!

A fentiekben említett Tisztségviselői Munkát Támogató Alapba kerülő pénzösszeg az FRSZ helyi tisztségviselőinek továbbképzésére és a szakszervezeti tevékenységük ellátásához szükséges technikai eszközök biztosítására kerül felhasználásra.

MEGÉRI?

Fentiek ismeretében ezt mindenki könnyen kiszámolhatja! Egy tiszthelyettesnek havonta 1.600,- Ft tagdíjat kell fizetnie, ami napi szinten mindössze 53,- Ft-ot tesz ki. A szakszervezeti tagdíj összegével azonban csökkentő az Szja. alapja, (mivel a tagdíjra eső adót nem kell megfizetni), így a példabeli  kolléga esetében az FRSZ tagság költsége évente alig haladja meg a 10 ezer forintot. Ezzel szemben áll, a honlapunkon részletezett több tucatnyi ingyenes szolgáltatás és kedvezmény, melyek véleményünk szerint többszörösen is ellensúlyozzák a tagdíjfizetés terheit.

 

LÉPJ KÖZÉNK, MERT A RENDŐRÖKNEK  ​A RENDŐRSZAKSZERVEZETBEN A HELYÜK!