Tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség

Nézesd át a szerződésed, nehogy a leszereléskor kapj egy nagy összegű csekket! A Belügyminisztérium szolgálati panaszos eljárás során elfogadta azon jogi érvelésünket, hogy kizárólag a törvényben meghatározott esetekben van lehetősége a fegyveres szervnek a tanulmányi szerződés körében nyújtott támogatásokat visszakövetelni, és ezen túlmenően a szerződésben nem határozhatók meg olyan esetek, további követelmények, amelyek visszatérítést eredményeznének. Az adott ügy gyakran előforduló eset, amikor a hivatásos állomány tagja valamely szervezeti egységgel tanulmányi szerződést köt, és a szerződés fennállása alatt más szervezeti egységhez kerül. Az áthelyezéskor a tanulmányi szerződését módosították akként, hogy a jogviszonya bármely jogcímen történő megszűntetése esetén arányos visszatérítési kötelezettsége van. A belügyminiszter osztotta a jogi álláspontunkat, a szolgálati panasznak helyt adott, és megerősítette, hogy kizárólag a törvényben meghatározott esetekben terheli visszatérítési kötelezettség a hivatásos állomány tagját. Érdemes tehát elővenni a tanulmányi szerződéseket, aki rendelkezik ilyennel, és szakszervezetünk tagjainak vállaljuk azok ellenőrzését, hogy megfelelnek-e fentieknek. (dr. Oláh Tamás kamarai jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat)