Továbbra is feketelistán a szolgálati járadékosok!

Ismeretes, hogy az adójogszabályok idén életbelépett módosításai következtében 2019. január 1-jétől a munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasokra már nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, és így mentesülnek a 10 %-os nyugdíjjárulék, valamint a 4 %-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól. A jogszabályi változások további következménye, hogy az említett kedvezményben részesülő saját jogú nyugdíjasokra már nem vonatkozik a nyugdíj melletti munkavégzés esetén egyébként fennálló kereseti korlátozás sem. E korlátozás szerint ugyanis a kedvezményes nyugdíj csak addig folyósítható a munkavégzésből származó kereset mellett, amíg ez utóbbi éves bruttó összege meg nem haladja a mindenkori minimálbér 18-szorosát. Amennyiben valamelyik hónapban az éves összesített kereset meghaladja ezt az összeget, akkor a következő hónaptól az év végéig felfüggesztik a nyugdíj folyósítását. Mivel a vonatkozó jogszabályok a rengeteg kereszthivatkozás miatt nehezen értelmezhetők, állásfoglalást kértünk a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (MÁK NYUFIG) arról, hogy a szolgálati járandóságban részesülők vonatkozásában is megszűnt-e a hivatkozott kereseti korlátozás? A MÁK NYUFIG válasza szerint a szolgálati járandóságban részesülőkre nem vonatkoznak a fentiekben ismertetett kedvező jogszabályok, így velük szemben továbbra is érvényesül kereseti korlátozás. Az FRSZ megkeresése, és a MÁK NYUFIG válasza itt olvasható.