Új esélyegyenlőségi terv az ORFK-n

 

A napokban került kihirdetésre az Országos Rendőr-főkapitányság új esélyegyenlőségi terve, melynek előkészítésébe a rendőrség szakszervezetünket is bevonta. Örömmel tapasztaltuk, hogy a kiadásra került belső szabályzatba a legtöbb, dolgozói érdekeket szolgáló javaslatunk figyelembevételre és bedolgozásra került. Az ORFK Esélyegyenlőségi Terve az ORFK személyi állományába tartozókra terjed ki, és 2014. november 1-től hatályos.

 

A korábbi esélyegyenlőségi terv 2010-ben került kiadásra, és tartalmazta, hogy az újabb időszakra vonatkozó tervet 2014. dec. 31-ig kell elfogadni. Erre, valamint a megváltozott jogszabályi környezetre figyelemmel az ORFK kidolgozta az új esélyegyenlőségi tervét, melyet szakszervezetünknek is megküldött véleményezésre, biztosítva a javaslattétel lehetőségét. 

 

Ezzel élve kezdeményeztük, hogy az évi 2 nap rendkívüli szabadnap igénybevételére okot adó „rendkívüli események” fogalom tartalma kerüljön kibővítésre további esetkörökkel: iskolai foglalkozások (pl. nyílt nap), valamint a kiemelt családi rendezvények (pl. esküvő). Javaslatunk alapján az esélyegyenlőségi terv vonatkozó fogalom meghatározását az ORFK kibővítette.

 

Kezdeményeztük azt is, hogy ne vegye el annak lehetőségét a belső szabályzó, hogy egy adott dolgozó pl. a gyermeknevelés címén és tartós beteg hozzátartozója gondozása okán is részesülhessen havi 4 óra munkaidő-kedvezményben. Érvelésünket az ORFK elfogadta, mivel a korlátozó szabályt (a kedvezmény csak egy jogcímen jár) az elfogadott esélyegyenlőségi terv már nem tartalmazza.

 

Az ORFK Esélyegyenlőségi Terve által biztosított kedvezmények közül a két legnagyobb érdeklődésre számot adó juttatást emelnénk ki, vagyis a havi 4 óra munkaidő-kedvezményt, valamint az évi 2 nap rendkívüli szabadságot. Az előbbit, amint arról fentebb már írtunk a gyermekes, valamint a fogyatékos illetve tartós beteg hozzátartozót gondozó dolgozók igényelhetik. Az éves szabadságon felüli plusz 2 nap fizetett szabadnap pedig a gyermekes munkavállalóknak jár a szintén már említett rendkívüli események előfordulása esetén.

 

Az ORFK Esélyegyenlőségi Terve az ez évi 26-os számú ORFK Tájékoztatóban jelent meg, így az érdeklődők (érintettek) a kedvezményeket részletesen ott olvashatják.

 

Reméljük, hogy az ORFK esélyegyenlőségi terve a megyei rendőr-főkapitányságok számára is követendő például fog szolgálni.

 

dr. Varga Marianna jogász

 

ORFK Esélyegyenlőségi Terv letöltése

 

FRSZ javaslatok