Új Kollektív Szerződés Zalában is

Veszprém Megye után 2018. február elején Zala Megyében is új közalkalmazotti kollektív szerződés lépett hatályba. Az új KSZ előkészítése még tavaly ősszel megkezdődött, majd több egyeztetést követően tisztségviselőnk 2018. február 8-án írta alá. 

Pozitívum, hogy a fizetési fokozat előresoroláshoz kapcsolódóan a KSZ 5.000,- Ft kötelező illetményemelkedést ír elő, amely összeg a fizetési fokozat maximumát elért dolgozókat is megilleti 3 évente. A többletjuttatás egyedüli feltétele, hogy a közalkalmazott legalább alkalmas minősítéssel kell, hogy rendelkezzen. 

A KSZ szabályozza emellett a helyettesítési díj (helyettesített dolgozó személyi alapbérének 30-50 %-a), a pénzkezelési pótlék folyósításának, valamint a tartós betegállományban lévők táppénz kiegészítésének (60 nap után távolléti díjra) lehetőségét is. 

 

A munkáltatói oldal indítványára az új KSZ-ben ugyanakkor szabályozásra kerültek a 2012. évi jogszabályváltozások következtében a Kjt.-ből kikerült fegyelmi szabályok. A közalkalmazotti törvény ugyanis erre kollektív szerződésben ad lehetőséget. A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségek enyhébb súlyú vétkes megszegése esetén alkalmazható hátrányos szankciók a KSZ szerint: megrovás, pénzbüntetés, előmenetel várakozási idejének meghosszabbítása, vagy címpótlék megvonása. Ezek kiszabása és alkalmazása természetesen kötött eljárási rendben történhet (pl bizonyos joghátrányok, mint pl. a címpótlék megvonás alkalmazása fel is függeszthető).

 

Összességében elmondható, hogy konszenzusos megállapodás született a munkáltatói és munkavállalói/érdekképviseleti oldal között az új kollektív szerződés megkötésével.

FRSZ Jogsegélyszolgálat