Újabb FRSZ javaslatok az illetmények emelésére és az egyéb juttatások kiterjesztésére

Miközben a kormányzati média gőzerővel hirdeti a sikerpropagandát, annak kézzelfogható eredményeit a rendőrség személyi állomány kevésbé érzékeli. Ezért is kezdeményezte az FRSZ még év elején és azóta több alkalommal is az illetmények emelését, és más juttatások szabályainak kedvező irányú módosítását. A Belügyminisztérium azonban ez ideig válaszra sem méltatta javaslatainkat, ezért újabbakkal kiegészítve megismételtük azokat. Kezdeményezéseink kiterjednek az összes foglalkoztatási jogviszonyban dolgozó kolléga illetményének emelésére,  a ruhapénz összegének felülvizsgálatára, a lakástámogatás rendszer egyes szabályainak módosítására, a szabadság mértékének jogviszonyok közötti harmonizálására, a szenior állományúak hátrányos megkülönböztetésének megszűntetésére, egyes beosztások besorolásának felülvizsgálatára, és sok más probléma megoldására, melyek részletesen olvashatók az innen letölthető javaslatainkban. Bízunk benne, hogy a Belügyminisztérium megtiszteli a rendőrség FRSZ által képviselt többezer munkavállalóját azzal, hogy méltóztatik válaszolni kezdeményezéseinkre!