Újra legyőztük a rendőrséget: jogtalan volt a szolgálati esővédők bevonása miatti kártérítésre kötelezés!

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy tegnap a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elsőfokú, de jogerős ítéletében kimondta, hogy a 2012. december 31-ig beszerzett, vagy be nem szerzett esőkabáttal összefüggő 2018. évi munkáltatói eljárás (kártérítésre kötelezés) jogszerűtlen! Ennek rövid indoka, hogy a hivatásos állomány tagjának azon esetleges mulasztása, miszerint 2012. év végéig nem szerzett be ilyen esőkabátot és ezért azt értelemszerűen 2017.évben le sem tudta adni, egy 2018-ban elrendelt kártérítési eljárásban már jogszerűen nem vizsgálható, tekintettel arra, hogy ezen kötelezettségszegése már elévült, így kárfelelősség alapjául nem szolgálhat. Mindezek alapján a kártérítésre kötelező rendőrségi határozatot a bíróság megsemmisítette, s a pervesztes alperest perköltség viselésére kötelezte. Fentiek alapján várjuk érintett tagjaink jelentkezését. Amennyiben a kártérítési eljárásban meghatalmazást adnak számunkra, akkor Jogsegélyszolgálatunk a határozattal szemben panaszt nyújt be, majd keresettel él, és teljes körű képviseletet biztosít érintett tagjaink számára. (dr. Tordai Gábor FRSZ Jogsegélyszolgálat) Az ügy előzményei itt, valamint itt olvashatók.