Valóban bruttó félmillió forintos karácsonyi juttatást kapnak a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai

A Kormány 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozatában kinyilvánította, hogy Magyarország biztonságának garantálása a Kormány politikájának egyik alappillére, ezért nagyra értékeli a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját, továbbá megállapította, hogy a haza szolgálatát az államnak minden rendelkezésére álló eszközzel el kell ismernie. Ennek érdekében felhívta az minisztereket, hogy gondoskodjanak a jogosultak részére egyszeri fegyveres testületi juttatásként bruttó 500 000 forint kifizetéséről.

A határozat szerint az említett juttatásban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél, az idegenrendészeti szervnél, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, az Országgyűlési Őrségnél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, és a honvédelmi szervezetnél 2019. december 1. napján szolgálatot teljesített hivatásos állományúak jogosultak. Jogosultak a juttatásra továbbá azok is akinek 2019. január 1. napja 2019. december 1. napja közötti időszakban szolgálatteljesítés közben szerzett sérülés, illetve maradandó fogyatékosság folytán szűnt meg a szolgálati jogviszonya, valamint a fenti időszakban szolgálatteljesítés közben elhalálozott örökösei. A részletszabályokat az 50/2019. és az 51/2019. (XII.27.) BM rendeletek határozzák meg, melyek szerint a juttatást idén december 31-ig ki is kell fizetni.

Az FRSZ üdvözli a kormányzat intézkedését, mellyel a hivatásos állomány illetményének utóbbi években bekövetkezett értékvesztését részben kompenzálta. Ugyanakkor indokolatlannak tarjuk, hogy a rendvédelmi szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyba tartozó tagjait kihagyták az év végi juttatásból. Véleményünk szerint ugyanis a több tízezernyi rendvédelmi alkalmazott, fegyveres biztonsági őr és munkavállaló saját szakterületeiken ugyan úgy hozzájárultak a rendvédelmi szervek eredményes működéséhez, mint a hivatásos állomány tagjai, így az elismerés őket is megillette volna!