Változik a közalkalmazottak és a munkavállalók tagdíjminimuma

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a minimálbér, és a garantált bérminimum összegének idén január 01-jétől történt emelése következtében az FRSZ közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyban foglalkoztatott tagjaira irányadó szakszervezeti tagdíjminimum is emelkedik.

A közalkalmazott és munkavállaló tagjaink esetében irányadó tagdíjminimum összege 2018. február 01-jétől kezdődően: az alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak esetében a 138.000 forintos minimálbér 0,8%-a, azaz 1.104,- Ft (a korábbi 1.020,- Ft helyett), a középfokú, vagy annál magasabb iskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak esetében a 180.500 forintos garantált bérminimum összegének 0,8 %-a, azaz 1.444,- Ft (a korábbi 1.288,- Ft helyett).  A tagdíj emelkedéséről érintett tagjainkat sms-ben és e-mailben értesíti Központi Koordinációs Irodánk.

 

Mi a tag teendője a tagdíjminimumra történő beállással kapcsolatban?

1) Aki az FRSZ-nek adott csoportos beszedési megbízással fizeti a tagdíját, annak az esetek többségében nincs teendője a tagdíjemeléssel kapcsolatban. Március elején már a fentiek szerint kiszámított tagdíjat fogjuk levonni.

 

2) Kivételt képeznek azok a tagok, akik korábban a levonás felső összeghatárát a fentiek szerinti tagdíjminimumnál kisebb összegben határozták meg. Ez esetben a csoportos beszedési megbízás módosítása nélkül az újonnan megállapított tagdíjat ténylegesen nem tudjuk levonni.

Azt, hogy ki tartozik ebbe a csoportba, tagjaink a számukra küldött sms-ből, vagy elektronikus levélből, ennek hiányában pedig a tagszervezeti tisztségviselőjüktől tudhatják meg. A jelenleg érvényes csoportos beszedési megbízásban meghatározott levonási összeghatárról Központi Koordinációs Irodánktól is kérhető tájékoztatás.

Az e körbe tartozó tagjainkat kérjük, hogy szíveskedjenek a csoportos beszedési megbízás nyomtatványt ismételten kitölteni, és annak 5.) pontjában a teljesítés felső értékhatáraként 3 ezer forintot, de legalább az új tagdíj összegét beírni.

A nyomtatvány és kitöltési útmutatója elérhető tisztségviselőinknél, vagy letölthető honlapunkról.

A kitöltött csoportos beszedési megbízást aláírással ellátva, eredetben kérjük megküldeni az FRSZ Központi Koordinációs Irodája számára:

  • postán: az 1388 Budapest, Pf.: 52. címre vagy
  • futárral: az FRSZ KKI, Budapest címre.

Az újonnan kitöltött csoportos beszedési megbízás a saját számlavezető bank fiókjában is leadható, (vagy a levonási limit e-bankon keresztül is módosítható), és ezzel az eljárás lezárása lerövidíthető.

A módosítás megtörténtéig érintett tagjaink számlájáról a korábban meghatározott beszedési felső határnak megfelelő összeget fogjuk havonta levonni.

 

3) Aki saját maga utalja, vagy postai csekken, illetve a tagszervezet házipénztárába fizeti a tagdíját, annak a továbbiakban a besorolása szerint reá irányadó tagdíjminimumnak megfelelően kell átutalnia vagy befizetnie a tagdíját.

 

4) Akinek az illetménye – besorolásának függvényében – ténylegesen meghaladja a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegét, és ennek következtében valójában a tagdíjminimumnál magasabb összegű tagdíjat kellene fizetnie, attól azt kérjük, hogy szíveskedjen számunkra megküldeni a tagdíj helyes összegének megállapításához szükséges nyilatkozatot. Ennek megtörténtéig az FRSZ jóhiszeműen a tagdíjminimum érvényességét vélelmezi. (Az ehhez szükséges nyilatkozat letölthető honlapunkról, vagy beszerezhető tisztségviselőinktől.)

 

5) Azon munkavállalóknak, akiknek a tagdíját a munkáltató vonja le, valamint azoknak, akik már januártól is a fenti számítás szerint fizették a tagdíjat, nincs semmiféle teendője.

 

Abban a kivételes esetben, ha az FRSZ tévesen, az illetmény, vagy munkabér 0,8%-át meghaladó összegben vonná le valakinek a tagdíját, kérjük, hogy jelezze a hibát Központi Koordinációs Irodánknak telefonon, vagy e-mailben. Meglapozott reklamáció esetén a hibát soron kívül javítjuk, és a tagdíj visszatérítésére 3 munkanapon belül intézkedünk.

 

Amint azt bizonyára tudjátok, szakszervezetünkben a tagdíjfizetés önbevallás alapján, a becsületkassza és az egymás iránti szolidaritás elvei szerint működik. A befizetett tagdíjak 40%-a visszakerül a tagszervezetekhez, ahol a tagság maga dönt a felhasználásról. A fennmaradó rész a központi költségvetésbe kerül, abból finanszírozzuk a jogsegélyt, az üdültetést, és sok más szolgáltatásunkat. Fentiekre tekintettel kérjük érintett tagjainkat, hogy öntevékenyen mozdítsák elő a tagdíjminimumra történő beállást, tisztségviselőink pedig ehhez adjanak meg minden szükséges támogatást.

 

Megértéseteket és együttműködéseteket előre is megköszönöm!

 

B u d a p e s t, 2018. február 06.

Üdvözlettel:  Pongó Géza   főtitkár sk.