logo

ÜDÜLTETÉS

Beutaló FRSZ apartmanokba

Általános tájékoztató az FRSZ üdülőkről

Az FRSZ két helyen, Hajdúszoboszlón és Harkányban 4-4 saját tulajdonú apartmant működtet. Ezek az összkomfortos, saját garázzsal rendelkező apartmanok egész évben üzemelnek.

Az apartmanok a helyi strand- és gyógyfürdőktől néhány perces sétára helyezkednek el, és maximum 4 felnőtt (illetve gyermekesek esetén 2 felnőtt és 3 gyermek) üdüléséhez vehetők igénybe.

Vendégeink zavartalan pihenését légkondicionáló berendezés, felszerelt konyha és színes televízió szolgálja.

Hajdúszoboszlói apartmanjaink

Az FRSZ Hajdúszoboszlói apartmanjai a Szurmai utca 26. és a József A. utca 6. szám alatt találhatók. Mindegyik apartman a fürdőkomplexum közelében helyezkedik el.

Az apartmanokban maximum öt fő (illetve az egyik kisebb apartmanban csak 4 fő) üdülhet.

Az érkezés és a távozás időpontját a gondnokkal, Karácsonyné Hákli Gyöngyivel kell egyeztetni: 06 (70) 453 3890

Az apartmanokat a turnus első napján 12.00 órától 17.00 óráig lehet elfoglalni és a turnus utolsó napján 09.00 óráig kell elhagyni.

Az apartmanokról készült fényképek itt tekinthetők meg.

Harkányi apartmanjaink

Az FRSZ Harkányi apartmanjai a Kossuth Lajos utca 61-63. szám alatt találhatók. Az épület a gyógy- és strandfürdő közelében található.

Az apartmanokban maximum öt fő (illetve az egyik kisebb apartmanban csak 4 fő) üdülhet.

Az érkezés és a távozás időpontját a gondnokkal, Szél Józsefné, Zsókával kell egyeztetni: 06 (30) 743 7055

Az apartmanokat a turnus első napján 12.00 órától 17.00 óráig lehet elfoglalni, és a turnus utolsó napján 09.00 óráig kell elhagyni.

Az apartmanokról készült fényképek itt tekinthetők meg.

Kik igényelhetnek beutalót?

Az FRSZ üdülők igénybevételére jogosultak:

 • az FRSZ teljes jogú tagjai, és pártoló tagjai,
 • az FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi dolgozók, amennyiben vállalják, hogy pártolói tagdíj címén hozzájárulnak üdülőink fenntartásához, valamint
 • a Munkástanácsok Országos Szövetségéhez (MOSZ) tartozó valamennyi szakszervezet tagja, amennyiben vállalják, hogy pártolói tagdíj címén hozzájárulnak üdülőink fenntartásához.

Üdülőinek igénybevétele során az FRSZ teljes jogú tagjait előnyben részesítjük. Ez azt jelenti, hogy nyári főszezoni beutalót a meghirdetést követően előszőr csak FRSZ tagok igényelhetnek, és a többiek csak az első igénylési időszak lezárása után fennmaradó beutalókra jelentkezhetnek.

Felhívjuk az igénylők szíves figyelmét, hogy a jogosultak közeli hozzátartozói az üdülőket csak a jogosulttal együtt, annak jelenlétében vehetik igénybe. A beutaló lapon feltüntetett jogosult távollétében az üdülő gondnoka köteles megtagadni a nála jelentkezők befogadását.

Turnusok és térítési díjak

Az apartmanok kétféle időtartamra vehetők igénybe:

 • egy hetes, keddenkénti váltással működő, 7 éjszakás turnusra egész évben és
 • wellness hétvégére, de csak a nyári főszezonon kívüli időszakban.

A hétvégi turnus péntektől vasárnapig, illetve a munkaszüneti napok miatti munkarendváltozás esetén a hivatali munkarendben dolgozók adott heti utolsó munkanapjától a munkavégzési kötelezettség alóli folyamatos mentesülés utolsó napjáig tarthat (ún.: hosszú hétvége).

Az üdülési díj számításának alapja az üdülés évét megelőző év utolsó napján érvényes minimálbér összege.

Amennyiben az üdülőt kettőnél több felnőtt veszi igénybe, akkor az üdülés alapdíja minden további felnőtt után meghatározott összegű pótdíjjal emelkedik.

Az üdülési díj meghatározása szempontjából felnőttnek a 18. évnél idősebb személy minősül, a 18. születésnapjának betöltését követő év január hónap 01. napjától.

Az üdülési díj nem tartalmazza a helyben, készpénzben fizetendő idegenforgalmi adót. Az adó mértékéről és az érintettek köréről a gondnokoknál lehet érdeklődni. (2022-ben Harkányban és Hajdúszoboszlón is 500,- Ft/fő/éj az IFA összege, amit mindkét helyen a 18 év felettiek kötelesek megfizetni.)

Megjegyzés:

 • az előszezon január 01-től a nyári iskolai szünet kezdetéig,
 • az utószezon a szeptemberi iskolakezdéstől december 31-ig,
 • a nyári főszezon pedig a nyári iskolai szünet idején, azaz június közepétől augusztus végéig tart.

Az üdülési díjszabás erről a linkról tölthető le.

A beutaló igénylésének rendje

Első lépésben üdültetési előadónknál kell érdeklődni (munkanapokon, hivatali munkaidőben), hogy a kiválasztott időszakban van-e üres apartman.

Heti turnusra bármikor, de legkésőbb a turnus kezdetét megelőző hét utolsó munkanapjáig lehet jelentkezni.

A hétvégi turnusra a turnus kezdőnapja előtt 14. naptól a turnus kezdőnapja előtti 3. munkanapig lehet jelentkezni, közvetlenül a KKI üdültetési előadójánál.

A főszezoni beutalók igénylésére speciális szabályok vonatkoznak, mivel azok a taglétszámmal arányosan, sorsolás útján kerülnek elosztásra a megyék között, minden év január 31. napjáig.

A nyári főszezoni beutalót:

 • március 31-ig csak FRSZ tagok igényelhetnek, mégpedig csak a saját megyéjük számára előzetesen kisorsolt turnuskora;
 • április 01-től a korlátozás megszűnik, és tagjaink szolgálati helyüktől függetlenül igényelhetnek a szabad nyári beutalók közül, végezetül
 • május 01. után már a MOSZ tagok, és az FRSZ tagsági jogviszonnyal nem rendelkező rendőrségi dolgozók is jelentkezhetnek nyári időszakra szóló beutalóért.

Főszezonon kívül semmiféle korlátozás nem érvényesül, a beutalók FRSZ tagsági jogviszonytól és beosztási helytől függetlenül szabadon igényelhetők bármely, más által még le nem kötött turnusra.

Az időpont egyeztetése után a beutaló igényléshez ki kell tölteni a „Jelentkezési lapot”, és azt aláírva e-mailben vagy telefaxon [06 (1) 799 2713] meg kell küldeni üdültetési előadónknak.

MOSZ tagok esetében a szakszervezeti tagságot igazoltatni kell a saját szakszervezet központi irodájának vezető tisztségviselőjével.

FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi alkalmazottak esetében a rendőrségi foglalkoztatási jogviszony fennállását a (rendőrségi) munkáltatói igazolvány jelentkezési laphoz csatolt másolatával kell igazolni.

A jelentkezési lap innen tölthető le.

Az üdülés díját a jelentkezés befogadásának visszaigazolása után, de legkésőbb a heti turnus kezdete előtt 30 nappal kell befizetni az FRSZ számlájára:

OTP Bank 11705008-20409384

A hétvégi turnus esetében az üdülési díjat legkésőbb az üdülés kezdete előtti 3. munkanapig kell befizetni.

Az átutalás, illetve a befizetés igazolására alkalmas banki bizonylatot vagy csekk másolatot (az ügymenet gyorsítása érdekében) faxon, vagy e-mailben meg kell küldeni üdültetési előadónknak.

Az átutalás közleményében feltüntetendő információ: üdülési díj, valamint, ha az igénylő és a bankszámla tulajdonosa eltérő személyek, akkor az igénylő neve.

A befizetési határidő elmulasztása esetén az igényjogosult – külön értesítés nélkül – elveszíti beutalóra való jogosultságát.
A beutalót – az üdülési hozzájárulás befizetését és annak igazolását követően – üdültetési előadónk emailben küldi meg az igénylőnek.

Üdültetési előadónk

Az FRSZ üdültetési előadója Hetyei Katalin, elérhetőségei:

• BM vonal: 39-530
• vezetékes: 06 (1) 785 0010 és 06 (1) 785 0716
• Vodafone (LIGA flottás): +36 (70) 775 1773
• e-mail: frsz@frsz.hu és frsz@orfk.police.hu

A beutaló lemondása

A turnus kezdete előtt 30 napon belüli időpontban beutalójáról lemondó igényjogosult csak a befizetett üdülési hozzájárulás 50 %-ának visszafizetésére tarthat igényt és további 1 éves időtartamra elveszíti az FRSZ üdülőinek igénybevételére való jogosultságát. E szabály alól kivételt jelent:

 • ha a KKI a visszamondott beutalót más igényjogosult számára értékesíteni tudja. Ebben a beutalóról lemondott igényjogosult is közreműködhet, azt azonban másra nem ruházhatja át, mivel a gondnokok, csak a KKI által a jogosult nevére kiállított beutalóval érkezőket fogadhatják be az üdülőkbe.
 • ha az üdüléstől való visszalépést az igényjogosultnak fel nem róható, különös méltánylást érdemlő ok (pl. betegség, szolgálati elfoglaltság, stb.) bizonyíthatóan indokolja. A visszalépés indokának megalapozottsága tárgyában a megyei (intézményi) elnök dönt. Amennyiben a beutaló lemondását kellően indokoltnak tartja, az érintett – számlaszámát is tartalmazó – írásbeli kérelmét az üdülési hozzájárulás visszatérítésére vonatkozó záradékkal látja el és azt további intézkedésre megküldi a KKI-nak.

A beutaló visszamondása miatt az igényjogosultak számára vissza nem térített üdülési hozzájárulásokból befolyt összeget az üdülők állagmegóvására fordítjuk.

Az üdülők igénybevételének szabályai

Az üdülőket kizárólag a beutaló jegyen feltüntetett személyek vehetik igénybe, és csak a beutalón feltüntetett időpontban. A beutaló jegyen fel nem tüntetett személyek befogadását a gondnokok kötelesek visszautasítani.

Az apartmanokat a turnus első napján 12.00 órától 17.00 óráig lehet elfoglalni. Az ettől eltérő időpontban beérkező vendégek kötelesek az apartman elfoglalásával egyidejűleg, bizonylat ellenében 3.000,- Ft pótdíjat befizetni a gondnoknál. Az e jogcímen befolyt üdülési hozzájárulásokat üdülőink fenntartására fordítjuk.

Az üdülési hozzájáruláson felül az üdülővendégeknek – helyben, a gondnokoknál – idegenforgalmi adót is kell fizetniük, a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott módon és mértékben.

Az apartmanok rendelkezésre bocsátásakor a gondnokok kötelesek a beutaltakat tájékoztatni a leltár szerint átadott berendezési és felszerelési tárgyakról, valamint a házirendről.

Tiszta ágyneműt a gondnokok biztosítanak a beutaltak számára.

Az apartmanhoz tisztálkodószerek, törülköző, fürdőköpeny, fürdő belépő, étkezés ellátás nem jár, azokról az üdülőknek maguknak kell gondoskodniuk.

Az apartmanokat a turnus utolsó napján 09.00 óráig kell elhagyni.

A turnus ideje alatt eltűnt vagy megrongálódott berendezési és felszerelési tárgyakért, továbbá a Házirend megsértésével okozott károkért a beutaltak teljes anyagi felelősséggel tartoznak, melynek érvényesítésére a gondnokok által felvett és a beutalt által aláírt jegyzőkönyv alapján a KKI intézkedik.

Jelentkezési lap és Üdültetési Szabályzat

A beutaló igényléshez szükséges jelentkezési lap innen tölthető le.

Az FRSZ Üdültetési Szabályzata itt olvasható.

Share This