logo

MÉDIA

FRáSZ újság

frasz_fejlec_2002
A Független Rendőr Szakszervezet FRáSZ című újságának első lapszáma 1990. december 01-jén jelent meg és a lapot 1992-ben vette nyilvántartásba az akkor illetékes hatóság.
A FRáSZ újság lapszámai történelmi lenyomatát képezik a rendszerváltoztatás utáni belügyi és rendőrségi érdekegyeztetésnek és természetesen a szakszervezetünk történetének is. A lap hasábjain megelevenednek a kollektív érdekvédelem és az egyéni jogvédelem elmúlt 20 esztendejének eseményei, csatái, demonstrációi, jogvitái, precedens értékű peres ügyei, valamint az FRSZ és tisztségviselői sikerei, kudarcai, sorsuk alakulása.

Az FRSZ megalakulása óta nagy hangsúlyt helyez a tagság és a rendőrség teljes személyi állományának tájékoztatására. Honlapunk létrehozása előtt tisztségviselőink személyes elmondásán túl gyakorlatilag a FRáSZ volt az egyetlen olyan kiadvány, mely átfogóan képes volt bemutatni az FRSZ.

A kétezres évek elejétől kezdődően a FRáSZ évente már 10 alkalommal jelent meg, kezdetben 16, később 20, majd 24 oldalon, 2008. január hónaptól teljes terjedelemben színes kiadásban.

A 2006-tól az állomány érdeklődése miatt a FRáSZ példányszámát 10 ezerre emeltük, így biztosítva, hogy újságunk minden rendőrkapitányságra eljuthasson.

Ebben az időszakban a FRáSZ újság kollágáink figyelmén és megtisztelő érdeklődésén felül egy különös jelentőségű „elismerést” is kapott. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács egyik ülését ugyanis a levezető elnöki feladatokat ellátó helyettes-államtitkár azzal nyitotta meg, hogy tudja, mi lesz napirenden, mivel olvassa a FRáSZ újságot. Mindt mondta, „abban minden benne van, ami a rendőrség személyi állományának problémát okoz és amiért a rendvédelmi szakszervezetek harcolnak.

Bár tagságunk és az összes rendőrségi dolgozó munkavállalói jogokról való tájékoztatását az FRSZ továbbra is kiemelt feladatként kezeli, a FRáSZ újság megjelentetését 2012. december hónap óta kényszerűen mégis szüneteltetnünk kell. Újságunk és honlapunk rendszeres olvasói bizonyára tudják, hogy milyen módon diszkriminálja a kormányzat a rendvédelmi szakszervezeteket, milyen eszközöket alkalmazott az elmúlt években működésünk megnehezítésére.

Bízunk benne, hogy az FRSZ Programjának 13. pontjában Kongresszusunk által meghatározott célkitűzéseket közös erővel mielőbb sikerül élérnünk, és akkor majd felújíthatjuk a nagy történelmi hagyományokkal rendelkező FRáSZ újság kiadását. Ennek megtörténtéig is ajánljuk minazok figyelmébe gyűjteményünket, akik úgy gondolják, hogy a jövő küzdelmeihez a múlt csatáiból is lehet erőt meríteni!

$

a FRáSZ 2001 - 2005. évi lapszámai

$

a FRáSZ 2006 - 2010. évi lapszámai

$

a FRáSZ 2011. és 2012. évi lapszámai

frasz-fejlec-2012-2
a FRáSZ 2001 - 2005. évi lapszámai

A FRáSZ újság 2001 – 2002. évi számai


A FRáSZ újság 2003. évi számai


A FRáSZ újság 2004. évi számai


A FRáSZ újság 2005. évi számai

Tovább a 2006. évi az azt követő lapszámokhoz

a FRáSZ 2006 - 2010. évi lapszámai

A FRáSZ újság 2006. évi számai


A FRáSZ újság 2007. évi számai


A FRáSZ újság 2008. évi számai


A FRáSZ újság 2009. évi számai


A FRáSZ újság 2010. évi számai

 

Tovább a 2011. évi az azt követő lapszámokhoz

a FRáSZ 2011. és 2012. évi lapszámai

A FRáSZ újság 2011. évi számai


A FRáSZ újság 2012. évi számai

A 2012. december havi szám megjelenése óta a FRáSZ újság kiadása a kormányzat rendvédelmi szakszervezetek működésének ellehetetlenítésére irányuló politikája miatt szünetel.

Share This