logo

FRSZ

GINOP projektek

Széchenyi terv 2022 logó

A Független Rendőr Szakszervezettel (FRSZ) konzorciumi tagként sikeresen pályázott a Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetével (VPDSZ), valamint a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetével (HTFSZ) a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló GINOP-5.3.5-18 – A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek két pályázati felhívására:

 • „A munka jövője a közigazgatás, védelem ágazatban” GINOP-5.3.5-18-2018-00055, valamint
 • „Az idősödő társadalmi kihívások kezelése a közigazgatás, védelem ágazatban” GINOP-5.3.5-18-2018-00057

című projektek megvalósítására. Ezen az oldalon a fenti projektek megvalósítását mutatjuk be.

Széchenyi terv 2020 logó

A munka jövője a közigazgatás, védelem ágazatban
(GINOP.5.3.5-18-2018-00055)

 • Kedvezményezett neve: Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete
 • Projekt címe: A munka jövője a közigazgatás, védelem ágazatban
 • Szerződött támogatás összege: 49 920 945 Ft
 • Támogatás mértéke (%-ban): 100
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.31.
 • Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2018-00055

Projekt tartalmának bemutatása:

Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) sikeresen pályázott konzorciumban a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetével (HTFSZ) és a Független Rendőr Szakszervezettel (FRSZ) a GINOP-5.3.5-18 – Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívásra, ennek keretében a „A munka jövője a közigazgatás, védelem ágazatban” GINOP-5.3.5-18-2018-00055 című projekt megvalósításához 49 920 945 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A munkaerő-piac átalakulására mélyreható változásokat eredményeznek az olyan gazdasági-társadalmi jelenségek, mint a globalizáció, az erősödő nemzetközi verseny, az időkényszer, az információs technológiák térhódítása, a munkahelyeken történő leterheltség növekedése, a feladat hatáskörök gyors változása ennek kapcsán a foglalkoztatás szerkezetének és formáinak átalakulása.

A közigazgatás ágazatban egyszerre jelentkezik a munkaerő-piacra belépő fiatalok szakmai tudásának hiánya, a kompetens és képzett munkaerő-hiánya, a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása, a munkaerő-igények és készségigények előrejelzése, a digitalizációs forradalom miatti átalakulások, az idősödő társadalom kihívásai.

Fentiek miatt a foglalkoztatást érintő változásokra való megfelelő reakció hiányzik, amelyre a projekt keretében a pilot kutatás megoldást ad. Olyan témák kerülnek feldolgozására, amelyek hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a versenyképességet. Az elért eredményeket a munkaadók és munkavállalók széles körben megismerhetik és használhatják.
A fő cél a munka jövőjének feltérképezése és hatékony megoldási javaslat kidolgozása a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ágazatban. Ennek érdekében az alábbi feladatok valósulnak meg:

 • A munka jövőjére vonatkozó megoldási javaslat sikeres kidolgozása, „A munka jövője” megoldási tanulmány elkészítése.
 • A munka jövője pilot kutatás hatékony megvalósítása, módszertani előkészítés a pilot projekt sikeres menedzsmentjéért.
 • Pilot módszertan elkészítése, tanácsadás és kommunikáció megvalósítása a szemléletformálás céljából: „A munka jövője” tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, online kommunikációs kampány
 • Együttműködési megállapodások kialakítása a hosszútávú célok elérése érdekében.
 • A munka jövőjét kezelő módszerek terjesztése, tájékoztató rendezvény, javaslattételi tanulmány
 • Online szakmai megjelenés.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

A projekt hírlevelei és kiadványai:

GINOP-5.3.5-18-2018-00055

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-II

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-III

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-IV

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-V

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-kiadvány I.

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-kiadvány II.

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-kiadvány III.

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-kiadvány IV.

GINOP-5.3.5-18-2018-00055-kiadvány V.

Az 55. projekt kutatási anyagait az alábbi linkekre kattintva lehet elolvasni:

$

Megoldási javaslatok a munka jövőjéről a közigazgatás, védelmi ágazatban – egy empirikus elemzés összefoglalója

$

Javaslatok a munka jövőjéről a közigazgatás, védelmi ágazatban – a pilot projekt megvalósításának módszertana

Széchenyi terv 2020 logó

Az idősödő társadalmi kihívások kezelése a közigazgatás, védelem ágazatban
(GINOP.5.3.5-18-2018-00057)

 • Kedvezményezett neve: Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
 • Projekt címe: Az idősödő társadalmi kihívások kezelése a közigazgatás, védelem ágazatban
 • Szerződött támogatás összege: 49 999 772 Ft
 • Támogatás mértéke (%-ban): 100
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 05. 31.
 • Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2018-00057

Projekt tartalmának bemutatása:

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetével (HTFSZ), sikeresen pályázott konzorciumban a Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetével (VPDSZ) és a Független Rendőr Szakszervezettel (FRSZ) a GINOP-5.3.5-18 – A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívásra, ennek keretében „Az idősödő társadalmi kihívások kezelése a közigazgatás, védelem ágazatban” GINOP-5.3.5-18-2018-00057 című projekt megvalósításához 49 999 772 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt fő célja: Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése és az időskori munkaerőpiaci aktivitás elősegítése a közigazgatás, védelem ágazatban. Az idősebb munkavállalóknak a munkaerőpiacon való helyének megtalálása fontos, hiszen ezeknek olyan munkaköröket kell betöltenie, ahol hasznos munkát lát el a munkáltatója irányába, továbbá saját magát is értékes munkaerőpiaci szereplőnek találja továbbra is. Az idősebb generáció tapasztalatában rejlő potenciálok kiaknázása a cél, amely tapasztalatokat a fiatalok szolgálatába való állítással hatékonyabbá tehető a feladatvégzés

A cél megvalósításához az alábbi eszközökkel történik: A projekt célcsoportja a közigazgatás, védelem ágazatban foglalkoztatottak.

Az idősödő társadalom megoldási lehetőségek bemutatása tanulmány elkészítése: A tanulmány fő fókuszában azok a munkáltatói eszközök állnak, amelyek nyugdíjkorhatár eléréséhez korban közel álló munkavállalók munkaerő-piaci szerepvállalásának erősítését és a nyugdíjkorig tartó munkában maradását segítik elő. Az idősödő társadalom kihívásainak kezelésére vonatkozó pilot kutatás hatékony megvalósítása. Megoldási javaslatok kidolgozása, tanácsadás, online kommunikáció. A kutatás, pilot eljárásban a célcsoport tagok a szakszervezeti tagok közül kerülnek kijelölésre, azonban a projekt pontos célcsoportját a kutatási tevékenység jelöli ki belőlük lesznek a pilot eljárásban bevonandó munkavállalók. A projekt eredményei hatékony kommunikáció segítségével, rendezvények megtartásával lesznek megvalósíthatók.

A projektben az idősödő munkavállalókra kerül a fő fókusz, azaz a 45 év feletti munkavállalókkal dolgoznak együtt a partnerek, 80%-ban férfi, 20%-ban női munkavállalók kerülnek bevonásra, figyelembe véve az ágazat sajátosságait és érvényesítve az esélyegyenlőségi szempontokat.

A projekt megvalósítási helyszíne a Nyugat-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régió.
A projekt megvalósító partnerek szakszervezetek: Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete és Független Rendőr Szakszervezet.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

A projekt hírlevelei és kiadványai:

GINOP-5.3.5-2018-00057

GINOP-5.3.5-18-2018-00057-II

GINOP-5.3.5-18-2018-00057-III

GINOP-5.3.5-18-2018-00057-IV

GINOP-5.3.5-18-2018-00057-V

GINOP-5.3.5-18-2018-00057- kiadvány I

GINOP-5.3.5-18-2018-00057- kiadvány II

GINOP-5.3.5-18-2018-00057- kiadvány III

GINOP-5.3.5-18-2018-00057- kiadvány IV

GINOP-5.3.5-18-2018-00057- kiadvány V

Az 57. projekt kutatási anyagait az alábbi linkekre kattintva lehet elolvasni:

$

háttértanulmány

Share This