logo

Police Caritas

$

Köszöntő

$

Az Alapítvány célja

$

A kuratórium tagjai

$

Támogatás iránti kérelem benyújtása

$

Az Alapítvány támogatása

$

Elérhetőségeink

$

Adataink

$

Kuratóriumi ülések

$

Pénzügyi beszámolók, közhasznúsági jelentések

$

Nyomtaványok

Köszöntő

police_caritas_logo

A Police Caritas Alapítvány Kuratóriumának nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm alapítványunk internetes oldalán.

Alapítványunk elsődleges célja a rendőri hivatás teljesítése során életüket vesztett kollegák kiskorú gyermekeinek és családtagjainak támogatása, valamint a rendőrség szociálisan hátrányos helyzetben levő tagjainak, nyugdíjasainak és hozzátartozóinak segélyezéssel és egyéb kedvezmények biztosításával történő megsegítése.

Több évtizedes hivatásos pályafutásom és az FRSZ tisztségviselőjeként szerzett közel negyedszázados tapasztalataim alapján tudom, hogy az állami költségvetés sajnos nem biztosít elegendő forrást a rendőrségi alkalmazottak és hozzátartozóik támogatására.

A szakmai vezetésnek elsődlegesen a közrend és közbiztonság fenntartására kell fordítania a rendelkezésére álló pénzeszközöket, egyéb célokra pedig csak a „maradvány elv” alapján jut.

A társadalmiváltozások a szociális hálót sem hagyták érintetlenül, a piacgazdaságra való áttérés pedig a családoktól is jelentős erőfeszítéseket igényel mind a mai napig.

Mindezek alapján az Alapítvány Kuratóriumában szerepet vállaló kollegáimmal együtt úgy gondoltuk, hogy lehetőségeinkhez mérten hozzá kell járulnunk a szolgálatteljesítéssel összefüggésben vagy attól függetlenül, önhibájukon kívül nehéz élethelyzetbe került kollegák és hozzátartozóik megsegítéséhez. Ezért vállaltuk el a kuratóriumi tisztséget, mely egy nemes cél szolgálatán keresztül kapcsolódási lehetőséget is biztosít volt, illetve jelenlegi hivatásunkhoz.

{

Az Alapítvány Kuratóriumának nevében Tisztelettel Kérem, Támogassa Munkánkat adója 1 %-ának felajánlásával, hogy segíthessünk azokon, akiknek nyugalmunkat és családjaink biztonságát a hétköznapokon köszönhetjük.

Szél József
nyugalmazott rendőr alezredes,
az FRSZ korábbi elnöke,
a Police Caritas Alapítvány kuratóriumának elnöke sk.

Az Alapítvány célja

A Police Caritas Alapítványt rendőrök, a Független Rendőr Szakszervezet és a Zsaru Magazin munkatársai hozták létre 1991-ben. Az alapítvány ma is aktuális céljait az alábbiak szerint határozták meg:

  • a rendőri hivatással összefüggően életüket vesztett kollégáink kiskorú gyermekeinek, rászoruló családtagjainak támogatása;
  • a Belügyminisztérium és a Rendőrség tagjainak, nyugdíjasainak és családtagjaiknak szociális-jóléti támogatások (üdültetés, segélyezés, biztosítás és egyéb kedvezményes akciók) szervezése, biztosítása;
  • a Független Rendőr Szakszervezet programnyilatkozatában foglalt tevékenység támogatása, ezen belül elsődlegesen a jog- és érdekvédelmi feladatok ellátásában, az élet- és munkakörülmények javításában, az ezekkel összefüggő szakmai feladatok elősegítésében;
  • olyan tudományos és elméleti tevékenység támogatása, amely elősegíti a dolgozók élet- és munkakörülményeinek, egészségvédelmének javulását;
  • a rendőri szakmához, hivatáshoz kapcsolódó munkahelyi és társadalmi önszerveződés támogatása mindazon területeken, ahol ez elősegíti a közszolgálat és a rendőri tevékenység színvonalának, társadalmi presztízsének javulását.

A kuratórium tagjai

Az alapítványhoz beérkező támogatási kérelmek elbírálását az alapítvány kuratóriuma végzi. A kuratórium tagjai külön díjazás nélkül, társadalmi munkában látják el feladataikat.

A Police Caritas Alapítvány kuratóriumának tagjai:

Szél József

Szél József elnök

orgovany_zoltan

Orgovány Zoltán

dr. Finszter Géza

dr. Finszter Géza

dr. Tepliczky Miklósné

dr. Tepliczky Miklósné

Támogatás iránti kérelem benyújtása

Támogatás iránti kérelmet az alapítvány fentiekben meghatározott céljának megfelelő élethelyzetekben lehet benyújtani.

A kérelmet az innen letölthető nyomtatványon kell benyújtani, postai vagy elektronikus úton, az alapítvány alábbiakban megadott elérhetőségeire. 

Az alapító okirat szerint a támogatás iránti kérelmek elbírálásánál azonos feltételek fennállása esetén előnyben részesítendőek a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, ezek irányítása alá tartozó szerveknél, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél (NKE), a Miniszterelnöki Hivatalnál és egyéb kormányzati feladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak, ezen szervek nyugdíjasai, az e szervekkel tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állók, valamint az FRSZ Központi Koordinációs Iroda alkalmazottai és munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban álló munkatársai.

A támogatások odaítéléséről – az alapítványi vagyon felosztható mértékének figyelembevételével, – az igények egyedi elbírálásával a Kuratórium dönt. A döntésről a KKI titkársága tájékoztatja a kérelmezőt, és szükség szerint gondoskodik a megítélt támogatás átutalásáról.

Az Alapítvány támogatása

Kérünk minden rendőrségi alkalmazottat és honlapunk más olvasóit is, hogy a személyi jövedelemadó éves bevalláskor tegyen meg egy mozdulatot és ajánlja fel adójának 1 %-át a Police Caritas Alapítvány számára (adószámunk: 19701974-1-42).

Tudjuk, hogy a gyermekek óvodája, iskolája és más civil szervezetek is kérik ezt az 1 %-ot, tőlük azonban a Police Caritas Alapítványt megkülönbözteti az, hogy a számunkra adott támogatással saját bajba jutott rendőr kollégáinknak, és a nehéz helyzetbe kerül rendőrségi alkalmazottaknak tudunk segítséget nyújtani.

Csak egy mozdulat, egy perc az egy százalék felajánlása. Támogasd adóddal a Police Caritas Alapítványt, hogy segíthessünk kollégáidon!

Az adó 1 %-ának felajánlásához szükséges nyilatkozat innen tölthető le. 

Elektronikus bevallás esetén se feledkezz meg a felajánlásról! Ehhez a NAV adóbevallásra kialakított internetes oldalán csak a Police Caritas Alapítvány nevét és adószámát (19701974-1-42) kell megadni.

Elérhetőségeink

Alapítványunk székhelyének – alapítóként – a Független Rendőr Szakszervezet biztosít helyet, így elérhetőségeink megegyeznek a szakszervezetével.

Titkársági (adminisztratív) feladataink ellátását is az FRSZ Központi Koordinációs Irodája biztosítja, így az alábbi elérhetőségeken az FRSZ munkatársai állnak készséggel rendelkezésre az érdeklődők, vagy az alapítványtól támogatást kérők számára.

Székhelyünk

1146 Budapest, Thököly út 172.

Levelezési címünk

1388 Budapest, Pf.: 52

Telefonszámaink

06 (1) 785 0010 és +36 70 775 1773,
vagy 39-530 (BM- szám)
k

E-mail cím:

frsz@frsz.hu és frsz@orfk.police.hu (GroupWise, rendőrségi belső)

Telefax

06 (1) 799 2713

Adataink

Bírósági nyilvántartási számunk: 01-01-0002260

Nyilvántartásba vételről szóló bírósági határozat száma: 9.Pk.66.692/1991 (Fővárosi Bíróság)

Az alapítvány jogállása: közhasznú

Adószámunk: 19701974-1-42

Folyószámlánk: 11705008-20434616 (OTP Bank Nyrt.)

Az alapítvány törvényes képviselője: Szél József kuratóriumi elnök

Kuratóriumi ülések

A Police Caritas Alapítvány kuratóriuma szükség szerint ülésezik.
A következő ülés időpontja: jelenleg nincs kitűzve.

Pénzügyi beszámolók, közhasznúsági jelentések

Az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-a a gazdálkodásukról szóló pénzügyi beszámoló bírósági letétbe helyezésére és a beszámoló saját honlapon való közzétételére kötelezi a civil szervezeteket.

E törvényi kötelezettségének a Police Caritas Alapítvány minden évben határidőre eleget tesz, a beszámoló Országos Bírósági Hivatalhoz történt benyújtásával. A honlapon való közzétételre vonatkozó kötelezettséget az alábbi pénzügyi beszámolók és közhasznúsági jelentések publikálásával teljesítjük.

Share This