logo

TUDÁSTÁR

Jogesetek

Az FRSZ Jogsegélyszolgálata több mint két évtizedes fennállása alatt számos precedens értékű ügyben képviselte sikerrel a rendőrség állományának tagjait. Jogászaink a Legfelsőbb Bíróság, majd az annak helyébe lépő Kúria, és az Alkotmánybíróság előtt is olyan ítéleteket harcoltak ki, melyek sok esetben kényszerítették a rendőrséget, mint munkáltatót a korábban folytatott joggyakorlat teljes megváltoztatására, és amelyek összességében véve, az állomány egésze számára több tízmilliárd forint összegű jogos járandóság kifizetéséhez vezettek. Az alábbiakban az FRSZ Jogsegélyszolgálata által képviselt tagok jogeseteiből nyújtunk át egy csokorra valót, 2015-ig visszamenőlegesen.

Az oldalon Jogsegélyszolgálatunk állásfoglalásai is megtalálhatók, melyekben jogászaink a különböző foglalkoztatási jogviszonyokra vonatkozó jogszabályok nehezen értelmezhető, vagy a gyakorlati tapasztalatok szerint jogvitára okot adó rendelkezéseiről fejtik ki álláspontjukat. Ezek az irományok az adott tárgykörökben az FRSZ jogi álláspontjának alapját is képezték a kiadásuk idején.

Gyűjteményünkben szerepelnek az országos hatáskörű szervektől beszerzett fontosabb állásfoglalások, és néhány nagyobb jelentőségű újonnan megjelent jogszabály ismertetése, valamint a Kúria és az Alkotmánybíróság rendőrség állományát érintő néhány jelentősebb határozata is.

A közzétett anyagok értékelése során azonban figyelembe kell venni, hogy a jogszabály-módosítások vagy a bírói joggyakorlat változása következtében az adott kérdés megítélése az iromány keletkezése óta eltelt idő alatt megváltozhatott, ezért az egyes anyagoknál a közzététel időpontját is feltüntetjük.

Amennyiben Tisztelt Olvasónk úgy véli, hogy saját ügyében valamely irományunk irányadó lehet, javasoljuk, hogy a jogvita megindítása előtt konzultáció céljából vegye fel a kapcsolatot Jogsegélyszolgálatunk valamelyik munkatársával. Aki válogatásunkban nem talál olyan jogesetet, mely a saját ügyét teljesen lefedné, keresse jogászainkat, akik biztosan tudnak tanácsot adni az egyedi problémák megoldásához is.

Munkakörbe nem tartozó feladatok ellátása (megbízási díj)
Share This